Category Archives: Krize

Babylon – Druhé kolo, část 1

thumbs_Laitman_115_05Otázka: Slovo „kmen“ má primitivní, divošský nádech, ale zároveň vyjadřuje zvláštní spojení mezi lidmi, kteří jsou v moderním západním světě ztraceni.

Není divu, že knihy Sebastiana Jungera, amerického novináře, spisovatele a filmaře, který cestoval do nejnebezpečnějších oblastí světa, kde to vře, včetně do válkou zmítaného Afghánistánu a Sarajeva, se staly tak populárními. (Pokračování textu…)

Nový život #331 – Ideologické revoluce

laitman_2012-07-12_novaya-zhizn_6624_wDr. Michael Laitman v rozhovoru s Oren Levi a Nitzah Mazoz
Jak se revoluce dnešní doby liší od těch v minulosti, jak nás ovlivňují, a která revoluce nám všem přinese lepší život? (Pokračování textu…)

Slyšte slova kabalistů

Baal HaSulam říká ve svém článku „Poslední generace“, bod 17: „Kdybych žil na ostrově divochů, které není možno ovládat zákonem, ale náboženstvím, zpochybňoval bych ho a nechal je, aby se vzájemně zničili?“

„Z altruistického pohledu je každý divoch a neexistuje způsob, že by přijal nějaká řešení, pokud to nebude na základě náboženství. Vždyť kdo by váhal a nechal je, ať se sami zničí vodíkovými bombami?“
(Pokračování textu…)

USA zopakuje osud římské říše

Názor (Alan Greenspan, bývalý předseda Federálního rezervního systému USA): Sociální výdaje USA přesahují dokonce i výdaje na obranu- 1,75 trilionu a to je půlka všech federálních výdajů. Když výdaje na obranu a sociální výdaje přesahují schopnosti státu, tak se takový stát zhroutí. Příkladem tomu je římská říše: obrovské výdaje na „chleba a podívanou“  vyčerpaly imperiální pokladnu, původně se předpokládalo, že to odlehčí strádání chudiny. Program bezplatného občerstvení pro chudé počítal s 40 tisíci obyvateli Říma v roce 71 př.n.l. a zvýšilo se to na 320 tisíc za vlády císaře Augusta. Drahé zábavy vyčerpaly státní pokladnu.

Podobnou situaci sledujeme v USA: výdaje na sociální potřeby přesahují ekonomický potenciál, bere to polovinu federálního rozpočtu. Pro sociální dávky musí být zdvojnásobeny federální daňové sazby. Je pravděpodobné, že odečty elity jako federální daň se zvýší na 80% z příjmů.
Římané neměli zájem o řešení tohoto problému. Jakmile si národ zvyknul na bezplatný chleba, začaly se odehrávat nepokoje, spojené se spožděním při výdajích chleba. Úřady musely řešit problémy s nepokoji a oslabení měny.
Americká elita se snaží vyřešit problém bezkontrolním tiskem peněz pro dotace schodku federálního rozpočtu a nepřejí si vnímat propad měny- a nevyhnutelný pád Spojených států.
Replika: není možné zastavit vývoj společnosti, egoismus se musí projevit jako hrobník vlastní moci, stejně tak jako rakovina, která požírá tělo a ve výsledku hyne spolu s ním. Záchrana je pouze v nasazení do společnosti metodiky integrálního vzdělání. Toto je cesta světla. Jinak následuje cesta utrpení- ne přes uzdravení ega, ale přes smrt celého těla, které je říše egoismu.
[#180325]

The Guardian: Má Západ skutečně zájem o rozvoj?

The Guardian: západní politici rádi zdůrazňuji svojí věrnost rozvoji, jakou obrovskou roli hrají jejich země v rozvoji a zlepšování kvality života ve světě, poskytování „stability a bezpečnosti“ rozvojovým zemím. Ale události, které následovaly po druhé světové válce, tato slova popírají.
Poté, co v Africe, Asii skončil koloniální režim Evropy a Severní Amerika opustila Latinskou Ameriku, začala se tam zvyšovat životní úroveň, klesla chudoba, byli realizované pozemkové reformy, rozvíjelo se stavebnictví, medicína a vzdělání.
Ale Spojené státy, Británie a Francie neměly zájem o to, aby to tak dál pokračovalo, změnili vlády, ponořili rozvojové země do konfliktu, a média to pak odstranili z povědomí veřejnosti.
Výsledkem této historie – 4,2 miliardy lidí žije v chudobě do dnes. Takto byl zničen pokus Jihu o rozvoj a dosažení nezávislosti. A měli bychom přestat předstírat, že Spojené státy, Francie a Británie jsou zapojeny do charitativní činnosti a zajímají se o odstranění chudoby.
Poznámka: Svět směruje k narůstající nerovnováze, protože vývoj lidstva je vývojem sobectví. Je nutné si neustále připomínat, že v plánu Přírody (Stvořitele), je přivést nás k uvědomění si naší egoistické přirozenosti, která je pouhým zlozvykem, a k dosažení touhy je nahradit opakem, povahou Stvořitele – odevzdávat a milovat.
V míře přibližování se k této výměně přirozeností, tragické události a nespravedlnost budou stále více zřejmé, dokud se nenahromadí v lidech povědomí o nemožnosti pokračovat touto cestou, a v tomto pocitu se odhalí možnost získat Vyšší sílu (Or Makif) pro vlastní nápravu.

 

Nečekat na údery osudu

Otázka: Pro začátek duchovního znovuzrození lidstvo potřebuje nahromadit dostatečné množství zla. To znamená, že čím více zla, tím rychleji lidé začnou cítit duchovní znovuzrození?
Odpověď: Proč bychom měli čekat na rozkrytí zla zvenku? Stačí se podívat dovnitř sebe a najdeme tam tolik zla, že ho bude dostatek pro duchovní pozvednutí. A nemusíme čekat na údery osudu.
Otázka: Tojest se budeme hned chtít vyrvat z vlastního zla?
Odpověď: Samozřejmě. Například dítě může čekat, než ho začnou trestat, až poté se začíná učit. Nebo ví, že je lepší udělat úkoly hned, aby ho netrestali a potom bude mít volno a může si jít hrát.
[#177368]
Z lekce v ruském jazyce, 27.12.2015

Patologie nebo mezistupeň?

Otázka: Existují fyzické náznaky pocitu duchovního světa? Například, pokud se náš svět začíná cítit jako hračka, plastová, falešná – je to patologie, nebo mezistupeň?

Odpověď: Jedná se mezistupeň. Jde o to, že se přibližujeme k odhalení vyššího světa. Ale toto přibližování jsme si neobjednali. Proto teď cítíme velmi závažné nedostatky v řízení – možnosti něco dělat.

Dnes se v našem světě rozpadá všechno, co bylo dříve založené na jednotě: rodina, řízení podniku, vztahy mezi státy atd. Kapitalismus a současný systém řízení států je postaven na – sjednocuj a panuj.

Představte si sedm miliard lidí, kteří jsou rozptýlení, a není nic, co by je spojovalo a daválo možnost je řídit. Proto se na různých místech světa objevují organizace jako IS.

Všude se budou zakládat extrémistické organizace, protože nebude takový parlament, který by mohl vládnout zemi. Všechno se rozpadne. Lidé nebudou schopni najít společnou řeč, protože jejich ego je již vyšší než systém, který existuje v našem světě. K nápravě této situace, budeme muset obdržet vyšší moc – jednotu.

Příroda nás k tomu tlačí. Uvidíme to v nejbližším roce.

Z lekce v ruštině 27.12.2015

Radikální islám znásilňuje Evropu, část 1

Strach v ulicích Evropy
Otázka: Strach procházet ulicemi Evropy. Jde o silné státy, ekonomicky vyspělé, jako je například Německo, Francie, Británie, Finsko a Rakousko.
Jsou zaznamenané stovky případů násilí a sexuálních útoků na ženy ze strany migrantů, média o těchto věcech mlčí, jako by se nic nedělo. Mezitím, tento jev narůstá, šokovaní Evropané nevědí, jak se s tímto problémem vypořádat.
Do křesťanské Evropy proudí silný islámský potok rostoucí den ode dne. Jsme skutečně svědky historického okamžiku v historii dobytí křesťanské Evropy islámem, nebo je to nějaký dočasný proces, který brzy skončí?
Odpověď: Myslím si, že tento jev bude pokračovat a rozšiřovat se. Varoval jsem asi před patnácti lety, kdy začala masová migrace do Evropy, z Turecka do Německa, do Anglie z Indie do Francie z Alžírska a Maroka. V té době tato migrace nepřitahovala tolik pozornosti, dokud nezačali přicházet migranti naladění na konkrétní cíl.
Děti první vlny imigrantů už vyrostly, dostali evropské pasy, všechny sociální privilegia, usadili se v Evropě a začali tam cítit jistotu.
V kabalistických knihách je napsáno, že na konci všech generací (a to je právě ta doba ve které se nyní nacházíme) se islám nejprve rozšíří do Evropy a pak z Evropy, spolu s evropany zaútočí na Izrael. To nemusí být nutně fyzickou akcí – útok může mít mnoho podob.
Není divu, že poslední dobou má vlna přistěhovalců do Evropy zvláštní rysy, je to jiná kvalita, Pákistán, Afghánistán, Sýrie, Irák a Afrika. Všichni pronikají do Evropy přes Turecko, nebo po moři a jsou to extrémní islamisté.
Nejsou podobní těm turkům, kteří kdysi migrovali do Německa a žili poměrně civilizovaným způsobem. Věřící muslimové se modlili doma, takže to bylo velmi tiché a nenápadné, bez předložení jakýchkoli požadavků na evropskou vládu a bez nátlaku na místní komunitu.
Nejnovější vlna přistěhovalců je velmi odlišná. Pořádají vlastní enklávy a tvoří nepořádek, tak jak to bylo na předměstích Paříže a dalších místech. Ale toto nepřesvědčilo evropské vlády o zastavení přílivu uprchlíků. Evropa nezavřela své dveře. Během posledních dvou let se počet uprchlíků zvyšuje, je to obrovský přídavek těm, kteří jsou již v Evropě.
Je vidět, že tato vlna uprchlíků je velmi zvláštní: přijíždí hlavně mladí muži, s penězi, dobrými mobilními telefony, dobře vycvičení jak vstoupit do země a co dělat. Je zřejmé napojení na speciální střediska, které zásobují uprchlíky potřebnými informacemi, aby do Evropy vstoupili a usadili se tam. Je zřejmé, že mají program, cíl, vědí proč přijeli. Ale evropské vlády, z nějakých důvodu nechávají mlčet vlastní média a občany v rozporu se všemi obvyklými evropskými pravidly a přijatými vztahy. Nenechávají policii zasáhnout a udělat pořádek, předstírají, že se nic neděje.
Proto jsme v posledních letech neměli žádnou informaci v médiích o těchto procesech, s výjimkou některých velmi zvláštních nepořádků, které nám ukázali velmi krátkými fragmenty. O všech nejnovějších incidentech je známo z amatérských filmů vystavených soukromě na internetu.
Média jdou rukou v ruce s vládou. Jde vidět, nakolik jsou zkorumpovaní a nesvobodní. Poprvé se nám zjevně otevřelo, že média neplní své funkce sjednocovat nás mezi sebou a poskytovat pravdivé informace.
Taková je situace dnes. A co se stane v budoucnosti, je snadno vypočítatelné. Imigranti potřebují nezávislost, budou chtít, aby enklávy jejich pobytu byly zcela islamizované. Brzy budou požadovat, aby tam byl zakázat vstupu každému, kdo se nehlásí k jejich náboženství, dokonce muslimům, kteří mají jiný výklad.
[#176000]
Z 680-té besedy o novém životu, 21.01.2016

Televize islámského státu

Poznámka: Bojovníci teroristické organizace „islámský stát“ spustili svůj vlastní satelitní televizní kanál. Jeho publikum nyní činí 500 tisíc lidí a stále roste.
Tento kanál vysílá zprávy o vzdušných úderech, přednášky o islámu, předpověď počasí. Všechno je jak má být. Tj. IS se opravdu stává státem.
Odpověď: Investuje se do toho spoustu peněz! Amerika na něj utrácí miliardy! Nemáme tušení, kdo za nimi stojí a co dostávají: odborníky, peníze a vše ostatní. Přičemž to, co dostávají se vyrobí v jiných zemích, na druhé straně světa!
Koneckonců satelitní TV kanál jen tak nevysílá a internet se sám od sebe nespustí. Někde tam jsou lidé, stovky lidí, kteří všechno toto zpracovávají.
Otázka: A co se dá dělat? Zakázat to?
Odpověď: To nepomůže. Bombardování samozřejmě bude pokračovat, ale skutečností je, že pouze Rusko tady nestačí. Rusko opravdu vidí v IS nebezpečí pro sebe – o tom není pochyb, ale tohle nepomůže, protože za IS stojí Amerika!
Jsem si naprosto jistý, že toto jsou americké triky: vytvořit chaos ve světě, zničit všechno kromě sebe. Poblíž něj zůstane Čína a Mexiko jako malé satelity a Británie, která se celou dobu snaží podporovat je ve všem.
Všechny ostatní evropské země se stanou zeměmi třetího světa. Budou naplnění krajní pravicovou arabskou mládeží.
A tak se vytvoří zóna: Severní Afrika spolu s Evropou podél Izraele přes východní země do Indie. Cestou do Indického oceánu postupně spolknou Indii a dál nahoru – až do Číny.
Takhle je podle programu Ameriky viděn budoucí svět.
Pro Izrael tam také není místo. Nepochybně! Je to naprosto jasné! Navíc USA k tomu na začátku chtějí přidat americké židy, a jsou ochotni přijmout evropské židy, protože chápou, že toto je ziskový produkt, který k nim jde zdarma. To je všechno. A volně k sobě pouští muslimy.
Otázka: Co se stane s Izraelem?
Odpověď: Izrael se může zachránit, zaujmout své právoplatné místo ve světě jako zdroj duchovního vývoje celého lidstva, a to pouze za podmínky, že se stane duchovním.
Pokud se ukážeme jako seriózní lidé, můžeme potom vést svět dobrou cestou k nápravě a samozřejmě k likvidaci „Islámského státu.“ A pokud to nebudeme brát vážně, pak to budeme muset udělat přes utrpení, pod nátlakem světových válek.
Doufejme, že šíření naší metodiky jednoty a reakce na ni, hlavně tedy národa Izraele, bude účinná.
[#175822]
Z televizního programu „Zprávy s Michaelem Laitmanem“ 26/01/2016

 

Zprávy s M.Laitmanem: Předpovědi Vangy na rok 2016 (video)

Minulost, přítomnost a budoucnost jsou ve stejném prostoru