Category Archives: Integrální vzdělání

Hlavní pravidla ekvivalence s přírodou

Dr. Michael Laitman

Člověk si konečně uvědomuje, že není pánem přírody a že příroda je nejvyšší mocí na světě. Proto je nutné sklonit naše hlavy a dodržovat její zákony.

Pravidla přírody, kterým bychom měli být ekvivalentní ve všem, co děláme, jsou následující:

• Příroda je poháněna sluncem
• Příroda využívá pouze nezbytnou energii
• Příroda přináší formu v souladu s funkcí
• Příroda recykluje všechno
• Příroda odměňuje spolupráci
• Příroda je založena na rozmanitosti
• Příroda vyžaduje zkušenost s místními podmínkami
• Příroda omezuje nadbytek zevnitř
• Příroda odhaluje sílu omezení

Nicméně, kabala vysvětluje, že dodržováním těchto zákonů se proměňujeme ze špatných bytostí na neutrální. Pokud napravíme naše protipřírodní egoistické vlastnosti na altruistické, budeme stoupat na vrcholovou, věčnou a perfektní úroveň přírody.
[78015]
Zdroj: Integrované vzdělávání

Šíření: Co můžeme udělat a co ne

Dr. Michael Laitman

Otázka: V poslední době, mám otázky týkající se šíření. Mohl byste mi prosím objasnit svůj postoj k šíření, co mohou a nemohou dělat?

Odpověď: Svět potřebuje šíření, což znamená, integrální vzdělávání a výchovu (vzájemnou odpovědnost). Tato metoda musí být široce rozšiřována a otevřená, bez jakéhokoli spojení s kabalou. Může být provedena ze samostatného webu, stejně jako otevřeně na ulicích, rozdáváním letáků, novin, CD a dalších médií.

Kabala může být šířena pouze z jejich stránek a jen virtuálně, tak aby zvenčí nebyla spojována s integrální výchovou, dokud si lidé sami neuvědomí, že kabala je právě onen systém výchovy a nápravy člověka.
[76063]

Budování prostředí pro každého

Dr. Michael Laitman

Neexistuje žádný plán nebo přesný časový rámec pro náš vývoj, porozumění, přesvědčení, analýzy a sebe-korekce, takový,  abychom se z egoistů stali altruisté, prostoupeni láskou a starostí jeden o druhého. Nečekejte na nějakou dobu nebo změnu generací, protože ke změnám může dojít v naší generaci. Vše závisí na připravenosti člověka a velikosti jeho touhy po změně.

Jak jsme se dozvěděli ze studií svobodné vůle, naše touha zcela závisí na našem prostředí. Musíme pracovat společně. Člověk nemůže pracovat sám za sebe a sám sebe o něčem přesvědčit, to nikdy nepřinese jakékoli pozitivní výsledky. Musíme vytvořit prostředí, společnost, která nás bude ovlivňovat, a pak se všichni změní. Takže jděte do toho a vybudujte toto velké prostředí pro každého z nás! S pomocí tohoto prostředí se přesvědčíme o nutnosti této cesty a budeme si přát rychle se změnit a propojit se prostřednictvím vzájemné záruky.

V důsledku toho nás bude prostředí ovlivňovat s takovou intenzitou, že změny se projeví ohromnou rychlostí. Konec konců, tyto změny nejsou závislé na našem časovém rámci.

Neživá, vegetativní a živočišná úroveň přírody se vyvíjela v průběhu miliard let. Je to proces vývoje egoismu. Neneseme odpovědnost za tento proces; jen ho uskutečňujeme více a více v souladu s naším růstem.

Nicméně, právě teď je intenzita a rychlost vývoje v našich rukou. Vše záleží na prostředí, které mohu uměle vystavět, neustále zlepšovat tak, že se stane větší a silnější ve svém vlivu na mně. Zde potřebuji umělce, vědce, sociology a psychology. Musím použít všechno, co v lidstvu existuje s cílem vytvořit intenzivní a efektivní vliv. Pak budeme prožívat šťastný život v této generaci a uvidíme to dobré, které necháváme pro naše děti.

Pokud bychom dělili lidské touhy v tomto kontextu, můžeme říci, že se rozdělují na dvě části: individuální touhy, které se vztahují k člověku osobně, a společenské touhy. Člověk by měl omezit své individuální touhy do bodu, který mu umožňuje vést normální život. Člověk by však měl rozvíjet své společenská touhy co možná nejvíce, a to od malého okruhu přátel, následně rozšiřovaného, dokud mu vliv prostředí nepomůže rozvinout se na úroveň dobrých vztahů, odpovědnosti, zájmu, vzájemné záruky a lásky k celému světu.

Člověk musí pochopit, že opuštěním svého egoismus a stále větším zájmem o budování vzájemných vztahů s širším okruhem lidstva, získává větší moudrost a hlubší pocity. Obsáhne všechny uvnitř a tak cítí celou realitu a celou přírodu. Tímto způsobem pro sebe otevírá novou realitu, svět, ve kterém žije tím, že vystupuje sám ze sebe a vnímá každého. To představuje život na lidské úrovni, který pro nás příroda připravila. Prostřednictvím tohoto se správně realizujeme v tomto světě.
[75203]
Z KabTV „Nový život“ episoda 11, 9/1/2012

Miluj bližního svého jako sebe samotného

Dr. Michael Laitman

Do tohoto všemi známého pravidla je důležité zapojení nápravy všech přání (srdce) a myšlenek (rozumu) člověka. A naopak, pouze nápravou všech těchto svých přání a myšlenek, dosáhne člověk vlastnosti lásky k lidem, lásky ke všemu lidstvu a k přírodě.

V každém člověku je láska k bližnímu velmi slabá, a proto ji neprojevuje zjevně, ale pokud se několik lidí spojí do skupiny, a každý bude potlačovat vlastní egoizmus ve vztahu k druhému, pak každý dostane síly všech ostatních. V takovém případě se zvětší osobní síla všech členů skupiny, a přemění se do jedné velké síly, a tak se objeví možnost plnění zákona přírody, „miluj bližního“.
Vzniká tak rozpor: pro dosažení lásky k bližnímu je nutné napravit všechny své egoistické vlastnosti, nebo pro dosažení lásky k bližnímu je zapotřebí pouze láska k přátelům ve skupině?

Obvykle se lidé spojí, aby zlepšili svůj vlastní stav, a každý kalkuluje, kolik odevzdává a kolik dostává od ostatních. Taková skupina se zakládá na egoizmu. A pokud člen takové skupiny cítí, že je schopen mimo skupinu dostat více, než ve skupině, lituje pak, že se v ní nachází. Taková společnost oddaluje člověka od povznesení na úroveň „Člověk“.

Ve skutečnosti, dosažení lásky je možné pouze díky nápravě všech svých egoistických vlastností a myšlenek. Ale pokud se v lásce spojí malá přání každého dohromady, pak ve spojení se vytvoří nová, obrovská síla – a tuhle sílu má každý ze skupiny možnost použít pro dosažení lásky k přátelům, a poté člověk dokáže přijít k lásce ke všemu lidstvu a Přírodě.

Ale všechno to je možné za určité podmínky: že každý potlačí vlastní egoizmus ve vztahu k druhému. Pokud je však člověk svým egoizmem odloučen od přítele, nemůže pak od něho dostat sílu lásky k bližnímu. Tj. pouze v míře sebe anulování ve vztahu k přátelům, může od něj dostat sílu lásky.    Dále…
Podobá se to napsání čísel: pokud na začátku napíšeš 1, a potom 0, je to 10, tj 10x větší, a pokud po jedničce napíšeš dvě nuly, bude to 100, tj o 100x více. To znamená, že pokud je přítel – jednička, a já jsem 0, pak dostávám od svého přítele 10x víc. Ale pokud si myslím, že jsem jako dvě nuly ve vztahu k příteli, dostávám od něho 100x víc.

A naopak, pokud se člověk cítí, že je jednička, a přítel je nula, dostane pak 0,1, to znamená, že je 10x menší než jeho přítel. A pokud si člověk říká, že je jednička, a má dva přátele, kteří jsou jako dvě nuly proti němu, pak je 0,01 proti nim. Takže, čím více člověk ponižuje své přátele, tím je sám menší.
Nicméně, i když už má síly milovat bližního, a je schopen tuto sílu reálně projevit, a cítí, že vlastní výhoda mu pouze škodí, přesto – nevěř sobě a boj se, že se můžeš zastavit uprostřed cesty, a spadnout do egoizmu. Musíš se bát, že dostaneš takové radovánky, kterým nedokážeš odolat, a naplníš se jimi, namísto lásky k bližnímu. Právě strach, zřítit se do egoizmu, poskytuje člověku síly dodržovat zákon přírody – zákon odevzdání a lásky.

(Na základě článku Rabaše „O pravidle miluj bližního svého, jako sebe samotného“) [72525]

Síla, která mění člověka

Dr. Michael Laitman

Otázka: Historie lidstva ukazuje, že rozvoj lidstva během 10 tisíc let nedokázal změnit podstatu člověka. Jaká síla může pomoci to udělat?

Odpověď: Existuje taková síla v přírodě, když se snažíte stát integrální částí přírody, najednou začínáte dostávat nějakou sílu, podporu. To je zákon přírody. Příroda nám jde jakoby naproti.

Není to mystika. Podle svých činů jsem dost vzdálen mystickým výkladům. Jednoduše to vidíme. Musíme se snažit být integrální, jako dítě, které se chce stát dospělým, ono si na dospělého hraje.

 V čem spočívá integrální metoda? Lidé se scházejí, zpočátku poslouchají kurz integrálního vzdělávání a pak vstupují do kroužku integrální výchovy. V procesu výchovy začínáme prakticky vytvářet jednotnou strukturu.

Když se lidé společně scházejí, vyjasňují vnitřní psychologické problémy spojení mezi sebou, vytváří jedno společné přání a společné myšlenky. Najednou začínají cítit nějakou sílu, podporu. Tato síla, podpora, vzniká jen ve skupině, v kolektivu, který praktikuje metodu integrálního spojení.  Při tom stimulujeme skrytou sílu existující v přírodě, kterou my, jako egoisté, individualisté, nevnímáme a ignorujeme ji. A když se spolu scházíme, začíná se projevovat. A tato síla je schopna nás změnit.

[74594]

Pochopení integrální metody

Dr. Michael Laitman

Pro porozumění, že jsme v integrované, uzavřené, obří kouli, která nás neustále vyvíjí; je prostě třeba studovat její zákony a snažit se podle toho jednat. Pak se přirozeně budeme cítit lépe.

Nyní připravujeme prezentaci pro OSN o programu vzdělávání pro dospělé.

Vyvíjíme vzdělávací program pro nezaměstnané pro španělskou vládu. Míra nezaměstnanosti mezi lidmi ve věku pod 40 let ve Španělsku vzrostla na 60%. To je velmi závažný problém pro tuto zemi, protože tito lidé postupně ztrácí veškerou naději a nemohou vytvořit rodinu. Jsou v hrozné situaci: Lidé, kteří ukončili studium na evropských universitách, nyní nemají co dělat. Nejdůležitější je, aby se stali součástí běžného vývoje růstu a zlepšování.

Věříme, že místo dávek v nezaměstnanosti, musí tito lidé dostávat stipendia. Studiem se člověk stane užitečným členem společnosti, protože dává společnosti integrálnost, která přivádí národ a společnost do rovnováhy s přírodou.

V důsledku toho se uvolňují velké síly: laskavost a dobrá vůle místo nenávisti, pozorný postoj vůči společnosti, ve které člověk žije, namísto protestních hnutí, atd. Všechny ostré hrany a všechny problémy, postupně mizí. Nyní připravujeme tento program.

Čelíme vážným problémům, protože jsme stále egoisté. I když chápeme, že můžeme překročit ke globální a integrální společnosti, vidíme, že je to nezbytné, máme od ní stále ještě velmi daleko.

Proto integrální vzdělávání je navrženo tak, aby nás na to postupně a jemně připravovalo, nikoli údery a trápeními v důsledku krize, ale porozuměním, změkčilo nás pochopením, přiblížením, racionálně nám pomáhá až do další fáze. To je poslání našeho institutu.

Existují i ​​další lidé na světě, kteří pracují ve stejném směru. Prozatím jich je velmi málo, ale jsme s nimi v kontaktu.

Mimochodem, když je integrovaný systém postupně přijímaný, děje se něco zajímavého: Uvolňuje se mnoho zdrojů. Lidé začínají zacházet s tím co máme správně a najednou nastává rovnováha: všeho je dost pro každého a všichni jsou šťastní. To je to, co člověk skutečně potřebuje. Proto bychom měli vidět, jak nás příroda tlačí k tomuto stavu.
[74309]
Z přednášky na univerzitě Šiauliai, Litva, 3/22/12

Jediná šance světa

Dr. Michael Laitman

Otázka: Kdy bude mít naše práce reálný dopad na uvažování vědců a výzkumníků?

Odpověď: Musíme jim pomoci vidět celý obraz. Již hovoří o znacích integrálního světa, ale nemohou shromáždit jednotlivé poznatky do jednoho systému, jednotné metodiky.

Kromě toho se bojí ponořit se hlouběji do tohoto tématu, protože představa integrálního světa je vede ke konfrontaci s těmi u moci. Současné vlády stále jednají egoisticky a individualisticky a neuvědomují si, že tím ničí sami sebe. Politici nemají integrální vnímání. Na rozdíl od nich vědci pozorují přírodu a mluví o tom, co vidí. Kdo je slyší, to je jiný příběh ….
Existuje další problém: Jakkoli úžasné slova pronesená různými odborníky a specialisty můžou být, bez ohledu na to, jak moc káží o propojení a potřebě sjednotit se, nemají prostředky k jeho provedení. Peníze a armády zde nepomůžou. I kdyby všichni lidé na světě vykřikovali: „Ano, chceme být jedna globální vesnice!“ Co se stane po tomto jednomyslném prohlášení jejich vůle? Nic, s výjimkou světové války. Po pocítění ještě těsnějších vazeb, které je pojí k sobě, rozpoutají válku s cílem přerušit toto spojení.

Vědci nemají řešení, nevědí, jak změnit člověka. Tak proč křičet o tom, jak škodlivý je egoismus, když nemáte nápravu? Před naší dobou, lékaři neříkali pacientům, že jsou nevyléčitelně nemocní. Nebyly ani žádné prostředky pro zpomalení progrese nemoci, a proto člověk zůstal ve tmě, aby trpěl méně. Tóra říká „Nedávejte překážky před nevidomého.“ Proč odhalovat pravdu, pokud nejste schopni pomoci člověku vypořádat se s tím?

Takže bez odhalení moudrost kabaly, bez poselství vzájemné záruky postupujícího od nás, lidstvo nemá jedinou šanci cokoli napravit. A to je teď náš problém: Jak můžeme navázat spojení s lidmi a vysvětlit jim, že je možné opravit egoismus a tím napravit svět.

Řeč je právě o nápravě člověka. Nic jiného zde nepomůže. Mnozí již pochopili, že všechno zlé je obsaženo v lidské povaze. Nicméně, rozhazují rukama: „Člověk je egoistický a nelze s tím nic dělat.“ Pokud nebudeme poskytovat lidem metodou nápravy egoismu, pokud nebudeme vysvětlovat, že je to skutečně dosažitelné, svět nemá šanci. Zatím jsme nicméně pracovali polovičatě ….
[74053]
Z 4. části denní lekce kabaly 30/3/2012, „Předmluva ke Knize Zohar“

Výsledek: Jedna výchova pro celý svět

Dr. Michael Laitman

Otázka: Jaký je výsledek dnešní lekce?

Odpověď: Vstupujeme do nové epochy. Stojíme před nutností změnit naše vzájemné vztahy, na přechodu z egoistického soutěžení k vzájemné záruce, a potom, k univerzální lásce. Nejprve k tomu dojde silově, pod vlivem našeho současného stavu a tlaku přírody, ale pak se vědomě přesuneme směrem k vzájemným ústupkům a vzájemnému zájmu.

V souladu s tím musíme postavit náš systém vysvětlování, vzdělávání a výchovy takovým způsobem, aby po dlouhou dobu vyvíjel vliv na jednotlivce, na skupiny, na společnost, lidi, národ, a na všechny země dohromady, až postupně, my všichni obdržíme jednu výchovu a naučíme se žít šťastně dohromady v našem jednom domě.
[68219]
Z KabTV „Nový život“ Episoda 5, 2/1/2012

Láska k přátelům (3)

Dr. Michael Laitman

 „Miluj bližního svého, jako sebe samého“ je základním zákonem integrální přírody v lidské společnosti. Dodržováním tohoto zákona dodržujeme všechny zákony přírody, jinak řečeno, všechny zákony přírody zařazené do tohoto zákona. Znamená to, že nemáme o co více usilovat?

 Cílem přírody je přivést všechny svoje části k úplné harmonii a rovnováze. Tímto člověk dosahuje maximálně komfortního stavu. A všechny události, kterými musíme projít, se dějí pouze proto, aby člověk vědomě dosáhl tohoto stavu.

 Cíl přírody a cestu pro její dosažení musíme prozkoumat a následovat ji. V tomto je záruka našeho šťastného života. Stálá vědecká podpora tohoto principu nám dá jistotu na cestě a přesvědčení v tom, že jsme podporováni přírodními zákony. Pocit úspěchu v případě dodržení zákona přírody, nebo pocit neštěstí v případě jeho nedodržení, musíme v sobě pociťovat jako vzrušení a strach. Toto je záruka naší dobré cesty.

Musíme proto pochopit zákony přírody jako objektivní a směrující nás k jejich vědomému dodržování. Právě ve vědomém plnění je odlišnost rozvoje úrovně „Člověk“ od úrovně „Živočich“. Vždyť všechny naše předcházející úrovně rozvoje jsme procházeli nevědomě, poháněni rozvojem egoismu v nás. Ale dnes nás příroda nutí rozvíjet se samostatně, vědomě, nad egoismem, osvojením vlastností protikladných egoismu, odevzdání a lásky.

Jak může člověk obdržet tuto novou vlastnost – přání odevzdávat a přitom pochopit, že přání dostávat pro sebe mu moc škodí? Vždyť tohle je v protikladu přirozenosti člověka – nemůže přece dělat nic, z čeho nemá vlastní prospěch?

Existuje pouze jedno východisko – aby několik lidí, kteří mají snahu vystoupit z podvlády egoizmu, se spojili do jedné skupiny. Každý člen této skupiny musí vyrovnat rozdíly ve vztahu k ostatním. Snaha dosáhnout vlastnosti odevzdání a lásky je v každém ze členů skupiny, nemají pouze sílu jí realizovat, avšak spojením a potlačením vlastního egoizmu ve vztahu k přátelům, vytvoří novou podstatu. Spojením například deseti lidí do skupiny vytvoří sílu desetkrát větší, než byla u každého zvlášť.

 Toto se stane za podmínky, že lidé spojení do skupiny, budou myslet na to, jak potlačit svůj egoismus, nikoli na to, jak ho mají naplnit. Pokud člověk dosáhne lásky k přátelům, dokáže pocítit touhu dodržovat zákon přírody, protože tímto přivádí celý systém k rovnováze a harmonii.

[72521]
Na základě článku Rabaše „O lásce k přátelům“

Nástroj pro proniknutí do lidské podstaty

Dr. Michael LaitmanOtázka: Je moje averze vůči člověku skvělá příležitost k vytvoření integrálnosti?

Odpověď: Ano, samozřejmě. Pojďme se jednoduše dívat jeden na druhého jako na naše dobré přátele nebo na naše děti a cítit v důsledku toho jeden druhého. Pokud se snažím bez ohledu na to, že je to pro mě nepříjemné někoho poslouchat, pak i přes své nepřátelství a díky tomuto úsilí, ho začnu cítit lépe. To znamená, že jsem získal nový nástroj vnímání. Člověk mě odpuzuje, ale přesto, překonávám odpor tím, že vytvořím z pozitivních a negativních pocitů v sobě zřetelný nástroj pro vstup do tohoto, a začnu to cítit.

Kdybych vůči tomu neměl averzi, bylo by pro mě velmi těžké se s tím kontaktovat. Prostě bych přijmul to, co z toho vychází v příjemné formě a přizpůsobil bych to uvnitř sebe podle mého vnímání. Ale když to činím protichůdně, je to jako bych pronikal do této tloušťky, této síly překonání, a pak kontakt s osobou je uvnitř mě vytvořen.

To je důvod, proč když rosteme, existují lidé, kteří nám byli dříve příjemní, a najednou se nám ukazují jako nepříjemní, tlačí mě to od nich pryč, a naopak se od nich odvracím. Nicméně chápu, že díky opozici, dostávám příležitost proniknout do nich hlouběji.
[73192]
Z „Diskuse o integrální výchově“ 13,  18/12/2011