Category Archives: Kongresy

Prorazit kokon a vstoupit do duchovního světa

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jaký druh vnitřní přípravy musíme udělat před ženským kongresem?

Odpověď: Abychom bariéru mezi námi prolomili, nějakým způsobem poměry zmírnili, musíme se skupinou udělat workshop nebo nějakou jinou akci, abychom pocítili, že je do určité míry možné usnadnit si tendenci budování vztahů: nesedět stranou ostatních a hloubat sám v sobě, ale vyjít ze sebe a tak trochu se nad sebe povznést, ven k ostatním, pak najdeme naši duchovní nádobu, Kli.

Když jsem uvnitř sebe, „Já v sobě“, je to čistě ženská emoce. U můžů to tak nevynikne. Na jednu stranu to ženy překonávají mnohem složitěji, na druhou stranu snadněji, protože je pro ně mnohem jednodušší určit, kde se v nich ten „kokon“ nachází. Žena vnímá velmi jasně, že to je „Já v sobě,“ zatímco muž nikoli. Uteče hodně vody, než muž tohoto „kokonu“ dosáhne. 

Ženám tak navrhuji udělat několik setkání, diskuzí na toto téma. Mohl by to být workshop. Myslím si, že to bude stačit alespoň na to začít opouštět sebe sama. Poté, během kongresu, se tím budeme zaobírat a budeme o tom mluvit.  

Otázka: Co byste poradil ženám, které chápou důležitost své přítomnosti na kongresu, ale daly by přednost tam fyzicky nebýt? Jak je možné jim pomoci překonat tento“ kokon“?

Odpověď: Myslím si, že se zkrátka musí rozhodnout a pracovat na sobě aniž by věnovaly pozornost těm kolem sebe: „Musíme to udělat teď!“ a začít pracovat, neustále se snažit prorážet schránku, která nás odděluje. Uvidíte nakolik je to na jednu stranu složité, ale na stranu druhou, neustálé potíže zevnitř tohoto „kokonu“ ji nakonec prolomí. Musí se to nutně udělat! Bez toho neucítíme, že jsme v duchovním světě, který se nachází vně nás, za hranicemi tohoto „kokonu“.

[97543]
Z virtuální lekce 6/1/2013

Největší egoista

Dr. Michael Laitman

Zpravidla pouze lidé s vysokou úrovní egoismu studují kabalu. Krom toho je nic nenaplňuje. Věda, technologie, umění, rodinné vztahy, práce, koníčky všeho druhu, spousta peněz … nic jim nepřináší uspokojení. Jsou pronásledování jedinou otázkou: Jaký je smysl života?

Nevěří v náboženství, protože již překročily tuto vývojovou etapu a ztratili schopnost slepě následovat nějaké trendy. Nevidí v tomto světě žádnou hodnotu, protože vše kolem sebe považují za běžnou „zvířecí“ existenci a nic víc než to.

Přirozeně, že nemají touhu obejmout každého, tancovat, nebo dělat nějaké dětinské věci jako „sedět v kruhu, jíst a pít společně, zpívat písně.“ Považují to za divné a zvláštní, a mají pravdu.

Jejich egoismus je nad průměrem. Tak se snaží odhalit vyšší svět, ale jsou nuceni chovat se „nedospěle“ a dětinsky. Bohužel, nedá se nic dělat.

Připojí se ke skupině, která je již v procesu pokroku a má více či méně odhalenu a pochopenu metodiku růstu. Vstoupí do skupiny, která cítí, rozpoznává a uznává (přinejmenším studuje) nutnost spojení s cílem odhalit vlastnosti vyššího světa prostřednictvím spojení mezi přáteli. Je to proto, že vlastnosti vyššího světa mohou být odhaleny jen v jednotě.
[93475]
Z Gruzínského kongresu 6/11/2012, Lekce 4

Využít každou příležitost!

Dr. Michael LaitmanKdyž jsem studoval s Rabašem, jedli jsme v absolutním tichu. Byl to prostě stav ticha, nikdo nic nikomu neřekl, lidé se na sebe ani nepodívali, jen prostě jedli a pili ve velkém vnitřním napětí, a bylo to absolutně tiché. Vždycky to vyžadoval, a byl velmi přísný vůči jakémukoli narušení, když někdo náhle vydal zvuk, nebo došlo k nějakému vyrušení. V té době jsme neměli mnoho příležitostí se scházet, pouze během lekce nebo jídla.

Dnes máme mnoho možností. To může být důvod, proč zapomínáme na záměr. Stává se z toho taková obyčejná událost. Musíme věnovat pozornost záměru. Každá akce, která se provádí společně, a to i v případě, že je to ve dvou lidech, již vede k nesmírnému výsledku, je-li se správným záměrem.

To platí zejména, když se scházíme na kongresech na různých místech, a děláme tak mnoho úsilí, abychom byli společně. Tedy je to škoda, pokud uplyne minuta bez záměru.
[92783]
Z jídla na Gruzínském kongresu 7/11/2012

Povinnost každého

Dr. Michael LaitmanOtázka: Může kdokoli vylézt po duchovním žebříku nahoru, a co se stane těm, kteří nemohou stoupat?

Odpověď: Každý musí a bude muset dosáhnout rovnováhy, harmonie s přírodou, Stvořitelem, s ostatními. Všichni!

Co se stane těm, kteří nechtějí? Příroda je bude tlačit holí ke štěstí a bude je tlouci, dokud nebudou chtít. To je porazí, takže žádné stráže nejsou zapotřebí. Pak se člověk začne sám sebe tiše ptát: „Proč se to děje? Proč to na mě padá? Co dělám špatně?“ Protože rány ho postupně naučí.

Proto, aby se učil rychle, aby pochopil po jednom nebo dvou ranách a nikoliv až po sto nebo dvou stech, existuje kabala. V zásadě platí, že nic jiného nedělá, ale pouze pomáhá pochopit, v čem je problém v životě a jak to změnit.
[92306]
Z Gruzínského kongresu 5.11.2012, Lekce 1

Duchovní zrak a sluch

Dr. Michael Laitman

Otázka: Co je to duchovní zrak a sluch?

Odpověď: První stupeň dosažení se nazývá „Slyšel jsem“ a druhý stupeň je „Viděl jsem,“ ale to nejsou uši a oči, ale úroveň, hloubka, duchovního dosažení. Když člověk dosáhne stavu „nedělej zlo jiným,“ pak je ve stavu „slyšel jsem,“ a když navíc dosáhne úrovně „Miluj bližního svého jako sebe samého,“ pak dosahuje úrovně „Viděl jsem.“
[92303]
Z Gruzínského kongresu 5/11/12, Lekce 1

Úkolem skupiny je odhalit Stvořitele

Dr. Michael Laitman

Hlavním a jediným úkolem skupiny, řekl bych, je zvýšit v mých očích důležitost atributu odevzdání. Mnoho článků o tom hovoří. Mám-li získat tento atribut a toužit po něm, ale nemohu to udělat sám, protože o tomto atributu nevím, pak potřebuji nějaký externí zdroj, který pro mě bude stimulem v tomto směru. To je skupina.

Takže úkolem skupiny je ve mně pozvednout atribut odevzdání, nebo velikost Stvořitele.

Abychom odhalili Stvořitele, musíme si připravit místo pro jeho odhalení. Nyní toto místo spojení mezi námi je egoistické, a tak je v něm Stvořitel skryt. To je důvod, proč je náš svět, náš stav, nazýván skrytím Stvořitele.

Abychom Ho odhalili, musíme mezi námi vytvořit atributy odevzdání, které jsou s Ním kompatibilní. Místo pro odhalení Stvořitele jsou altruistická spojení, vlastnosti dávání mezi námi. Nejprve se odhalují ve skupině, kde je můžeme rozvíjet tím, že neustále pozvedáme atribut odevzdání a jsme tak k němu přitahováni.

Původně se tento atribut nazývá Shechina, což představuje místo pro odhalení obyvatele (Shochen v hebrejštině).Kořen slova Shechina (v hebrejštině) znamená místo k bydlení (Mishkan) nebo nádobu.
[87522]
Z Charkovského kongresu „Spojením ke sjednocení“ 18/8/12, Seminář 4

Iluze nebo spojení?

конгресс, группа

Otázka: Jakého stavu musíme dosáhnout v době semináře: porozumění, že se chceme ale nemůžeme spojit, nebo pocitu, že se nám to podařilo? A pokud se tak cítíme, je to illuze? Vždyť o tomhle se přesvedčujeme každý den…

Odpověď: Ne, postupujeme ve spojení, spojujeme se. Pokud bychom se nespojili, nedostali bychom nové pocity, nové pochopení. Spojení ke kterému jsme zde přišli, zatím nedosáhlo duchovního úrovně, ale spojení to je.
Máte teď stejné porozumění, city, myšlenky, prožívali jste to všechno spolu. Ochutnali ze stejného pramene – otázky, odpovědi, hodně různých věcí a spolu!
Prošli jste spojením!
Ze 7. lekce kongresu v Charkově, 19.08.12 [#87307]

Cítit se šťastně při každé příležitosti spojení

Dr. Michael Laitman

Tím, že jednáme proti našemu egu a spojujeme se silněji, projdeme 125 stupňů výstupu, které jsou rozděleny do Sefirot, Partzufim a světů. Čím silněji se spojíme, tím více pocítíme vnitřní sílu, která nás spojuje, nazývanou Stvořitel. Tak procházíme skrze pět světů: Assiya, Yetzira, Berija, Atzilut a Adam Kadmon a stoupáme do světa nekonečna. Dozvídáme se o všech těchto stavech v moudrosti kabaly a vtělujeme se do nich v praxi interně.

Abychom toto naplňovali efektivněji, máme kongresy. Je velmi dobré, že jsou v kongresovém sále lidé z celého světa, kteří neznají jeden druhého: muži, ženy, veteráni studující po celá léta, a ti, kteří právě slyšeli o moudrosti kabaly a jako by „náhodou“ přišli na tento kongres. Spojení mezi všemi je možné a nevyžaduje žádnou předčasnou přípravu.

Pokusíme-li se spojit prakticky, začínáme cítit, že něco se děje uvnitř: Speciální síla se ukazuje mezi námi, která jako by dříve neexistovala a kterou jsme necítili. Tato síla se odhaluje pouze v našem světě, když začínáme pracovat tím, že uskutečňujeme radu kabalistů. Potom objevujeme sílu spojení mezi námi.

Proto kabalisté byli šťastní při každé příležitosti ke spojení. Pochopili, že díky této akci můžeme dosáhnout korekce a vidět duchovní realitu, která je nad námi, objevit sílu, která nás řídí a vede k určitému cíli.

Je to jediný způsob, jak se můžeme podívat na sebe shora, jako na ty, kteří existují ve fyzických tělech, a odhalují vyšší světy, stavy, které jsou nad tímto světem. Je to jediný způsob, jak můžeme vidět, že tento svět není skutečný a přijímat nové vlastnosti, nové smysly, které nám umožní vidět vyšší duchovní rozměr, který stoupá nad hmotný svět a žít v obou světech zároveň. Cítíme to do té míry, že člověk začíná cítit věčnost a dokonalost a nebojí se vůbec smrti.

Nebude cítit, když jeho tělo zemře, stejně jako necítí, když si stříhá vlasy nebo nehty. Je to proto, že fyzické tělo patří k živé úrovni, zatímco vlasy a nehty patří k vegetativní úrovni, což znamená nižší úroveň. Pokud se tedy pozvedneme na vyšší úroveň, tzv. lidskou úroveň, která je symbolizována spojením mezi námi, přestaneme se obávat o ztrátu zvířecího těla, tělo může žít nebo zemřít, zatímco my existujeme na vyšší úrovni existence, které jsme dosáhli.

To je to, čeho bychom měli dosáhnout, a to je cílem moudrosti kabaly: povznést člověka na další úroveň, k věčné existenci tak, že nebudeme žít ve zvířecím těle, ale budeme žít život duše. Duše je pocit, který je vytvořen v rámci našeho spojení. Takže účelem všech těchto vysvětlení je dosáhnout jediného cíle – spojení.

Akt spojení provádíme na kongresech tak, že prostřednictvím tohoto spojení, jako malá součást obecné nápravy, budeme cítit duchovní život. Tak vytváříme jeden systém Adam HaRishon (první muž), tím, že dáváme jeho díly dohromady a objevujeme duchovní život, ve kterém vyšší systém, obecná duše, žije.
[77265]
Z kongresu v Brazílii 4/5/2012, lekce 1

Seminář se Stvořitelem

Dr. Michael Laitman

Otázka: Během seminářů ve skupině, někteří lidé mluví více a někteří méně, někteří jsou výraznější a jiní méně. Jaký je správný způsob, jak k tomuto přistupovat?

Odpověď: Když sedím v kruhu společně s ostatními lidmi, musím vidět každého z nich jako loutku, skrze kterou Stvořitel mluví. Není to člověk, ale způsob, jakým se mi prezentuje Stvořitel v různých formách. Bez ohledu na to, jak hloupé věci říkají, na tom mi nezáleží, skláním se před nimi. Bez ohledu na to, jak nepříjemní se mi mohou náhle zdát, jak odporní a neatraktivní, musím to vyvažovat porozuměním, že On probouzí tento pohled, tento odpor ve mně. A to je místo pro práci.

Je psáno o velkém mudrci rabím Yossi Ben Kismovi, že měl skupinu studentů, kteří byli úplní začátečníci, hloupí a bez zásluh, ale položil sám sebe ještě níže ve vztahu k nim, a pak se najednou stali velkými v jeho očích a byl schopen přijímat všechny dosažení skrze ně od Stvořitele.

Nikdo není vyšší nebo nižší, všechno to existuje podle našeho hodnocení. Proto mohu sedět se skupinou, která přišla „z ulice“ – na tom nezáleží. Vše záleží na tom, jak sám sebe umísťuji ve vztahu k nim.
[77448]
Z lekce v Americe 10/5/2012 Shamati

Měli bychom přinášet světlo do naší rodiny?

Dr. Michael LaitmanOtázka: My muži chápeme jak komunikovat ve skupině a na co aspirovat. Otázkou je, jak bychom měli přivést Světlo, které jsme přitáhli, domů do našich rodin?

Odpověď: Ušetřete vaši manželku tohoto utrpení. Chápu, že chcete rychle říct všechno, všechny ty dobré věci, které jste se naučili. Dejte si pauzu. Myslím to vážně, nedělejte to. Všechny tyto věci lze dosáhnout pouze ve skupině, a ne mimo ni.
[76814]
Z kongresu ve Vilniusu 25/3/2012, workshop 4