Category Archives: Kabala

Revoluce sítí

Internet je zrcadlem společnosti. Na jeho stránkách můžete vidět, kdo ve skutečnosti jsme. Na webu jsme jako na dlani se vší svojí lží, špínou a pokrytectvím.

Při diskusi o tom, jak udělat internet lepší, někdy zapomínáme, že je to otisk lidstva. A i když se zdá, že nás internet mění, ve skutečnosti on není faktor změn, ale jejich katalyzátor. V konečném důsledku se táhne mezi vším na různých úrovních a díky tomu se tempo našeho vývoje zrychluje. Prostředky komunikace a sociální spojení získaly zcela nové rysy, posunuly hranice, vysvobodily se ze starých norem a odhalily naši pravou tvář. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 10

Mýtus 10:

Kabala – součást židovského náboženství

Odpověď: Nejrozšířenějším omylem je ztotožnění kabaly s náboženstvím. Podívejme se, jaký je hlavní rozdíl mezi kabalou a náboženstvím.

Náboženství věří, že Stvořitel mění svůj postoj k člověku v závislosti na jeho činech.

Pokud jsem dobrý, Stvořitel se ke mně bude chovat dobře, tj. On změní svůj postoj. Tímto způsobem náboženství nutí člověka, aby si našel způsoby, jak ovlivnit Stvořitele: dávat milodary, zapalovat svíčky… Ať už je to cokoliv, všechna náboženství mají své rituály. Lidé si vytvářejí celý systém hierarchie – kdo umí Stvořitele lépe prosit, kdo je mu blíž, kdo ví, jak Ho má co nejúčinněji žádat, na koho se má obrátit jako na prostředníka a poprosit: „Modli se za mě.“ (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 9

Mýtus 9:
Praktikování kabaly vyžaduje askezi a omezení požitků.

Odpověď: K duchovnímu vzestupu nedochází zmenšením, ale zvětšením touhy. Když člověk začne studovat Kabalu, pokračuje dál v běžném životě, aniž by se v čemkoli omezoval. Vždyť touhy člověka diktují jeho činy. Budou-li jeho touhy stále více směřovat k vyšším hodnotám, v souladu s tím se budou lišit i jeho skutky. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 8

Mýtus 8:

Kabala používá meditační techniky

Odpověď: Meditace a podobné techniky vnucují člověku určitý způsob, styl a taktiku myšlení a soustředění. A tím samým jej omezují v hledání nového. Člověk se musí soustředit na něco konkrétního, přísně ohraničeného a odpojit se od světa. To je pravý opak Kabaly. Podle Kabaly by člověk měl být úzce spjat s tímto světem – pracovat, mít rodinu, žít životem společnosti. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 7

Mýtus 7:
Kabalisté přikládají zvláštní význam amuletům, svěcené vodě a červeným nitím jako prostředkům ke zlepšení života.

Odpověď: Kabala neučí člověka o ničem, co se děje v našem hmotném světě, a proto není použitelná jako prostředek k obohacení, dosažení cti a slávy. Kabala je nám dána proto, aby člověka vytáhla z vnímání tohoto světa k vnímání duchovního světa (reality pociťované dalším smyslovým orgánem, duší). Proto všechny techniky, které člověk používá k úspěšné existenci v tomto světě, nejsou pravou kabalou.

Definici kabaly najdeme v článku „Podstata vědy kabaly“ od Ba’ala HaSulama, který je v této oblasti nezpochybnitelnou autoritou. Píše následující: „Věda kabala je kauzálním řádem sestupujících Vyšších sil, podléhajících trvalým a absolutním zákonům, vzájemně souvisejících a zaměřených na odhalení Nejvyšší řídící síly (Stvořitele) člověku v tomto našem světě.“ (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 6

Mýtus 6:
V kabale existují rituální úkony a obřady.

Odpověď: V kabale neexistují žádné rituální úkony, obřady ani vnější mechanické úkony. Pokud tedy něco takového pozorujete, můžeme s jistotou říci, že v tom není pravá kabala. Totéž platí pro libovolné žonglování s číselnými významy slov, obrázky Sfirot, tarotovými kartami. Jakýkoli obrázek není nic víc než použitý nástroj.

Kabala – to je pochopení Stvořitele osobně, každým jednotlivcem. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 4

Mýtus 4:
Využívání znalostí kabaly pomáhá v byznysu.

Odpověď: Pokud studujete pravou kabalu z těch zdrojů, které provází lidstvo už tisíce let, nezískáte recept na to, jak uspět v každodenním životě pomocí sobeckých vlastností a tužeb.

Kabala neslibuje člověku žádnou lákavou perspektivu v jeho každodenní sobecké existenci, kdy chce získat co nejlepší práci, „výnosné“ postavení, co nejvýhodněji se oženit nebo vdát, co nejdříve zbohatnout, začít vládnout. Nezaručuje ani dobré zdraví. Jedním slovem, díky svému zapojení do kabaly nezískáte egoistická naplnění. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 3

Mýtus 3:
Kabala, stejně jako jiná náboženství, by měla být přijata ve víře.

Odpověď: Kabala je pravým opakem víry, nemá nic společného s náboženstvím ani s jakýmkoliv druhem víry – je to naprostý experiment.

Člověk poznává své okolní prostředí tak, že zpracovává informace, které se dostávají do jeho mozku prostřednictvím pěti smyslů, a využívá technických pomůcek, které rozšiřují možnosti těchto orgánů. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 2

Mýtus 2:
Kabala je mystické učení judaismu, obvykle spojované s okultismem.

Odpověď: „Kabala“ v hebrejštině znamená „přijetí“, tj. získání zvláštních znalostí, které jsou dostupné každému. Kdysi dávno byla tato věda skutečně záhadou. Zrodila se v Mezopotámii asi před čtyřmi tisíci lety, v babylonském období.

Abrahám, zakladatel kabaly, obyvatel starověkého chaldejského města Uru, objevil možnost pochopit říši univerza, která přesahuje lidské vnímání pěti přirozenými smysly. Podařilo se mu tuto vědu zvládnout, shromáždil skupinu následovníků a předal svým žákům svůj způsob, jak pochopit tu část světa, která je nám normálně skryta. (Pokračování textu…)

Nejčastější stereotypy a mýty o kabale 1

Co vše se jen dnes nevydává za kabalu – magické rituály, do nichž jsou zasvěcováni jen vysoce vzdělaní a skutečně věřící židovští muži, kteří dosáhli věku 40 let, věštění z karet a kávy, žonglování s čísly (gematrie, numerologie), kameje a amulety, červené nitě a dechová cvičení, a dokonce i rituální tance.

Podívejme se nyní na nejčastější stereotypy a mýty, které lidem brání přiblížit se k vědě kabale. (Pokračování textu…)