Category Archives: Kongresy

Kdo mi pomůže?

Dr. Michael LaitmanShamati #1, “Není nikoho kromě Něj” Nejenže nepostupuje ve své [duchovní] práci [a nevidí před sebou žádná vyjasnění ], ale [zdá se mu že] se navrací, to je, postrádá sílu dodržovat [Stvořitelovu vůli] dokonce i “ve svůj prospěch,” [zatímco je to Stvořitel, který ho postrkuje vpřed].

Nevytváříme skutečné egoistické přání, které je schopno překonat cokoli. Místo toho začneme zažívat slabost, netečnost, a jsme poháněni automatickým pilotem. “Nechť se stane, co má se stát.” Jdeme jen s proudem. Někdy jsou věci trochu lepší, někdy trochu horší. 

Že pouze opravdovým překonáváním všech překážek, nad rozumem, můžeme [postupovat vpřed]. Co znamená “opravdovým překonáváním překážek nad rozumem”? To znamená, když namísto své touhy a myšlenek, bez jakékoli způsobilosti tak učinit, se člověk začne spojovat s učitelem, skupinou a knihami. To vše dohromady je nazýváno “prostředí” či okolí.

V tomto případě však, když se s nimi začne spojovat, pořád je jím ve vztahu k učiteli, skupině či zdrojům knih házeno nahoru či dolů. Někdy se mu chce a někdy nikoli. Někdy tomu věří a někdy ne. Někdy je z toho nemocný a unavený a někdy usiluje jít kupředu, atd.  

Jak se obtíže nasčítají, člověk pocítí, že na této cestě není nic přitažlivého či vyjímečného, nic ho nemotivuje postupovat. Není tam jiskra, nic skutečně takového, pro co by se vzdal svého života, kariéry a úspěchu.

Výsledkem člověk upadá. Jeho pád je vážný, opravdový, skutečný a pěkně vleklý. Tak dosáhne konečného rozhodnutí, že ani skupina, ani učitel, ani knihy, ani námaha – nic mu v tomto světě nepomůže, kromě jediné všezahrnující síly, Stvořitele.

Po všechnu tu dobu, co člověk padá a stoupá, všechny ty stavy, které jím prochází, všechny tu byly jen proto, aby pocítíl celkovou a absolutní závislot na nikom jiném, než na Stvořiteli. Představte si, jak moc musí být člověk bit ze všech stran, protřepán, odstrkován a přitahován, musí mu být předvedena existence ohromného množství sil a rozmanitých příčin jeho stavů tak, aby byl na závěr přesvědčen, že neexistuje nic, než jedna jediná Síla. Nepomůže-li mě ta, pak nikdo. Jen ta mě přijde zachránit, budu-li to vyžadovat.

Tak v člověku vzroste následující potřeba: aby mu Stvořitel rozhodně pomohl. Tvorba této žádosti také není vůbec jednoduchá. Nestane se to za chvilku, ale postupným stoupáním v člověku, se stává sugestivně vyjádřenou, zuřivě a trvale. Jako dítě, které se dožaduje svého, ať se děje, co se děje– jen mu dejte co chce a nedokážete ho přesvědčit jinak. To je druh stavu, kterého musíme dosáhnout. A v tomto stavu nám Stvořitel skutečně pomůže. 

Jen ti lidé, kteří opravdu touží přiblížit se Stvořiteli, tak že se nespokojí s málem, myšleno, že nezůstanou jako děti bez rozumu,, těm je dána pomoc Shora, aby nebyli schopni říci, mám vše a co dalšího potřebuji?
Ze 4. lekce Berlínského kongresu 1/29/11

Světlo vyhledává sjednocená srdce

Dr. Michael LaitmanKabala, metoda k dosažení vyššího světa, obsahuje dvě části:

1. První část nám říká, jak se mezi sebou sjednotit, nebo jak se zkusit spojit a sjednotit;
2. Druhá část nám říká, jak na sebe přivolat vliv  či působení vyššího Světla.

Než začneme studovat, musíme být proděravěni přáním po sjednocení našich tužeb. Pak bude mít každý člověk mnohem větší přání než je jeho vlastní. Začne být prostupován myšlenkami, vlastnostmi a tužbami ostatních lidí, kteří touží po stejném výsledku a stejném cíli, jako on. To by měl být před studiem náš hlavní záměr. 

Osoba, která se před studiem v tomto smyslu nepřipravila, promešká prakticky vše, protože vliv vyššího světla nenaráží na přání každého, ale pouze na aspiraci, kterou má každý z nás vůči ostatním, myšleno na naši společnou touhu sjednotit se mezi sebou, s každým všichni společně do jednoho společného přání. 

Představím-li si toto jedno společné přání a přeji si být v něm obsáhnut „jako jeden muž“, jako před rozbitím Adama do jednotlivých duší, pak má touha přijímá vliv vyššího Světla. Poté skutečně výsledkem tohoto přičinění získám duchovní dosažení. 

Přijdu-li však a naslouchám bez těchto úsilí, bez snahy být obsažen ve společné touze, pak vyšší Světlo nemá nic, co může uvnitř mě ovlivnit. Neposkytl jsem plochu či  základ, který by mohlo ovlivnit, a proto budou všechny mé činy pouze získáním čistě formálních vědomostí. Tj. budu poslouchat a pamatovat si, co je v knize psáno, ale ne více.

Tudíž nám musí být jasnější než křišťál, že vyšší Světlo přichází pouze k našemu společnému úsilí. Musí být společné! Proto podmínka pro přilákání Světla k nám je stejná, jako ta, co byla zapotřebí během přijetí Tóry: “Být jako jeden muž s jedním srdcem.” Jen v tomto případě Světlo přijde. 

Takže, zkusme myslet tímto způsobem.
[34265]
Ze 3. lekce Berlníského kongresu 1/28/2011

Karel Marx a kabala

Dr. Michael LaitmanKarel Marx vycítil všechny kabalistické závěry poměrně dobře a vyjádřil je zcela otevřeně, ale zároveň nedostatečně pro malé lidi jako byl Lenin a jeho spolupracovníci. Baal HaSulam o tom píše.

Originální práce Karla Marxe jasně ukazují, že předpokládal, že lidé jednou začnou pracovat na jejich egoismu a zjistí, že je to nemožné. Technicky to je to, co cítili lidé v Rusku, když začali po revoluci budovat socialismus. Následovali však cestu, na kterou rozhodně Karel Marx nikdy nepomyslel, že by se mohlo stát: cestou síly.

Když stanovíte podmínku „miluj bližního svého,” nemůžete jí ukládat jako podmínku, zákon, prostřednictvím síly. To byl ruský vynález. Tak to nikdy nemůže být!

Avšak bolševici vše obrátili touto cestou, a na konci vytvořili teror, při kterém zabili čtyřicet milionů lidí.  Stále to nevedlo k ničemu. Nemůžete uměle změnit lidskou přirozenost, podle vašeho vlastního  způsobu, zvláště prostřednictvím síly. To je nemožné.  Když se zmiňujeme o podstatě, můžete proti ní skutečně něco udělat?

Tato ideologie tak zvaná „miluj bližního svého“ byla vnucována silou všemi způsoby do posledních let sovětského režimu, dokud lidé nebyli ve všem zcela zklamáni. Navenek to zní pěkně, ale chápeme, že to nebylo nic než vnitřní teror.

Karel Marx předpokládal, že si lidé uvědomí potřebu spojit se a porozumí, že tam není místo pro vykořisťování, že kapitalizmus je zkorumpovaný, že socializace prostředků a výsledků produkce je nezbytná. Stejně k tomu dojdeme. Celá globální krize nás k tomu přivádí. Nemůžeme se tomu vyhnout.

Karel Marx napsal všechny tyto kabalistické podmínky jako ekonomické zákony: Každému člověku musí být poskytnuta náhrada za jeho práci tím, co potřebuje k přežití v tomto světě. To odpovídá čemukoli potřebnému každé osobě, aby mohla normálně existovat: byt, práce, rodina, dovolená, penze, zdravotní péče, vzdělání dětí, vše co jeden potřebuje na úrovni našeho světa, v naší normální společnosti. Každý člověk to musí mít.

Avšak vše mimo těchto nezbytností se stává veřejným majetkem. A musí být použito pouze ve prospěch společnosti, a jen v nezbytné míře pro společnost. Pouze tak budeme v rovnováze s přírodou.

[34053]
Ze 3. lekce, Berlínský kongres 28/01/2011

Dokonce i začátečník dostane odměnu!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak by se měli ti, kteří jedou na kongres poprvé, připravit na setkání s přáteli ze světového Kli?

Odpověď: Není zapotřebí žádné přípravy. Máme přátele po celém světě. Dokonce ikdyž nemluvíte jejich jazykem, nebudete se cítit odlišní, neboť je každý zaměřen na Stvořitele. 

Každý jedinec, který má takovou jiskru spirituality, se probouzí za stejným cílem;  jste spolu a necítíte rozdíly. Nemějte obavy, že to pro vás bude něco nového. Budete cítit, že jsou vám všichni blízcí.

Otázka: Jsem-li začátečník a ničemu z této vědy nerozumím, ale chci na kongres přijet, má to nějakou cenu? A pokud ano, jak bych se na něj měl připravit?

Odpověď:  Nejříve, pokud to čas dovolí, byste měl studovat online materiály určené na přípravu ke kongresu. Ale bez ohledu na to, vyzvednete si to „ze vzduchu” který budete dýchat….
[23871]

Z úvodní série lekcí Kabala pro národy 10/12/10, “Příprava na kongres”

Sejdeme se v Berlíně!

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jak důležité je účastnit se nadcházejícího evropského kongresu kabaly v Berlíně?

Odpověď: Opravdu doufám, že každý, kdo s námi studuje chápe, jak je pro nás i pro celé lidstvo důležité, a to zejména v našem současném stavu, že se Evropa stane jednotná v duchovním smyslu. Evropa stojí na prahu velmi tíživých událostí. Myslím, že to každý začíná cítit.

Všechny sladké naděje, že se najde řešení prostřednictvím společného trhu, se začínají rozplývat. Vidíme za tím vším projevy velké nenávisti, vzájemného odloučení a rostoucího protekcionismu.

Proto je nyní čas k urychlení šíření moudrosti kabaly v Evropě s naším nejvyšším úsilím. Všichni naši přátelé, kteří tam žijí, musí vidět svou vlastní budoucnost a budoucnost celého lidstva v tomto světle.

V opačném případě Evropa začne nový oheň ještě jednou. Právě tam začali první dvě světové války. Mohlo by to být stejné s třetí. Myslím, že Německo, více než kterákoli jiná země, cítí, jak skutečná a blízká tato hrozba může být.

Přesto, jak nás moudrost kabaly informuje, vše závisí na jednotě mezi lidmi a na dosažení rovnováhy s přírodou. Všechny tyto skutečnosti mohou být uskutečněny za pomoci vyšších sil, pokud si to tak člověk přeje a snaží se čerpat tuto sílu. To je to, čeho moudrost kabaly pomáhá dosáhnout.

Klíč spočívá v oběhu kabaly ve všech možných formách tak, aby mohla dosáhnout ke každému člověku v Evropě. Přizpůsobíme články a jejich publikování na internetu do všech evropských jazyků v té nejintenzivnější podobě. Už nemůže být žádné další zdržení, protože příští rok nebo dva bude přelomový pro celé lidstvo.

Svět bude čelit velkým zkouškám. Aby bylo možné projít skrze ně správnou cestou tak, že nás nevrhnou do propasti, ale spíše nás odrazí vzhůru k cíli, musíme být vyzbrojeni moudrostí kabaly. Je to všechno na vás!

Doufejme, že všichni naši studenti z celé Evropy se zúčastní kongresu, i z nejvzdálenějších míst. Očekáváme, že uvidíme všechny. Doufám, že náš hlas bude konečně slyšet.
[31745]
Z 4. Části denní lekce kabaly 4.1.2011, „Moudrost kabaly a filozofie“

Kongres kabaly v Berlíně

Dr. Michael Laitman

Od 28. ledna do 30. ledna 2011 se bude konat velký kabalistický kongres v Berlíně. Těším se na tuto událost a velmi doufám, že tam budou všichni naši evropští přátelé, včetně mnoha nováčků.

Je nesmírně důležité se účastnit tohoto kongresu, kterého se zúčastní hosté z východní Evropy a také z dalších kontinentů. Doporučuji i naléhám, pokud si stále myslíte, že můžete vynechat tento kongres, zamyslete se znovu. Budete toho později litovat. Stojí za to ho navštívit „bez ohledu na cokoli.“

Strávíme několik dní studiem, strávíme čas společně, a poznáme mnoho věcí. Evropa je centrum světa, místo, odkud obvykle pocházejí všechny novinky. Nyní musí lidé v Evropě odhalit duchovní sílu moudrosti kabaly.

Abychom upevnili naše síly a lépe zaměřili cestu a cíl, abychom toho dosáhli snadno a rychle, všichni se po tyto tři dny musíme dát dohromady. Velmi rád vás všechny uvidím. Brzy na viděnou!
[30537]
Z 4. části denní lekce kabaly 22.12.2010, „Mír ve světě „

Půpeční šňůra na celý život

каббалист Михаэль Лайтман

Dnešní děti se velice odlišují od dětí minulých generací. Vnímají svět jinak než předtím: ne povrchově, ale více hlouběji.

Tato generace je připravena k duchovnímu rozvoji a musí ho realizovat. A pokud jim to nedáváme, tak potom dostáváme takové reakce jako: hyperaktivita, hrubost, neposlušnost. Nestačí jim náš svět.

Je pro ně důležité vědět v jakém světě se nacházíme, jaký máme cíl života a jakou cestou se mají vydat. Informaci o duchovním světě vnímají lehce a přirozeně.

I když po nás na začátku pouze opakují slova, jak obvykle děti dělají, dále však zkoumají, zda to je pravda či nikoliv. Děti nacházejí fakta potvrzující správnost studijních materiálů daleko přirozeněji než dospělí.

Poskytnutím takové výchovy, především vychováváme sami sebe a ukazujeme jim příklad spojení mezi námi, na které se zaměří i ony. Jelikož jsou děti a rodiče zaměřeni na stejný cíl, prochází pak stejnými stavy, stejnými fázemi rozvoje, lépe řečeno: nachází se v tom samém světě.

Naše děti jsou plnoprávní účastníci všech akcí, které pořádají dospělí. Musí vědět, proč žijí, jaký je cíl života, jaké jsou zákony přírody a společnosti a jak žít v souladu s nimi.

Studují systém, ve kterém žijí a začínají cítit síly pohybující se v tomto světě, jelikož jsou již od začátku připraveny tyto síly odhalit.

Změny v dětech se projevují velice rychle – v průběhu několika měsíců. Jsou chytré a umí využívat svůj potenciál. Předvedení kladných výsledků jejich výchovy světu, poslouží jako nejlepší způsob šíření metodiky, vždyť problém výchovy znepokojuje celou společnost.

Budeme se těšit, že virtuální škola, kterou plánujeme zřídit v nejbližším budoucnu, se bude zabývat výchovou „nového Člověka“.

[#27004]

Z 5. lekce, Světový kabalistický kongres, 10/11/2010

Obrazy mého Ega

Otázka: Říkáte, že informace které přicházejí do našich očí, se odrážejí na “stěně (obrazovce)” umístěné v zadní části mozku, je to tak správně?

Odpověď: Ne, není. Nic nepřichází do našich očí. Nejsou žádné oči, tak jako není žádná “zadní část mozku.”

Není nic než egoistická touha naplnit sama sebe potěšením, které mi ukazuje, že já jsem “konstruován” tímto způsobem, tedy tak, že já mám oči, hlavu, ruce a nohy.

To je způsob, jakým je moje přání dostávat potěšení pro mě vyobrazeno. Stejně tak jsou dodatečně vyobrazeny jiné objekty, které zdánlivě existují mimo mé tělo.

Otázka: Takže, znamená to, že vnímáme Stvořitele stejně, jako ukrytí? Taková je naše realita?

Odpověď: Co vidíme, nebo spíše cítíme, (my říkáme “vidíme”, protože zrak je náš nejsilnější smyslový orgán) je rozdíl mezi námi a Stvořitelem. Je to stín naší egoistické touhy vržený na Vyšší Světlo, bílou stěnu (obrazovku).

Tudíž já vidím pouze různé individuální touhy, rozdílné atributy obsažené v mé egoistické vůli přijímat. Jinými slovy, neživá příroda, rostliny, zvířata a člověk jsou čtyři stupně mé touhy cítit potěšení (Shoresh [kořen], Aleph [první], Bet [druhý], Gimel [třetí], and Dalet [čtvrtý]), jež jsou mi prezentovány v této podobě na pozadí bílého světla.

Cítím pouze svou touhu naplnit se potěšením. A co je se Světlem? Světlo je to pozadí, na kterém vidím svoji vůli přijímat (těšit se). Když se tahle touha stane stejná jako Světlo, tak už se pak více nebude Světlo přede mnou skrývat a budu moci Stvořitele plně vnímat.

V mezičase, namísto něj, vnímám pouze svou egoistickou touhu. Jinými slovy, všechno co mě obklopuje jsou části mého ega.

Z 6. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 10/11/2010

Silové pole lásky a dobroty

Dr. Michael LaitmanShamati #1: Je psáno, “není nikoho jiného kromě Něj.”  To znamená, že není ve světě žádné jiné síly, která by měla schopnost proti Němu cokoli učinit. 

Existuje jedna Vyšší síla, která řídí celý vesmír. A že člověk vidí, že jsou ve světě věci, které popírají Vyšší domácnost…. jinými slovy, zdá se nám, že existuje mnoho protisil, které ve světě operují, které přemáhají jedna druhou, a že je možné získat pomoc jedné síly, abychom se postavili druhé za využití této “mnohočetné síly.” …a důvodem je, že je to Jeho vůle. 

Tato jedna síla, která má neomezenou moc, chce, abychom byli natolik zmatení množstvím sil, přání, činů a vlastností, abychom v rámci této šlamastyky začali sami hromadit jedinou, existující sílu. Zdá se nám, že tento život je složitý a má mnoho tváří, avšak my jej musíme přivést v jednu touhu, jeden cíl a k jedné operující síle.  

Podobá se to tomu, jak učíme děti. Dáváme jim cvičení, ve kterých musí dát do kupy a opravit něco rozbitého, nepřipraveného či neúplného. Musí to opravit a dokončit sami. Takto musíme jednat každý moment svého života.

Zdá se nám, že je v životě velmi těžké tvrdě pracovat a vyvíjet úsilí, ale pokud jsme vykonali alespoň jednu věc za všemi těmi materiálními činy – pokud jsme dosbírali Vyšší sílu, aby bylo vidět, že On je ten jediný, který jedná, pak bychom nepotřebovali dělat cokoli dalšího!

Pracujeme v hmotném světě, abychom vyprodukovali mnoho věcí, ale ve skutečnosti jednoduše utíkáme před vyřešením jediného maličkého problému: rozeznat, že za všemi těmito problémy, detaily, myšlenkami a soudy existuje jedna síla, která stojí proti mně. Jsem já a On, a On mezi námi vytvořil všechny tyto dekorace, které mě mají zmást a prostřednictvím nich bych si k Němu měl najít svou cestu a cítit, že ke mně přichází od Něj! Toto je nazýváno vyjasněním.

Pokud každou vteřinu svého života, nezáleží na tom, co dělám, jestli s někým mluvím, či mě někdo napadá či naopak, někdo ke mě přistupuje dobře, nebo mám něco se zdravím, penězi nebo pozicí v práci či rodině, pokud se za všemi těmito událostmi snažím odhalit Stvořitele, pak začnu vše sjednocovat do jedné sítě, jako bych dělal výšivku. Začnu vidět a odhalovat systém spojení: Jeho program a postoj ke mně skrze všechny tyto lidi a všechny možné životní situace.

Najednou porozumím, co se v minulosti stalo a začnu vidět, co mi udělá v budoucnu. Trochu mi nechá nahlédnout, co musí být uděláno s různými problémy, učíc mě jako malé dítě. Musím tento život akceptovat jako jeho zkoumání — hledat Ho a najít Ho! Po všech mých snahách bych si měl vždy uvědomit, že není nikoho jiného kromě Něj a vše přichází pouze od Něj!

To se mi musí stát do takové míry, že jsem-li v té nejsložitější a nejnepříjemnější situaci, když dosáhnu totálního vyčerpání a zoufalství a jsem absolutně neschopen spojit je se Stvořitelem, přesto je ke Stvořiteli namířím a hledám důvod, proč se to tak stalo v této podobě a odkud to pochází. Pak odhalím, jak nádherné to je….

Začnu dávat všechny ty komponenty do pořádku, do celkového obrazu a najednou zjistím, že On připravil vše jen pro mé vlatní dobro, abych dosáhl dalších odhalení! Nakonec odhalím, že vše kolem mě je jedna propojená síť Jeho přístupu ke mě prostřednictvím celého vesmíru a skrze všechny Vyšší světy. Jsem obklopen silovým polem Jeho lásky a já jsem v jeho středu. To je nazýváno odhalením Stvořitele jeho stvořením. 
[27117]
Ze 7. lekce, Světový kabalistický kongres 2010, 11/11/2010

Nemějte obavy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak bych měl podle vědy kabaly přistupovat řekněme k takovým věcem, které ohrožují můj život jako válka, teroristický útok, padající rakety či jen obyčejné zločinné napadení?

Odpověď: Když jsme stále nenapravení, můsíme podle toho žít v našem nenapraveném světě, zatímco se napravujeme, napravujeme tím i svět.  Prozatím by se měl každý člověk chovat podle toho, co je pro společnost a svět přijatelné.

Ve stejnou dobu, každý z nás musí napravit sebe sama a tím odhalit Vyšší Sílu, vlastnost dávání a lásky ve svém nitru a světě. Do míry, do jaké učiní toto odhalení, se naši nepřátelé postupně stanou našimi přáteli a špatné věci vymizí.

Nicméně zatím se musíme chovat v souladu s našimi nenapravenými vlastnostmi. Všichni mnou nenávidění a nepřátelé jsou zlem uvnitř mě, které se stává tímto způsobem zjevným na venek. Promítám je ven a to je důvod, že existují. 

Pokud však, místo nich, vidím Stvořitele, který stojí za nimi, pak se najednou stanou mou neoddělitelnou součástí. Proto bychom si neměli dělat obavy. Co musíme udělat, je provádět nápravy. 

Jsem si jistý, že se člověku, který je zaměřen na „není nikoho jiného kromě Něj“ nemůže nic špatného stát. 
[27109]
Ze 7. lekce, Světový kabalistický kongres 2010,  11/11/2010