Category Archives: Kongresy

Přinášení síly kabalistického kongresu celému světu

What's the Right Attitude To Have To This World Myslíme si, že duchovní úrovně, popsané v Zoharu jsou od nás na světelné roky daleko. Ale když je odhaleno duchovno, děje se to velmi rychle a pokud se nadcházejícím kongresu sjednotíme, bude schopni dosáhnout vnímání duchovna.

Kromě toho musíme mít na paměti, že se až dosud veškerý duchovní vývoj odehrával na individuální úrovni. Bylo to činěno vybranými jednotlivci, každý z nichž musel vyvinout mimořádné snahy.

Ale nyní je čas odhalení, značící posun v počtu lidi, kteří studují, stejně jako v metodě studia. Nyní je to metoda pro nápravu celého světa, nápravu mas. Jediná věc, která je potřebná, aby se to stalo, je malá touha na naší straně.

Žádný z kabalistů minulosti o tomto stavu nepsal, protože nežili v takové generaci, jako je naše. Nyní se náprava stala globální; je to pravá náprava, kdy se všichni musíme sjednotit dohromady. Nic takového se v historii ještě nestalo.

Jsme svědky expanze a růstu této vlny, která pojímá stále víc lidí. Pohybuje se spolu s námi, dávajíce nám podporu a činíc nás ve světě nezbytnou přítomností.

Proto mám pro nadcházející shromáždění veliké naděje, ale vše bude záviset na vás.

Význam „bytí spolu“

drugsOtázka, kterou jsem dostal: Jak bychom se během dne měli připravit na čtení Zoharu, obzvlášť nyní, když se blíží kongres?

Moje odpověď: Měli bychom společně usilovat o Světlo, které napravuje. To je velmi jednoduché motto, kde „být spolu“ znamená sjednocování. Ale pro co se sjednocujeme? Je to proto, aby byl každý z nás ovlivňován Světlem, které napravuje, jenž napraví naši zlou přirozenost, jmenovitě nedostatek touhy se sjednotit.

Vše může být nalezeno uvnitř jedné představy. Je zde Malchut, shromáždění duší, a my se uvnitř ní musíme sjednotit skrze společnou žádost k Jesodu, žádajíce jej, aby nám dal Světlo Nápravy a Světlo Naplnění. To je všechno. To by mělo být naším záměrem na nadcházejícím kongresu.

Pokud o tom budeme přemýšlet a pochopíme, že celá naše budoucnost závisí na této jednotě, protože nás dělá podobnými síle odevzdání, pak nepotřebujeme nic jiného. Měli bychom si znovu přečíst příběh o přijetí Tóry na úpatí hory Sinaj, protože jsme v úplně stejné situaci. Je psáno, že by se měl každý člověk vidět, jako by stál pod horou Sinaj a přijímal Tóru.

Tóra je dávána každý den. Ale přijmout ji budeme schopni, pokud se všichni sjednotíme jako jeden muž s jedním srdcem, stojíce proti Stvořiteli, který je také Jeden. Pak s Ním ustanovíme kontakt a přijmeme Obklopující Světlo.

Musíme se připravit na tento stav, kde naše duše odmítnou své individuální ego a spojí se dohromady, aby přitáhly Světlo Nápravy. Světlo pak způsobí, aby naše jednota nastala a uvnitř ní odhalíme Stvořitele.

Příprava na další kongres začíná teď

The Condition of Entering the Upper World Is Mutual Guarantee Veškerá naše práce děje v „temnotě,“ poté, co jsme byli spolu a cítili jednotu a inspiraci. Nyní, když jsme se rozešli různými cestami musí každá skupina a každý člověk dosáhnout stejné radosti, inspirace a síly, kterých jsme na kongresu dosáhli našimi spojenými snahami.

Pokud tak uděláme, pak když se setkáme na dalším kongresu, dorazíme tam se silou, kterou jsme realizovali po našem posledním setkání skrze vzestup nad všechny „hříšníky,“ kteří v nás byli odhaleni. Pokud jsme od doby našeho posledního kongresu do dalšíh (který se ještě neudál) stále inspirováni, pak budeme opravdu připraveni pro další kongres.  

Nyní musíme vyvíjet úsilí, abychom cítili stejné pozdvižení, které jsme cítili během kongresu. Jinak bude veškerá naše práce zbytečná. Teď je tu naše šance vystoupit. Na kongresu jsme byli ovlivňováni prostředím; každý člověk je ovlivňován všemi ostatními. Proto se každý z nás cítil povzneseně; bylo to „probuzení Shora.“ Nyní, abychom rostli, musíme absorbovat veškerý tento vliv jake semeno, zasazené v zemi. 

Právě teď je čas, kdy to každý z nás musí udělat! Každý z nás přijal všechno od ostatních, ale pouze v potenciálu, místo prakticky. Kongres je  čas dávání a nyní, mezi kongresy je čas naší recepce, kdy musíme všechno absorbovat dovnitř nás, zpracovat to a růst.

Toto představuje naši duchovní práci. Místo, abychom padali, musí každý z nás zůstat ve stejném povznesení, které se odehrálo během kongresu. Dělejte cokoliv, co potřebujete – tancujte od rána do noci nebo brečte, že nejste schopni udělat víc. Ale nejdůležitější věc je vyvíjet úsilí. Jinak nebudete aktualizovat to, co vám bylo dáno.

Radost, cítěná uvnitř nyní, musí být mnohem větší, protože je to pravá radost dosažení. Pokud uděláme několik úspěšných pokusů, budeme mít opravdovou vnitřní přípravu pro vstup do duchovního světa. Umožní nám to pochopit, asimilovat a prožívat nezbytné duchovní stupně uvnitř nás.

Nesporně to ještě nejsou opravdové duchovní stupně, ale vzestupy díky síle „probuzení Shora,“ které jsou námi následovány tím, že je duplikujeme našimi vlastními snahami, „probuzením zdola.“ Přestávky mezi kongresy a kongresem jsou podobné pracovním dnům a sobotě. Je to jako den a noc, kdy se celá naše práce připravování naší touhy odehrává v noci. Když napravíme své egoistické touhy a dáme jim záměr odevzdávat, odhalujeme ten stejný stav jako den.

Jediná věc, která se mění, je náš přístup; člověk cítí, že to je den. Ale navenek se nic nemění.

Inspirujme duchovnem jeden druhého

Is There Anything Spiritual About Great Works of Art Otázka, kterou jsem dostal: Během pár dnů se setkáme na mezinárodním Virtuálním Kabalistickém Kongresu, kde se pokusíme cítit touhu všech těch miliónů lidí, kteří usilují o dosažení duchovna. Ale jak je možné cítit bolest ostatních z nedostatku po duchovnu, když nejsme schopni sdílet ani materiální bolest druhého člověka?

Moje odpověď: Pokusíme se toho dosáhnout spolu. Každý z nás cítí malou bolest, způsobenou touhou po duchovnu, ale ta je neustála utlumována faktem, že naše touha přijímat trvale roste.

Řešením je, že potřebujeme zvětšit naši touhu po jednotě místo naší touhy po duchovnu. Ačkoliv je to stejná věc, náš egoismus prezentuje duchovno jako osobní nabytí, zatímco jednota je prezentována jako hmotný čin.

Otázka pokračuje: Takto se vrátíme do stavu, ve kterém jsme existovali jako jedna duše, Svět Nekonečna?

Moje odpověď: Ano, můžeme toho stavu dosáhnout pouze skrze sjednocování se jednoho s druhým. Avšak musí to být sjednocování duší místo těl nebo hmotných cílů.

Otázka pokračuje: Ale my nejsme schopni dosáhnout tohoto stavu.

Moje odpověď: Potřebujeme o to pouze žádat, pozvedávat MAN, aby nám Světlo dalo sílu sjednocení.

Na jedné straně všichni potřebujeme odhalit egoismus v nás, naši vzájemnou averzi a vzájemnou netečnost. Avšak na druhé straně musíme pochopit, že jen Světlo to může všechno napravit a volat na něj, aby nás napravilo.

Otázka pokračuje: Ale já dokonce ani nemám touhu se napravit.

My Answer: Proto se to nazývá „modlitba, která předchází modlitbu,“ neboli touha, která předchází touhu. Začínáme jednoduchými věcmi: zatancujme si, zazpívejme a dělejme všechno společně. Následně nám naše primitivní, fyzické činy našeho světa dají příchuť jednoty. Budou probouzet naše materiální srdce více a více, dokud nedosáhneme nejvyššího stupně duchovna.

Je zde příběh o kabalistovi, který zaplatil pouličním muzikantům (Klacmerům), aby pro něj hráli. Poslouchal jejich hudbu a byl inspirován duchovnem. Jeho žena mu hubovala: „V domě není co jíst a ty dáváš naše poslední drobáky těmto ožralům! Stejně to jen propijí!“

Avšak on odpověděl, „Na tom nezáleží. Nemohu žít bez jejich hudby. Mohou být opilci, kteří ničemu jinému nerozumí, ale já se teď potřebuji probudit a nemohu ze svého stavu vyjít sám.“

Toto je příběh o velkém kabalistovi, který dal pouličním muzikantům své poslední peníze jen proto, aby je slyšel trochu zahrát. Jinak by nebyl schopen pokračovat ve svých nápravách.

A nyní uděláme stejnou věc.

O kongresu

Vybráno z ranních lekcí

Jak je vaše studium kabaly spojeno s fyzickou účastí na kongrese?

“Veškerá důležitost duchovna, kterou chcemeodhalit je odhalena pouze ve společném Kli, ve společných (spojených) touhách. Když se fyzicky shromáždí hodně lidí – desítky, stovky, tisíce – vytváří v tom okamžiku zvláštní sílu. Přijímáme pomoc také od skupin, které se ve stejný kamžik shromažďují na jiných kontinentech či zemích po celém světě, pak společně vytváříme tuto velkou touhu, která nám odhaluje světlo, které nás napravuje. Pak po nápravě získáváme božské odhalení, nové duchovní odhalení, a proto má toto shromáždění obrovskou důležitost. Naši přátelé v odlehlých místech po světě mají přinejmenším tuto možnost přijet na kongres aspoň jednou za rok. Myslím si, že to je velký přínos. Bez tohoto duchovního spojení by se člověk necítil připojen, neměl by uvnitř své duše dodatečnou sílu, která může odhalit duchovno.“

Proč je fyzické setkání tak důležité?

„Stále žijeme na úrovni tohoto světa; tady jsou naše myšlenky, pocity a naše srdce. Abych byl inspirován, potřebuji vedle sebe žijícího člověka – víc než knihu nebo video … co potřebujeme dát nemůže být slovy ani vyjádřeno. Dokonce i když jsem ostýchavý člověk, který dává přednost tomu, být za obrazovkou počítače, musím přijít a získat tento dojem. Vynořili jsme se z našeho zdroje, kde jsme jako jedna duše, a znovu jsme spojeni spolu. Takto se pozvedáme z tohoto světa do duchovního světa a cítíme to tady a teď. Spojení, které se děje během kongresu je nezbytné, nezbytné!”

“Během tří dnů můžeme dosáhnout takové nápravy, že uvidíte pravou realitu skutečně ve spojení mezi námi. Je to odhalení pravé reality.”

Co dostanu od kongresu?

„Dostáváte duchovní zisk, který je věčný (ne jako v tomto světě s penězmi v bance, které se ztratí). V duchovnu každý okamžik, každý gram, i ta nejmenší síla, kterou dosáhnete, ve vás zůstává ve vašem příštím vtělení. Budete to mít s sebou, je to duchovní banka, a není jiná možnost pro sebe vytvořit takový věčný fond.“

Proč bychom měli mít kromě lekcí jiné aktivity?

„Připojuji se k duchovnu pouze skrze touhu, zvanou bod v srdci, pouze bod. Tímto bodem nemohu duchovno cítit. Abych cítil duchovno, musím se připojit k více bodům, více přátelům a celkový součet těchto bodů vytváří Kli – nádobu, schopnou vnímat duchovní jevy, cítit duchovno. Kli nepatří tobě či komukoliv jinému, je to pouze společné Kli mezi námi. Abychom to vytvořili, potřebujeme tance, písně, hostiny a lekce – to mezi námi vytváří nějaký druh vzájemného vnitřního pocitu; pak uvnitř tohoto pocitu začneme cítit duchovní realitu. Proto studovat nestačí; studium je velmi egoistické, individuální.

Lekce Kabaly v Praze

22. 12. 2009 a 5. 1. 2010 se na Anglo-Americké Univerzitě v Praze, se bude v 19:00  konat přednáška Kabaly v angličtině.

Budou se probírat základní témata, promítneme si nějaká videa a zbyde prostor i na otázky. Pokud máte o studium zájem, chtěli byste vědět více, či Vás jen zajímá, o co tu vlastně jde, jste srdečně zváni.

Je to zároveň možnost seznámit se s lidmi, kteří mají podobné zájmy jako vy, a s těmi, kteří již nějakou dobu Kabalu studují. Znalost angličtiny není bezpodmínečně nutná, pokud bude třeba, můžeme vám vypomoci v češtině či ruštině.

Prosíme, abyste se níže zaregistrovali. Jde jen o to, abychom věděli, kolik lidí máme očekávat, neboť kapacita sálu je omezená.

Budeme se na Vás těšit!

Registrace ZDE

První virtuální kabalistický kongres

Otázka: Říkáte, že úspěch nápravy člověka záleží na jeho propojení se skupinou.
22. – 24. ledna proběhne mezinárodní virtuální kabalistický kongres.

Po celém světě současně proběhnou v různých státech kongresy, na které jsou zváni všichni lidé, studující individuálně přes Internet, aby měli možnost se připojit k místním skupinám.
Co můžete říct těm, kteří se nyní rozhodují: jít na kongres nebo ne?
 
Odpověď: V dnešní době si člověk nemůže dovolit sedět doma a nepokusit se spřátelit s jinými lidmi, studujícími kabalu. Ztratili bychom hodně.

Vždyť tento kongres je schválně určen pro to, aby spojil lidi, roztroušené po menších městech.
Nyní je nejvyšší čas se spřátelit ve svých zemích a městech, seznámit se s lidmi, které se stejně tak jako vy zabývají duchovním rozvojem, aby v době kongresu měli možnost společně postoupit na další úroveň.

Virtuální spojení je důležité, ale fyzické spojení je nutné. Není to náhoda, že jsme se ocitli v materiálním světě,  fyzické spojení určuje začátek rozvoje všech pozdějších duchovních styků.

Já se budu osobně nacházet v Itálii, prezentovat novou knihu. Nezvu vás na kongres do Itálie, bude uspořádán výhradně jako regionální.

Ale je třeba se snažit současně zorganizovat místní kongresy na různých místech po celém světě.

Z přípravy k lekce, 02.12.2009

Interview agentuře EFE News Agency v Madridu

Spousta španělských novin zveřejnila moje interview s agenturou EFE News Agency, které jsem dal v Madridu s nadpisem „Skutečná Kabbala – to není madonna“.

Obsah kapitol: původ Kabbaly, Kabbala jako prostředek a východisko ze světového krize, informace o kongresech a tiskových konferencích v Madridu, Buenos Ajrese a Turecku.

spa_2009-08-26_statia-mexico_interview_w.jpg

 

Část zveřejněných kapitol: El Periódico de México (Mexiko), La Vanguardia (Kolumbie), La Razón (Španělsko), El Economista (Španělsko), La Voz Digital (Španělsko), La Región (Španělsko), Atlántico (Španělsko), La Prensa (Španělsko), ADN (Španělsko).

První mezinárodní kabalistický kongres v Turecku!

První kabalistický kongres svého druhu, Euroasijský kongres svede oba kontinenty dohromady pod společným tématem „Sjednocený svět v nové realitě.“

Tento kongres je otevřen absolutně každému, ať už jsou v kabale noví, nebo studují po leta.

Obzvláště zveveme všechny, kteří studují s Bnei Baruchem skrze Bnei Baruch Learning Center či na vlastní pěst skrze www.kab.tv.

Kongres bude obsahovat lekce Michaela Laitmana, kulturní večery, hry pro každého, jídla, písně, tance, a co je nejdůležitější, množství lidí z odlišných etnik a mluvících různými jazyky, setkávajících se zde v tomto společném bodě lidské jednoty! Luxusní hotel též zaručí pohodlný pobyt jak pro dospělé, tak pro děti.

Kongres se odehrává v Kremlin Palace v Antalii v Turecku. Očekáváme mezi 1500-2500 účastníky, takže se ujistěte, že se zaregistrujete co nejdříve, protože místa jsou omezená. Informace a registrace na kabbalahbbprague@gmail.com