Category Archives: Kabala

Odměna a trest z pohledu kabaly

Otázka: Co je odměnou a co trestem z hlediska vědy kabaly?

Odpověď: Z hlediska Programu stvoření je odměnou veškeré úsilí člověka vedoucí k dosažení podobnosti se Stvořitelem. A tam, kde se k němu člověk nedokáže překonat, musí vidět trest.

Jinými slovy, dostane-li člověk příležitost dosáhnout podobnost se Stvořitelem a on ji využije, pak je pro něj odměnou již samotná práce. A naopak.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 31. 5. 2022

Originální článek zde.

[#298699]

Výtah do světa budoucnosti

Pokaždé, když svět prožívá velké otřesy, vzniká touha navázat dobré vztahy mezi všemi lidmi. Kdykoli stát prochází vnitřní krizí, vzniká touha sjednotit všechny části národa. A přesto náš život vede od jednoho zklamání k dalšímu.

Co nám tedy chybí na cestě ke spokojenosti a štěstí? (Pokračování textu…)

Šavu‘ot – věčnost dlouhá jeden den

Svátek Šavu‘ot nevyžaduje dodržování žádných zvláštních tradic a trvá pouze jeden den, proto projde téměř bez povšimnutí. Ve skutečnosti je tento svátek velmi důležitý, protože na jeho základě lidé přijali metodiku nápravy – cestu k dosažení věčného a dokonalého života pro celé lidstvo. (Pokračování textu…)

Podle zákona kořene a větve

Otázka: Jaký je váš názor na biblické zázraky: rozestupující se moře, deset ran, Nebeská manna a tak dále? V primárních zdrojích se píše, že to jsou zázraky.

Někteří lidé tomu věří, a někteří se snaží dokázat, že se tyto události skutečně staly. Jaký je váš postoj? (Pokračování textu…)

Konec kapitalismu a začátek fašismu?

Stále více nemocná západní ekonomika přiklání nálady voličů ke krajně pravicové ideologii. Miliony lidí přicházejí o práci. Lidstvo sužují velké i malé války a z desítek milionů lidí se stali uprchlíci.

Prakticky všechny regiony světa se potýkají s rozsáhlými problémy, které nemají řešení. Závažnost krize pociťují na různých úrovních všichni. Taková je realita moderního kapitalismu, který se zmocňuje celé planety a diktuje si své vlastní zákony. (Pokračování textu…)

Porod a kojení

Poznámka: Dnes je trend krmit novorozence umělou výživou velmi častý. Ženy nechtějí krmit přirozeným způsobem. Říká se, že při krmení umělou výživou nevzniká u matky pocit lásky k dítěti.

Odpověď: Je to přirozené. Víme, že láska vzniká k tomu, kdo je nám drahý. A jelikož jsme sobečtí, je nám drahý ten, do koho vkládáme. Vždyť ty dáváš sám sebe, své. A pak ta část, kterou do něj vložíš, je ti drahá. (Pokračování textu…)

Bleskově o Pesachu

Otázka: Co je Egypt?

Odpověď: Egypt (Micrajim – mic-ra) je koncentrace zla, ve kterém se nacházíme, nenávist k sobě navzájem.

Otázka: Co znamená „národ Izrael, který vstoupil do Egypta“?

Odpověď: Židé, kteří vstoupili do Egypta, ještě nejsou národem a stanou se jím teprve tehdy, až se shromáždí na úpatí hory Sinaj a přijmou podmínku pozvednout se nad svým egoismem. (Pokračování textu…)

Jak vymýtit zlo ze světa

Poznámka: Armen píše: „Chci vymýtit zlo z tohoto světa. Nenávidím zlo, naučte mě, jak to udělat.“

Odpověď: Velmi jednoduše! Chcete-li to provést, musíte přijmout axiom, jeden a jednoduchý, že všechno zlo je pouze ve vás. Kdyby toto zlo neexistovalo, necítil byste ho a neviděl v žádných projevech kolem sebe. (Pokračování textu…)

Úkol kabalisty ve vztahu ke světu

Otázka: Největší kabalista minulého století Ba‘al HaSulam věnoval ve svých spisech velkou pozornost základům budoucí společnosti a světového míru. Je cílem kabalistů nastolit ve světě mír v každém smyslu a na všech úrovních?

Odpověď: Ano. To znamená přivést svět k dokonalosti. (Pokračování textu…)

Je těžké dosáhnout míru?

Je třeba si uvědomit, že všechny spory mezi námi nevznikají proto, abychom je utišili, ale proto, abychom navzdory všem rozdílům posílili naši jednotu. Konflikt se neřeší smazáním našich rozdílů, ale tím, že se nad ně pozvedneme. (Pokračování textu…)