Category Archives: Kongresy

Skvělý nástroj pokroku

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5

Sjednocení je největším prostředkem postupu k cíli. Je to realizace naší nápravy.

Stvořitel nám pomáhá tím, že nám dává touhy po jednotě, probouzí v nás pohyb k vzájemnému porozumění a cítění. Postupně směřujeme k tomu, co se bude formovat – a už se to prakticky formuje – obrovská mnohostranná světová skupina, která bude schopna skutečně absorbovat veškerou sílu Vyššího Světla a přinést ji skrze sebe k celému lidstvu. (Pokračování textu…)

Jak dojít k sebe anulování

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2

Otázka: Jak dojdeme k sebe anulování?

Odpověď: K sebe anulování přicházíme, když si uvědomíme jeho nezbytnost. Tím, že o tom slyším mluvit měsíce. A pokaždé, když to slyším, získávám jakousi špetku Vyššího světla.

(Pokračování textu…)

Ke komu se modlíme?

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 1

Otázka: Řekl jste, že žádný Stvořitel neexistuje, že Stvořitel je vlastnost nejvyššího spojení, odevzdání. Pokud Stvořitel neexistuje, ke komu se modlíme? (Pokračování textu…)

Nezůstat filozofem

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 1

Otázka: Jaký je správný postoj ke stavům pýchy a hrdosti?

Odpověď: Jsou to dva protikladné pocity a my se musíme naučit, jak s nimi pracovat.

Kabala je praktická věda. Ten, kdo ji praktikuje, začíná cítit, o čem hovoří, a ten, kdo ji nepraktikuje, zůstává filozofem. A tak i během desítek let se nemůže nic změnit.

Z lekce č. 1 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 6. 1. 2022

Originální článek zde.
[#292434]

Působit modlitbou na srdce

Mezinárodní kongres „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 2.

Zdá se, že práce jde pomalu, protože vše prochází rozumem. Jako bys všemu rozuměl, ale jak pomoci srdci, aby to cítilo?

Srdce jsou pod vládou Stvořitele, takže je třeba se za to modlit. Rozum je v naší moci a srdce jsou v plné moci Stvořitele, touhy – to je to, co On stvořil.

Začněte tedy skládat modlitbu v rozumu, aby Stvořitel z vaší modlitby působil na vaše srdce. A pak se to stane.

Z lekce číslo 2 mezinárodního kongresu „Pozvednutí se nad sebe sama“, 7. 1. 2022

Originální článek zde.

[# 292018]

Přijdeme a uvidíme našeho Stvořitele

Mezinárodní kongres „Početí duše – odhalení nového světa“. Lekce číslo 1

Snažíme se spojit tak, abychom rozbili všechny přepážky, které jsou mezi námi. Nezáleží na tom, že ve svých myšlenkách, touhách, povahách, jsme všichni odlišní – důležité je jen jedno: sjednotit se kolem jediného cíle. To je to, co nás spojuje. (Pokračování textu…)

Co znamená sloužit Stvořiteli?

Mezinárodní kongres „Početí duše – odhalení nového světa“. Lekce číslo 1

Sloužit Stvořiteli znamená kráčet s Ním v procesu, kterým mě vede, přijmout Jeho plán, Jeho cíl, pro který stvořil stvoření, a být připraven pracovat na realizaci Jeho programu.

Předem souhlasím s tím, že tento program je pro mě ten nejsprávnější a nejlepší, přestože je v rozporu s mojí povahou. Ale chci se jím řídit a naplňovat ho.

Z lekce číslo 1 mezinárodního kongresu „Početí duše – odhalení nového světa“, 25. 9. 2021

Originální článek zde.

[# 287848]

Deset jako jeden

Mezinárodní kongres „Početí duše – odhalení nového světa“. Lekce číslo 1

Nemohu zvýšit svou touhu, mohu k ní pouze přidat touhy ostatních. Růst touhy bude to, když se učím od jednoho, druhého, třetího.

Celý růst touhy je způsoben skutečností, že se shromažďujeme zpět do jedné duše Adama Rišona. Čím více částí, které se uvolnily v důsledku rozbití po hříchů Stromu poznání, přidáváme, tím větší je touha. A pokud tato touha obsahuje deset částí, pak se staneme jedním. (Pokračování textu…)

Význam ranní lekce

Otázka: Po kongresu se vytvořil pocit, že nyní musíme klást důraz na ranní lekci, na sjednocení? Nebo je zapotřebí více šířit? Vznikla určitá nejasnost, že všechno, co jsme předtím vykonali, nestačí, že je třeba přidat ještě něco jiného.

Odpověď: Všechno naše současné doplňující úsilí musí být součástí ranních lekcí! Bez ranních lekcí není možné postupovat kupředu! Není bez nich posun! Ranní lekce je vším, alfou a omegou, a to bez diskusí.

(Pokračování textu…)

Všechno to začíná u ženy

Evropský kongres. Lekce 2

Otázka: Nakolik důležitá je praktická práce žen? Jak důležité je například, aby se ženy také účastnily seminářů na sjednocení, a nevykonávaly v tom čase své činnosti?

Odpověď: Samotní muži nemohou udělat nic. Absolutně nic!

(Pokračování textu…)