Category Archives: Kongresy

Diagnóza: jste zdraví

Otázka: Když začínáš studovat kabalu, vidíš jak se projevuje egoizmus v tobě a v ostatních lidech. Vnímáš to negativně jak z pohledu sebe tak i ostatních. Je to normální?
Odpověď: Naprosto normální! Na začátku studia kabaly to budete cítit více a více. Je to dobré znamení, znamená to, že postupujete. Vysvětlím Vám proč.
Za prvé, začínáte vidět náš svět více vnitřně, nakolik je všechno spojené s egoizmem.
Za druhé se nacházíte zatím na malém egoistickém úrovni: neživá, vegetativní, živočišná a člověk. Teď je nutné vás pozvednout nad těmito úrovněmi, rozvinout egoizmus pro další úroveň, aby jste měli možnost ho přeměnit ve vlastnost odevzdání, v altruizmus. Proto na začátku studia kabaly vnímáte tento svět a sebe samotného jako horší a horší. Toto období prochází každý člověk, musí to tak být.
Například studentům medicíny se zdá, že mají všechny nemoci které studují. Stejně tak je to u nás.
Ve skutečnosti váš egoizmus neroste, ale začínáte ho studovat, zabýváte se jím a proto ho vidíte jasněji, nakolik jsou všichni egoističtí, nakolik je nemáte rádi, ani sebe. Je to právě proto, že studujete nemoc s názvem „egoizmus“. Takže je všechno v pořádku – jste zdraví.

[#139589]

Z 4. lekci kongresu v Bulharsku, 11.07.2014

 

Makedonská televize o prezentaci knih

Reportáž kanálu TV 5 Makedonie o prezentaci knih, která se konala 5.05.14 v knihovně Univerzity města Skopje (Makedonie)

 [#134407]

Jeden za všechny, všichni za Jednoho

cz_banner_paris_180-150Mezinárodní Kabalistický Kongres

Business Village Paris 9-11.05.2014

Dny bratrstva a jednoty, otázek a přemyšlení, jsou to dny globálních změn pro každého z nás. Každý kdo byl na Kabalistickém kongresu, může říct, že je to jeden z nejsilnějších zážitků, schopný změnit váš život k nepoznání. Spolu se stovky přátel, přijíždějících z různých koutů světa pochopíte, že jste nebyli nikdy samotní na tomto světě. Pocítíte obrovskou sílu spojení společně s ostatními lidmi. Mimo vzdálenost, mimo čas, mimo odlišnosti, tisíce stejně smýšlejících z celého světa se sejdou spolu s námi ve stejný čas a za stejným cílem – aby díky jednotě udělali lepší svět, vybudovali ideální společnost, základem které bude láska a harmonie s Vyšší Přírodou.

Kongres proběhne 9-11 května 2014 (pátek, sobota, neděle) v Business Village, Rue Montaiguillon, 77560 Louan-Villegruis-Fontaine, France, 100 км. od Paříže. Program kongresu obsahuje: lekce prof. Michaela Laitmana, semináře, kurzy, kulturní programy, hostiny, setkání přátel a další různé povzbuzující akce..

Připojte se k nám!

http://www.eurocongress.info/cz

Duchovní a tělesná Láska

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je psáno: „Miluj svého přítele jako sebe sama.“ Kdo je „váš přítel“ pro člověka, který má bod v srdci?

Odpověď: Obecně platí, že dáváme jméno „svého přítele“ každému člověku na světě, který byl pro nás cizí a stává se blízkým, vaším přítelem.

Pro člověka s bodem v srdci jsou dle hierarchie „jeho přátelé“ ti lidé, kteří jsou s ním na cestě, přátelé ve skupině. Můžeme k nim být otevření, můžeme se s nimi zabývat spojením a jednotou, ve vzájemné podpoře, k realizaci systému duchovního spojení. Nenacházíme se v této skupině náhodou, patříme k jedné vnitřní vyšší části systému, a proto jsme společně. V první řadě je třeba vytvořit mezi námi podmínky, jako je „láska k druhým“.

„Láska k druhému“ se určuje podle toho: Začínám cítit touhu mého přítele, jeho potřeby nad svými vlastními.

Pojem „Miluj svého přítele jako sebe“ se rozumí výše než sebe, mnohem víc než sebe. Dnes miluji sebe víc než celý svět. To znamená, že i ve vztahu k mým přátelům, musím pracovat tímto způsobem, že pro mě budou důležitější než kdokoli jiný. To je získávání atributu odevzdání, když pochopím jejich největší touhu – dosažení cíle, odhalení vyššího systému jako mou osobní touhu a pomáhám jim v tom. Pokud pro mě, duchovno mých přátel je vyšší než já, pak v tu chvíli dosáhnu odhalení.

Láskou máme na mysli, ne to, co je obvykle myšleno jako láska v tomto světě, ale zejména pomoc těm, kteří jsou s námi na cestě tak, že dosáhnou svého cíle. Láska se nazývá naplňování touhy druhého.
[111114]
Z Příprava na kongres v Krasnojarsku 13/6/13

Vše co potřebujeme je láska

Dr. Michael LaitmanOtázka: Řekl jste, že bychom neměli dávat naše naděje do kongresu, že bychom neměli očekávat žádné potěšení, ale že bychom měli pracovat pouze nad ním a stát se příkladem pro ostatní.

Odpověď: Cílem stvoření je činit dobro stvořeným bytostem! Proto bychom měli očekávat přijímání potěšení, ale potěšení z dávání přátelům a skrze ně Stvořiteli.

Potěšení je cílem stvoření, mám se těšit. Pokud se netěším, ale pláču, jsem opačný cíli stvoření a daleko od Stvořitele.

Čím více se přibližujeme ke Stvořiteli, tím více si užíváme. Všechny úrovně duchovního žebříku jsou vzestup k pocitu stále většího a nádhernějšího potěšení! Zdá se, že jste dosáhli vrcholu a pak najednou cítíte takové pocity , že se můžete jednoduše zbláznit. Ale nemůžete se zbláznit, protože máte Masach (clonu/obrazovku). Pokud byste neměli Masach, i nejmenší duchovní potěšení by spálilo všechny vaše pojistky.

Potěšení, které cítíte, je radost z dávání, radost z lásky a naplnění vašeho milovaného přítele.

Vidím, že máte smutnou tvář. Nemůžete si představit, že naplňujete někoho, koho milujete? Milujete někoho v tomto světě, vašeho syna přinejmenším? Dokážete si představit, jak si užíváte, když mu dáváte dárek a že vám přináší radost, když vidíte jeho potěšení, jak skutečně cítíte radost v jeho nitru? Cítíte potěšení, když cítíte jak ochutnává něco dobrého, nebo se raduje z určité hry, jako kdybyste byli v něm?

Máme takové hmotné příklady, které můžete použít také ve spiritualitě. Ale ve spiritualitě se tato láska neobjeví přirozeně, proto budete muset požádat o pomoc, postavit ji uvnitř sebe reformujícím Světlem. Už byste ale měli chápat to, že se můžete těšit faktem, že si užívá ten, kterého milujete.

To znamená, že vše, co potřebujete, je láska Stvořitele! Když si užívá vaše činy, budete cítit jeho potěšení z vás stejnou měrou. Tím, že přinesete Stvořiteli vaši drobnou dobrou náladu, vynásobíte ji 620 krát, protože Stvořitel je trochu větší než vy a obsahuje vše, co je.

Můžete znásobit své úsilí a své potěšení jejich převedením k němu, protože on si vás užívá 620 krát více, a obdržíte od něj potěšení, které je 620 krát větší. Tak postupujeme po duchovním žebříku, a to všechno je naše práce: naplnit světlo 613 touhami a dalšími 7 přídavnými, Malchut sám, celkem 620 tužeb.
[111446]
Z 1. části denní lekce kabaly 03/07/13, spisy Rabaš

Integrální metoda: Současnost a budoucnost

Dr. Michael LaitmanV dnešní době už je hodně lidí, kteří chtějí o metodě integrálního vzdělávání slyšet. Právě v posledním roce, dvou, je mnoho lidí ochotných naslouchat, protože si začínají uvědomovat, že jsou ztracení jako malé děti. Ztracené dítě stojí a brečí, neví, co má dělat. Sami sebe dnes vidí v této pozici a to evidentně. To je důvod, proč musíme zvládnout metodu integrální interakce, pochopit co znamená, jak ji implementovat, a zkusit ji uskutečnit mezi námi, jak jen to jde.  Nemáme mezi sebou ekonomické, kulturní, politické či jiné vztahy, jen vztah lidský. A to nám otevírá cestu. Navíc, jak víte, snažíme se získat si různé struktury a organizace: školy, vzdělávací instituce, podniky, univerzity a vysoké školy, atd., tam, kde je cítit potřeba. Vždyť krize se projevuje ve vztazích mezi dospělími, dětmi, a už je zřejmé, nakolik je to vážný problém. Například, institut rodiny je v rozkladu, rozvody a množství single je na vzestupu atd. Tu a tam, postupně, už můžeme představit integrální metodiku. Ba co více, ukazuje se, že naše metoda začíná žít od skutečně první třídy, první prezentace. Lidé si okamžitě uvědomí, že to má nějakou zvláštní moc, že je to dokonce neobyčejný „zázrak“. Je znát, že vidí, že zde mohou skutečně dosáhnout zázračných změn.Zaznamenali jsme to především ve skupinách v Evropské části Ruska, částečně v US, a vidíme to i v Israeli. Ale samozřejmě, že to není dostatečné. Musíme expandovat a snažit se rozšířit a předat tuto integrální metodiku do života, kde je jen možné. Postupně budeme učit a budeme schopni ukázat ostatním, že s její pomocí je možné zachránit regiony, země a celý svět před vážnou krizí.

Nyní tím žijeme, moc se snažíme urychlit tempo našeho vývoje integrálním vzděláváním a výchovou, která v této práci zahrnuje různé regiony země, dokonce civilizace, např. západní, východní, asijskou. Každý region má své vlastní problémy. Na jednu stranu, „nejtěžší“ je východní Evropa – opravdu, do dnes je velmi složité k nim mluvit. Trošku jednodušší je to v Americe, Američané respektují zprávy,  obchodní doporučení, všechny druhy coachingu a školení. Dělají to rádi a může to tam být jednodušší.

Rusové jsou také zvyklí na různé druhy inovací, a celkově jsou na ně lidé připraveni. Je to tam snažší, ačkoli mají také vážný egoismus. Možná že díky narůstajícímu egoismu, který se projevuje dříve, bude pro nás jednodušší s lidmi mluvit. Vždyť i obchodní manažeři vidí, že vztahy mezi zaměstnanci snižují produktivitu natolik, že není nic, co s tím mohou udělat. Navíc, sociální otázky jsou tu větší, v Evropské části.

Celkově vzato si myslím, že situace je trochu odlišná v tomto regionu, Krasnoyarsku, a celé Sibiři, Ruské teritorium za Uralem je méně egoistické. Je velmi odlišné od západní části Ruska, a především od Západní Evropy a Severní Ameriky. Příroda se tam chová jinak, a to je důvod, proč tomu může být naopak:  Na straně jedné, lidé se dosud necítí natolik egoističtí, aby objevili, že jejich egoismus má vše na vině, na straně druhé, mohou inklinovat k tomu být si navzájem blíže, a to dělá náš úkol jednodušší.

V každém případě, bez ohledu na to, jak se projevuje, je pro tento region, myslím si, důležité implementovat metodu integrálního vzdělávání a výchovy. Je tu jiná atmosféra, jiné vztahy mezi lidmi, důvěrnější, se mi zdá, poklidnější. Takže pokud to tady společně tak uděláme, uspějeme navzdory velkým vzdálenostem.

Nejdříve však, potřebujeme dobrý kurz integrálního vzdělávání a výchovy, a pak zorganizovat předváděcí třídu, workshopy pro podniky, školy a další instituce, v různých formách. V celém tomto regionu je tak zapotřebí vážně zapracovat.

Jsme průkopníky. Musíme rozvinout tuto metodu a použít ji na moderní lidstvo. Víte, co napsal Baal HaSulam; víte, co napsal Rabaš. A zbytek jsme rozvíjeli v období posledního desetiletí, zvláště v posledních pár letech. Kabala se dá vykreslit pokaždé jasněji.

Interakce mezi námi, použitelnost této vědy na spojení mezi námi v každém směru, to jinde neexistuje, to dosud nebylo popsáno. Jenom znát metodu mých učitelů, já ji rozvíjím dále. V principu nemluvím o ničem novém. Co se jeví jako nějaká novinka, to je vlastně použití jejich idejí na stávající stav lidstva.

Takže budeme muset rozvinout tuto metodu s ohledem na váš region.
[109843]
Z rozhovorů před kongresem v Krasnoyarsku, 01/06/2013

Nemotejte duchovno s fyzičnem

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak mají vypadat dokonalé vztahy mezi muži a ženami ve skupině?

Odpověď: Dokonalý vztah je společné toužení sjednotit pouze naše přání pro Stvořitele a ne žádná jiná přání. Nejlepší je nevěnovat tělům pozornost. Nezáleží na tom, s kým mám tu čest, zda je to muž či žena, ale pokud mi to ruší, pak bych se měl zařídit tak, aby mě to nerušilo. Ve skutečnosti v duchovním světě existují mužská i ženská přání v každém z nás.

Existuje přání přijímat, AHP a přání dávat, GE. To znamená, že ve světě duchovním věci nejsou takové, jako v našem světě, ve fyzických tělech. Spojují se pouze přání, přání pro Stvořitele a ne jiná přání; všechna ostatní přání jsou egoistická a proto v duchovnu nejsou.

Chce-li si člověk dát k obědu dvě jídla, tak by měl, to jeho cestě za duchovním rozvojem nestojí. Má-li rád nějakou dívku, také to na jeho duchovní postup nemá vliv. Co je důležité je to, na co je jeho hlavní přání zaměřeno. Je-li zaměřeno na Stvořitele, pak vše ostatní se stává toho součástí.

Vztahy mezi muži a ženami ve skupině by měly být upraveny a zorganizovány tak, aby nijakým způsobem nenarušovali duchovní postup.

Otázka: Dejme tomu, že mohu obejmout svého přítele, coby muž, ale neumím si sebe představit správně obejmout ženu.

Odpověď: Vaše vztahy k ženám by měly být upraveny tak, aby nezasahovaly do vašeho duchovního postupu tak, aby se duchovno a fyzické nemotalo. Duchovní je duchovní a fyzické je fyzické.

[104216] Z Evropského kongresu v Německu 23/3/2013, 5. lekce

Evropský kongres: Zavřete oči a udělejte to

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak můžeme přijít na Evropský kongres s cílem vytvořit tam společné pole?

Odpověď: Na úspěch musíme vynaložit veškeré úsilí.

Musíme se pozvednout nad všechny rozdíly i lenost, odmítnutí a jiné věci; jen zavřete oči, snažte se kongres zorganizovat a podílet se na něm.

Zbývají nám pouze tři týdny, dokonce méně. Pojďme, ať je tento kongres skutečně úspěšný. Vždyť můžete jen vyhrát: jak v materiálním, tak duchovním – to slibuji.

Těším se, až vás uvidím, a doufám, že nikdo nezůstane za počítačovou obrazovkou, a že se všichni společně kongresu zúčastníme. [102008]
Z virtuální lekce 3/3/13

Díky za tu čest

Dr. Michael LaitmanOtázka: Přijel jsem na kongres v poušti, vidím takové velké přátele kolem sebe a ptám se: proč mi byla dána taková čest být součástí této velké společnosti, protože já sám nemám nic zvláštního?

Odpověď: Nikdo z nás si nevybral tuto cestu sám, ale byli jsme přivedeni Shora. Chápeme-li to, musíme za to vzdát díky. Stvořitel přivádí člověka k dobrému osudu a řekne mu: „Vezmi si to!“ Všichni sem byli přivedeni, protože přišel čas pro začátek nápravy jejich duše a byli vědomě zahrnuti do obecného mechanismu, tzv. Malchut nebo-li Svatosti.

Pokud ale stvořitel přináší člověka k této volbě, neznamená to, že vše bude pokračovat bez našeho úsilí. Naše úsilí se musí stát více vědomé. Každý již byl ve svém životě zklamán, ve svých touhách, a prošel mnohým: vystudoval univerzitu, pracoval na několika místech, sloužil v armádě, oženil se a rozvedl.

Ale já jsem to všechno neudělal. Když se ohlédnu zpátky, nevěřím, že jsem to všechno udělal, a že se mi to všechno stalo. Začnu si uvědomovat, že jsem byl veden přes všechny tyto události Shora. I když jsem byl citově empatický, moje pocity byly ve mně vyvolány Shora.

Ale od této chvíle, mi byla dána svoboda volby, kterou mohu použít. Existuje mnoho těch, kteří přicházejí a odcházejí. V důsledku toho se vrátí někdy v budoucnosti. Před kongresem, dostávám mnoho dopisů od mých bývalých studentů, kteří již dávno opustili studium, byli zklamáni, ale teď se rozhodli vrátit.

To je také osud, neměli bychom si myslet, že to bylo jejich vlastní rozhodnutí, vyšší řízení jim to nařídilo. Proto je musíme přijmout zpět, a tak jsme otevřeli tento kongres pro každého.

Všechno, co bylo s tebou učiněno až do dneška se stalo proto, protože ti bylo dovoleno posílit sebe a starat se o druhé, a za to musíme děkovat.
[98229]
Z kongresu v Aravě 17/1/13, Lekce 1

Pro zklamání není místo

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co je “duchovní narození v poušti?” Cítím určitý druh zklamání z předchozích kongresů, protože jsme tam dosáhli zvláštního pocitu spojení, a pak přichází pád. Jak můžeme využít tohoto pocitu zklamání jako přípravy na kongres?

Odpověď: Naše první spojení musíme porodit v poušti. Toto duchovní nazrození je prvním odhalením našeho spojení ve vyšším systému, jako člověk, který se narodí do světa, do duchovního světa.

Víte, kdy člověk dosáhne první úrovně? Když mu je řečeno: “Ničeho nedostaneš“ a on se s tím spokojí. Takže nerozumím, co to zklamání je. Duchovní vzestup je nad vším lidským zklamáním; je to duchovní dosažení. Měl byste být šťastný, že nemáte nic, a co víc, že ostatní dostali všechno a vy nikoli. Tomu se říká být na vstupu do první úrovně.

Takže tu pro zklamání není místo!
[97642]
Z 1. části denní lekce kabaly 8/1/2013, “Úvod do studia Deseti Sefirot”