Category Archives: Knihy

Proč si Bůh zvolil židy

Otázka: …vždycky jsem si myslel, že všichni lidé na Zemi jsou dětmi Stvořitele a nemusí být rozdělováni jeden od druhého, pouze milováni a váženi… Myslím si, že rozdělování lidí na národnosti a náboženství je lidským výmyslem, pro jednoduchost řízení jimi. Není to tak dávno, kdy jsem si přečetl článek Baal HaSulama o vznešenosti židovského národa, o jeho boží vyvolenosti a zamyslel jsem se nad tím, že všechny jeho rčení a práce zavání nacionalismem, sjednocením určitých proti ostatním. Jak toto můžete objasnit?

Odpověď: Jedinečnost židů je v tom, že to není národ, ale skupina, která se odpojila od civilizace starého Babylonu tím, že pocítila přání odhalit Stvořitele. V nich se projevil bod v srdci- počátek duše.

Abraham, babylonský kněz, který v sobě pocítil tuto touhu, díky práci nad sebou rozkryl metodiku přeměn vztahů člověka ke světu- z „dostávání“ na „odevzdání“. Tato vlastnost odevzdání a lásky dává možnost pocítit Stvořitele- společnou sílu řídící celý vesmír.
Tato skupina existuje doteď. Starý Babylon je dnes všechno lidstvo, které dospělo k realizaci této metodiky. Boží vyvolenost- je v obsluhování, výlučnost- je v povinnosti.

Existují knihy: „Boží vyvolenost“, „Babylonská věž“ a hodně článků na toto téma.

 [#503]

Za všechno můžou žide

Zpráva: Výsledky průzkumu společného mínění provedeného BBC v 34 státech světa svědčí o tom, že pouze Írán (54%) se nachází před Izraelem, v rámci negativních pocitů, které zanechává u občanů naší planety. 52% dotázaných je přesvědčeno, že Izrael negativně působí na dění ve světě.

Odpověď: A tak to bude pokračovat a ukazatele Izraele se budou zhoršovat v té míře, v jaké lidem bude hůř a vůbec nezáleží na tom, z čeho jim bude hůř, stejně „za všechno můžou židé“.

Dokud tyto židé sami nepochopí, že ve skutečnosti jsou opravdu „vinní ve všem“, protože mají „jedno zvláštní tajemství“, které od nich čeká celý svět, protože bez něho jim bude moc těžko. Svět musí vědět, co si Stvořitel po všech přeje, ale židé to neříkají, protože to ani sami nevědí.

Ale jak pozorujeme u Přírody a ve společnosti, neznalost nezbavuje trestu, zatím pouze zmírňuje. Národy světa instinktivně, podvědomě cítí „jejich“ vinu. Ale s věkem, díky pochopení, národy světa budou mírně řečeno, „přetrvávajíce“ žádat, aby toto tajemství odhalili.

Takže zůstává pouze poradit židům co nejrychleji pochopit, že mají vědu, jak se stát šťastnými – Kabalu – a předat ji všem!

[#731]

Role Izraele, úryvek z knihy «Babylonská věž – poslední úroveň»

Kabala pro začátečníky

Další část překladu knihy “Kabala pro začátečníky” byla doplněna a je připravena ke stažení.

http://www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf

Kniha bude nadále průběžně doplňována, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím blogu.

 

Kabala pro začátečníky

Další část překladu knihy „Kabala pro začátečníky“ byla doplněna a je připravena ke stažení.

http://www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf

Kniha bude nadále průběžně doplňována, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím blogu.

Tři komponenty k vzestupu

Dr. Michael LaitmanExistuje systém, který je v našem vnímání reality vyobrazen jako stávající realita tohoto světa. V něm má člověk knihy napsané kabalisty minulosti, učitele, který je kabalistou, přátele, celý svět a Stvořitele, který je skrytý, myšleno vlastnost dávání, která je opakem všeho, co čověk objevuje ve svých pěti smyslech. Vyjma této vlastnosti, má vše k dispozici.

Jak tedy můžeme správně využít všechny ty prostředky, které máme, abychom dosáhli obecného atributu dávání?

Ve vztahu k člověku jde o něco externího, je to vně jeho „nádob“ a dosáhnout toho lze pouze za pomocí tří komponent: knih, skupiny a učitele. S jejich pomocí naplní studium, šíření a spojení.

Kombinace všech těchto třech věcí člověka dovede ke změně jeho nádob, jeho přání, od přijímání k dávání. Objeví stále egoističtější nádoby, které podle svého úsilí a námahy obrátí na „kvůli dávání“. O jaké úsilí a námahu jde?

Člověk se drží správného záměru během studia, spojuje se s přáteli ve skupině a následuje rady učitele, bez kterého by nevěděl, jak pracovat s knihami a se skupinou. V celku jsou tyto tři komponenty nazývány „Tórou“, což znamená studium, metodu a prostředky k dosažení vlastnosti dávání.

Odtud vybereme správné činy a správné vztahy, kombinací knih, skupiny a učitele. Tak člověk dosáhne opaku, pozvedáním se „nad svým rozumem“, nad svou mysl a pocity, směrem k další úrovni….

[101113]
Z 1. části denní lekce kabaly 20/2/2013, „Rozhovory k doplnění Zoharu”

Kabala pro začátečníky

Další část překladu knihy „Kabala pro začátečníky“ byla doplněna a je připravena ke stažení.

http://www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf

Kniha bude nadále průběžně doplňována, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím blogu.

Kabala pro začátečníky

Vážení čtenáři blogu Rava Laitmana.

Přinášíme Vám první část překladu knihy „Kabala pro začátečníky“.

http://www.kabbalah.cz/Download/Kabala_pro_začátečníky.pdf

Kniha bude průběžně doplňována, o čemž Vás budeme informovat prostřednictvím blogu.

Nabízíme Vám nový učební materiál, který vznikal pod vedením vědce-kabalisty, profesora (PhD), vedoucího Mezinárodní akademie kabaly Michaela Laitmana, následovníka klasické kabalistické školy, která je starší více jak jedno tisíciletí. Zároveň Michael Laitman vede moderní zkoumání v oblasti tohoto učení, která obdržela mezinárodní uznání, je členem Mezinárodní rady mudrců (World Wisdom Council) a v řadě dalších mezinárodních organizací.

Při vytváření učebnice autoři poprvé vyzkoušeli přístup systematického rozložení základních oddílů klasické kabaly současným odborným jazykem. Učebnice je sestavena na základě materiálů, knih a lekcí Michaela Laitmana daného učení v Mezinárodní akademii kabaly. Učebnice obsahuje náčrtky, základní informace, odkazy na audio a videomateriály lekcí a tištěné klasické kabalistické zdroje.
Využívání zde obsažených studijních materiálů se doporučuje jak pro samostatné lekce, tak i jako učební materiál pro posluchače Mezinárodní akademie kabaly, a otevírá možnost pro hlubší studium originálních děl velkých kabalistů – Kniha Zohar, Učení deseti Sefirot atd.

 

Přednáška v Pekingu

book_crisis_wonder_why_chinese_100Naši studenti v Číně v Pekingu uspořádali přednášku s názvem „Kabala a krize.“ Více než dvacet lidí se zúčastnilo přednášky, i přes to že každý byl velmi zaneprázdněn přípravami na Čínský Nový rok.

Přednáška trvala hodinu a půl, a pak následovala spousta otázek z publika. Všichni účastníci akce obdrželi dárek: novou knihu v čínštině: Krize: Chcete vědět proč?

Příští přednáška se uskuteční po novém čínském roce.

[Show as slideshow]

2012-01_lecture_in_pekin_01
2012-01_lecture_in_pekin_02
2012-01_lecture_in_pekin_03

[66718] 

Kniha Zohar

Právě vyšla kniha Zohar v českém jazyce včetně mých komentářů.

Nakladateství Volvox – edice Alef

„Kniha Zohar je považována za stěžejní kabalistickou práci. Kniha je psána ve formě alegorických příběhů, jejichž prostřednictvím je však sdělován mnohem hlubší význam. Ve svém komentáři rav Laitman jasně vysvětluje jazyk kabaly, a tak každému čtenáři otevírá vstup do této knihy, jež je právem považována za bránu do duchovního světa.

Z ruštiny preložili Nikolaj Savický a Stanislava Savická. “

http://www.volvox.cz/knihy/alef/alef.php#kniha_zohar

Knihy přináší světlo pravdy

Dr. Michael LaitmanNikdo se před Baal HaSulam zatím nedobral skutečného významu lásky k druhým. Tato idea se objevuje dost často ve všech zdrojích, mnoho slavných novel a ostatních mistrovských děl oslavují lásku k druhým, bratrskou lásku, lásku mezi přáteli, a potřeby udělat ústupky. Kdo o tom nemluvil! Každý politik, který chce být zvolen, hovoří o tom, jak má všechny rád. Každý zloděj si myslí, že bojuje za spravedlnost.

Baal HaSulam nastavuje kritéria pro skutečný test; uvádí vše  na pravou míru a zakládá vše na analýze, kterou se člověk nemůže zmýlit. Když čteme jeho kompozice, můžeme si být jistí, že neudržíme svůj předešlý pohled. Můžete buď své oči zavřít a snažit se zapomenout vše, o čem píše, a pak nějak pokračovat v existenci jako dřív, žít svůj mizerný život pro své ego, nebo se musíte změnit!

Vytvořil celou metodu objasňování tak, že není možné postavit se proti jeho odhalením. Po přečtení všech jeho článků začnete cítit, že si vše musíte ujasnit až do konce. Píše takovým způsobem, že pouze pokud je znáte všechny a opakovaně je čtete, znovu a znovu, zkoumáte je z každého úhlu, čtete je důkladně, pouze pak nakonec porozumíte celému obrazu. 

Nemůžete prostě číst jen malou část a pak relaxovat s pocitem, že jste všemu porozuměl. Porozumění přijde pouze čtením, opakovaným čtením, od začátku do konce a od konce k začátku. Pouze po několikátém prohlédnutí jste schopen spojit si myšlenky dohromady a analyzovat je. Pak už nebudete více schopen uniknout. 

Člověk, který nestuduje Baal HaSulama obvykle myslí, že je ukázkovým spravedlivým a věří, že už není na co se ptát, není ničeho k litování. Pouze pokud člověk začne studovat podle Baal HaSulamovi metody, začne rozumět tomu, nakolik je dávání opačný, a že Tóra byla napsána pro něj, protože světlo v ní napravuje.  

Čteme-li Baal HaSulamovy spisy, abychom jimi odhalili náš zlý sklon, a tak přitáhli světlo, které napravuje, pracují na nás a pomáhají nám postupovat podle Stvořitelova plánu. „Stvořil jsem zlý sklon a stvořil jsem Tóru jako koření.“ Naplníme všechna tato stádia díky naší práci s kompozicemi od Baal HaSulama. [57009]
Z rozhovoru při jídle věnovanému památce Baal HaSulama, 10/8/11