Category Archives: Kabala

Hrozí hladomor i dnes?

Jeden z mých studentů se mě zeptal na pravděpodobnost celosvětového hladomoru a citoval zprávu, v níž téměř 90 procent dotázaných mezinárodních odborníků na potravinovou bezpečnost a výživu předpovědělo, že „bez inovací a odvážných opatření bude v příštím desetiletí celosvětový hlad stále narůstat“. To je skutečně možné a staré kabalistické prameny naznačují, že v naší době bychom se mohli dostat do tak hrozných situací, které lze srovnat s tím, jako když matky požívají své vlastní děti. Tak závažné by to mohlo být.

(Pokračování textu…)

Životní rady Anthonyho Hopkinse

Poznámka: Anthony Hopkins. Znáte ho, je to velmi slavný herec. Kdysi byl alkoholikem.
On vyprávěl, jak si k němu jednou v baru přisedl jeden muž a prozradil na sebe všechno: že je úspěšný, že má spoustu plánů, že má ten nejskvělejší projekt, který ho udělá bohatým a slavným, že jen on ví, co je pravda. Poté vstal, vyběhl z baru, pak zaskřípěly brzdy a ten člověk zemřel. (Pokračování textu…)

Probudit se do nového stavu

Poznámka: V běžném životě člověk studuje 20 let, ale kabalista studuje celý život.

Odpověď: Studium je nekonečný proces přijímání, absorbování poznatků a jejich realizace. Je to nekonečný proces. (Pokračování textu…)

Jak se stát šťastným

Poznámka: Lidstvo je jeden obrovský organismus. Člověk se sám nemůže cítit úspěšný nebo šťastný, pocítí to pouze ve vztahu s ostatními lidmi. Ve skutečnosti však vidíme, že je většina lidí neúspěšná, nešťastná. (Pokračování textu…)

Žít uvnitř sebe

Poznámka: Velmi často se stává, že je člověk formován místem, kde žije. Například, když Indián vyrostl v Anglii, tak už to není Indián, ale Angličan.

Odpověď: K tomu dochází na materiální úrovni, protože běžní lidé mají silnou vazbu na pozemskou kulturu, pozemské zákony, konvence. Ale u kabalisty je to jiné. Odděluje se od svého těla, od všech konvencí, vstupuje do zcela jiného prostoru, do vlastnosti odevzdávání. (Pokračování textu…)

Jak získat od života to, co chceš

Otázka: Záleží na každém, jaký bude příští rok?

Odpověď: Ano! Záleží na každém. A to tím nejvíce přímočarým způsobem.

To znamená, že já vytvářím svůj život, sebe samého, svůj svět. Jen se to musím naučit. Věda kabala je vědou o přijímání – učí, jak získat od života to, co si přeješ. (Pokračování textu…)

Může se pohádka stát skutečností?

Otázka: Říkáte, že kabalisté mohou probudit dobrou sílu, která bude mít pozitivní vliv na všechny. Ale to je něco abstraktního. Nebo se to skutečně může projevit v reálném fyzickém životě?

Odpověď: Samozřejmě se to projeví na všech úrovních reálného fyzického života. Promítne se to jak ve vzájemných mezilidských vztazích v běžném každodenním životě, tak i v ekonomických vztazích, ve výrobě a spotřebě. Určitě! Ve všem! Jak se člověk mění, mění se vše, čeho se dotýká. (Pokračování textu…)

Honba za štěstím a mizející americký sen

Je to zakořeněno v nejhlubších vrstvách americké společnosti. „Život, svoboda a honba za štěstím“ je základní krédo z Deklarace nezávislosti, jehož cílem je životní naplnění pro všechny. Ve skutečnosti se však tento ideál americké společnosti ani náznakem nedotýká. Navzdory tomu, že se utrácí astronomické množství peněz a na hledání štěstí se tvrdě pracuje, tak je ve Spojených státech amerických celosvětově nejvyšší míra užívání antidepresiv. Co je důvodem tohoto jevu a jakým způsobem jej zvrátit?

(Pokračování textu…)

Nemusíme měnit svět, ale pochopit jeho zákonitosti

Díky všem událostem, které se ve světě odehrávají, nás Stvořitel postupně přivádí na úrovni osobní i společenské k uvědomění, že se vyvíjíme nesprávným způsobem, od jednoho utrpení ke druhému. Záměrem je, abychom pochopili zákonitosti systému, ve kterém se nacházíme. (Pokračování textu…)

Psychické poruchy

Otázka: V návaznosti na předchozí otázku o lidech s duševními poruchami – je vhodné, aby byli v rámci studia Kabaly vedeni ke spojení? V nějaké uzavřené samostatné skupině? Ostatně jejich počet narůstá a z velké většiny jsou ve stabilizovaném stavu, v tzv. „hraničním stavu“. Co bych měl dělat já osobně? (Pokračování textu…)