Category Archives: Kabala

Ne každý kabalista je prorok, ale každý prorok je kabalista

Otázka: Mohli se proroci mýlit a mohli být falešní proroci?

Odpověď: Falešní proroci jsou ti lidé, kteří prostě věděli, jak vystoupit na veřejnosti, a veřejnost jim věřila. Ale není možné určit, kdo je falešný prorok a kdo ne.

Otázka: Proč existovalo tak obrovské historické období „proroků“? (Pokračování textu…)

Štěstí i zázrak

Otázka: Kabala se zabývá dosažením Stvořitele v tomto světě. Odhalení Stvořitele člověku je zázrakem nebo přírodním zákonem?

Odpověď: Je to zákonitost, ale když se projevuje, děje se to nečekaně, a proto je to vnímáno jako zázrak. Projevuje se to uvnitř člověka jako pocítění nových přirozených vlastností. (Pokračování textu…)

Co nejde napodobit zde na světě?

Otázka: Francouzský filozof 20. století Jacques Derrida říkal: „Pouze možnost vytvoření kopie je skutečným kritériem originality. Pouze autentická pravda může být předmětem napodobování nebo parodie.“

Je na světě něco, co se nedá napodobit? (Pokračování textu…)

Chanuka v člověku

Otázka: Začal jsem číst o Chanuce, o válce Makabim proti Javanim (Řekům) a nechápu, jak to spojit s tím, co se děje s naším světem?

Odpověď: Nejprve je třeba přijmout podmínku: vše, co kabala říká, říká

1) o tom, co se děje v duchovním světě,

2) o tom, co se děje uvnitř člověka.

Válka mezi Makabim a Javanim je bojem mezi silami dávání a silami přijímání v člověku, který směřuje ke spojení se Stvořitelem. Ten, kdo nestuduje kabalu, v sobě necítí ani Makabim, ani Javanim, stejně jako faraona a všechny ostatní postavy Tóry. Pouze při správném studiu kabaly vznikají v samotném člověku všechny tyto postavy.

Originální článek zde.
[# 149338]

Dívat se hluboko do přírody

Otázka: Mnoho vědců, se kterými se setkáváte, horlivě podporuje kabalu. Budou schopni napomoci šíření vědy kabala, jejímu přijetí a realizaci?

Odpověď: Částečně. Jde o to, že k prosazování kabaly nepotřebujeme vědce. Potřebujeme lidi, kteří se snaží odhalit svět v nových smyslových orgánech, bez použití různých zařízení. (Pokračování textu…)

Zvláštní čas

Otázka: Co je podle vás v této době zvláštní na tom, co se nyní děje ve světě?

Odpověď: Myslím, že naše doba je neobyčejná. Nacházíme se ve stavu, kdy se intenzivněji rozvíjí povědomí lidstva o jeho destruktivní egoistické podstatě. Doufám, že nám to dá příležitost pochopit náš stav a najít způsob, jak jej napravit.

Otázka: Co vás osobně trápí? (Pokračování textu…)

Konec světa – kabala nám vše vysvětlí

Poznámka: „Píši vám ve zmatku. Máme velmi svornou rodinu, tři děti, již pět vnoučat. Nejmladšímu je 13 let a právě o něm vám píšu. Je to velmi talentovaný kluk, všechno chápe velmi rychle, má bystrou, analytickou mysl. Říkají nám, že právě v tom je problém. Je si jistý, že se blíží konec světa.

Analyzuje všechny informace, které dostává z internetu, novin a televize. Rozumí politice, ekonomice, všemu. A vše vede k tomu, že je třeba se připravit na nejhorší. Vzali ho k lékařům, prý je naprosto zdravý. Vzali nás na tři měsíce na chatu, nemáme tam internet, ale on to bere doslova z čistého nebe. Moje žena a já se o něj velmi bojíme. Prosíme vás, pomozte nám.“

Odpověď: Je třeba mu dát knihy o kabale, ať se učí. Pak uvidí, že vše je řízeno Vyšší Sílou, že vše je naprogramováno, že vše závisí na jediném vedení a tak dále. Pokud má dobrou analytickou mysl, pochopí to, bude to pro něj systém vnitřní rovnováhy. (Pokračování textu…)

Jak se člověk stane kabalistou

Otázka: Psycholog ve mně se snaží porozumět sobě i druhým, analyzovat a řešit problémy, zvládat své pocity, snaží se změnit postoj k realitě. A co se snaží udělat uvnitř sebe kabalista?

Odpověď: Kabalista nachází zdroje vnímání okolní reality, její hranice, a prací na sobě posouvá tyto hranice natolik, že za realitou začíná vidět Vyšší sílu, vlastnost dávání a lásky, která je protikladná vlastnosti přijímání a oddělení všech a všeho, to, co je charakteristické pro egoismus. (Pokračování textu…)

Postrkuje přátele k cíli

Otázka: Jak odhalit skutečné vztahy v desítce? Jak začít tření srdcí a uvidět vzájemnou záruku?

Odpověď: Není třeba myslet ani mluvit o ničem špatném. Je třeba mezi sebou rozvíjet jen dobré stavy a maximálně se navzájem podporovat, když každý v desítce zapomíná na sebe a myslí jen na ostatní. (Pokračování textu…)

Ukázat příklad mužům

Otázka: Čím speciálně vám mohou ženy udělat radost v kabalistické práci? Co od nás očekáváte?

Odpověď: Očekávám, že se budete milovat a podporovat se navzájem, budete správně spojené a půjdete mužům příkladem. Musíte táhnout muže za sebou, tlačit je kupředu, chovat se k nim tak, jak se matka chová k dětem.

Postarejte se o své muže a snažte se z nich udělat opravdové kabalisty. A zároveň s tím porostete i vy.

Z besedy na videokonferenci MAK

Originální článek zde.

[#288881]