Category Archives: Kabala

Krysie preteky sú len rozptýlením namiesto skutočného života

Tisíce rokov ľudia vyvíjajú úsilie a snažia sa o pokrok, a čo z toho máme? Môžeme mať akúkoľvek hmotnú vec, aj tak nás to uspokojí len na chvíľu. V každom prípade hráme nebezpečnú hru a naháňame sa za pominuteľnými pôžitkami. Nič iné nevieme?

(Pokračování textu…)

Poslední housle v orchestru

Celé dějiny, včetně mého bývalého soukromého života, z 99,9 % stvořil Stvořitel. A zbývajících 0,1 % už zůstává na mně. Ale tato setina je pro mě ve skutečnosti 100 % mého života! Ale tato setina závisí na 100% pouze na mně a proto se musím starat pouze o ni, o nic jiného. Neboť všechno ostatní není v mé moci. (Pokračování textu…)

Tajemství vysokého věku

V Austrálii se jedna stoletá žena podělila o své tajemství dlouhého života, které podle ní spočívá v klidném přístupu k jakýmkoli bouřlivým životním událostem. Doporučuje nedržet se zášti a žít tady a teď. Její krédo zní: „Netrapte se věcmi, které se možná ani nikdy nestanou.“

(Pokračování textu…)

Šavu‘ot – nejdůležitější svátek

Otázka: Existují svátky, které si každý pamatuje a oslavuje, jako je Roš ha-Šana a Pesach. Ve srovnání s nimi se svátek Šavu‘ot nezdá být tak působivý. Můžeme říci, že ve srovnání s ostatními, se jedná o méně významný svátek?

Odpověď: Naopak, je to nejdůležitější svátek. Vždyť nám byla dána metodika, pomocí které můžeme pozvednout svůj život na duchovní úroveň. Objevit pro sebe budoucí svět – tady a teď, jak je řečeno: „Svůj svět uvidíš během svého života.“ (Pokračování textu…)

Duše

Otázka: Jaká je správná definice duše?

Odpověď: Duše je ta část tebe, kterou rozkrýváš.

Duše, to je náš kořen, kde se nacházíme v plném spojení se Stvořitelem jako dvě síly: naše přijímající a Jeho odevzdávající. Tento vyšší stav se nám odhaluje postupně, prostřednictvím sto dvaceti pěti stupňů odhalení, o nichž hovoří kabala. (Pokračování textu…)

Jak předejít rozvodu?

Poznámka: Psychologové tvrdí, že jedním z faktorů, jak předcházet rozvodům a hádkám, je spát ve společné posteli pod jednou přikrývkou, když už nezbyde nic jiného, jak vzájemný vztah napravit nebo zlepšit. Tehdy už není kam utéct. Tvrdí, že samostatné postele nebo pokoje vytváří mezi manžely doslova propast. (Pokračování textu…)

Jak obdržet potěšení ze studia kabaly?

Otázka: Jak obdržet potěšení ze studia kabaly?

Odpověď: Pouze, pokud pochopíte velikost toho, co studujete. Neboť studujete nejvyšší vědu nejen v našem světě, nejen ve vesmíru, ale ve všech světech. Tato věda vám odhalí strukturu celého vesmíru, seznámí vás s ní a uvede vás do ní. (Pokračování textu…)

Efekt metronomu v našem životě

Otázka: Znáte efekt metronomu: metronomy, které se pohybují náhodně, se najednou začnou po určité době pohybovat synchronizovaně.

Ale je zde jeden velmi důležitý detail – metronomy musí stát na stejném podkladu. Pokud postavíte synchronizované metronomy na různé podstavce, po chvíli se rozladí. To znamená, že podmínkou sladěných metronomů musí být společný základ. (Pokračování textu…)

Opravdu svět ovládá jen několik rodin?

Je to tak. Žijeme v hierarchii moci, celý svět je ovládán jen několika desítkami rodin, které si dovolují, co se jim zamane.

Vypadá to, jako by měly díky své moci neohraničené možnosti, protože omezují lidstvu přístup k pravdivým informacím, k získávání některých léků, běžných potravin a levnější energii, kterou bychom už dávno mohli používat místo ropy. Jednají na základě svého mocenského postavení a svých sobeckých cílů. (Pokračování textu…)

Anděl je mechanický vykonavatel

Otázka: Měl Ba‘al HaSulam nějakou zvláštní duši? Vždyť byl v podstatě jako anděl.

Odpověď: Ne, on nebyl anděl. Anděl je ten, komu je svěřen úkol a on ho vykoná bez vlastního úsilí, jako například kůň, kráva nebo pes, jako každý člověk na ulici. Andělé poslouchají výzvy přírody, její signály, které se v nich probouzí, a naplňují je. (Pokračování textu…)