Category Archives: Internet

Kdy skončí terorismus?

Otázka: Nedávno vojáci IDF zabili vojenského velitele v pásmu Gazy. Palestinci tedy hrozí, že se pomstí stejnými teroristickými útoky, říkají, že nás nenechají na pokoji. Jak dlouho toto může pokračovat?

Odpověď: Bude to pokračovat tak dlouho, dokud národ Izraele nezačne naplňovat svoji historickou misi.

Máme metodu nápravy pro celé lidstvo a naše role spočívá v tom, dovést ho do nejlepšího a nejvyššího stavu. My to ale neplníme, a tak vyvoláváme všechny tyto negativní síly přírody.

Otázka: Slibujete, že se to vše zastaví, naši nepřátelé zmizí a změní se v naše přátele, pokud začneme plnit tuto misi?

Odpověď: To je jediná cesta. A co více, každý nám bude pomáhat. Hamas a jeho vojenští velitelé přijdou a řeknou: ”Řekněte nám, co bychom měli dělat.“

[205764] Originální článek zde.

Algoritmus pravdy

Zpráva: vyhledávací gigant Google přiřazuje monopol na „pravdu“ a začíná manipulovat realitou. Google vytváří nový algoritmus, který bude pro nás poskytovat to, co si myslí, že je „pravda“, nikoliv „fikce“.
Obsah nebude založen na popularitě, ale na volbě majitelů GOOGLE, s filtrováním myšlenek a nápadů, které považují za „nepravdivé“. To znamená, že za „pravdu“ bude považováno pouze to, co je výhodné pro majitele média.
Poznámka: Všechno směruje k úplnému podřízení člověka. Toto je výzva sobectví. Pokud by neexistoval cíl stvoření, přivést všechno k podobenství Stvořiteli, a to prostřednictvím pochopení bezvýznamnosti naší přirozenosti, potom je samozřejmé, že plán vedení Google bych splnil.

Oáza v poušti internetu

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak kniha Zohar přinese nápravu internetu?

Odpověď: Kniha Zohar může pomoci napravit internet, protože lidé, kteří ho používají, hledají skutečné spojení. Avšak ještě nechápou své vlastní touhy a zdá se jim, že je pro ně dostatečné navázat kontakty, chatovat s ostatními, a bavit se hrami a podobnými věcmi.

Ale později uvidí, že to nepomůže, že to vše je omezené a ztráta času, která nepřináší žádné výhody a že „sociální sítě“ skutečně lidi nespojují navzájem. Přesto, tak dlouho jak tam lidé tráví čas, odhalují zlo tam obsažené. Dosáhnou pochopení, že to vše je falešné, že to existuje v zájmu vytváření zisku, a je to snaha lhát a okrádat se navzájem. Pochopí, že celé toto připojení k internetu jim pouze škodí.

Zdálo by se: Jak by nás mohlo spojení mezi námi poškodit? Ale má se to tak, že jsme egoisti a nemůžeme spojit dobré a užitečné. Nemůžeme vytvořit síť, která nám přináší potěšení. A to přinese uvědomění zla.

Pak budeme muset dát lidem vysvětlení, že uvnitř této sítě Internet existuje jedna malá síť, která žije podle jiných zákonů. Lidé, kteří se tam shromáždili, touží dosáhnout dobra. To je přesně to, co říká moto našeho televizního kanálu: „Spojujeme se pro dobro.“

Tam jsou úplně jiná pravidla a lidé, kteří tam pracují – lidé, kteří chtějí být bratry. A na základě tohoto odhalují vyšší život, místo toho, aby se prostě objímali a pokoušeli se  navenek udržet vše zdvořilé a pěkné.

Tito lidé dosáhnou stavu, kdy uvnitř jejich vztahu začnou cítit vyšší, duchovní život, který je dokonalý a věčný. Odhalují Stvořitele, spirituální svět, vyšší sílu, která je ukryta uvnitř této sítě!
[36174]
Z 4. Části denní lekce kabaly 23.2.2011, „Úvod do knihy Panim Meirot uMasbirot“