Category Archives: Integrální vzdělání

Právo na svobodu projevu

Otázka: Proč je tak důležité každému zaručit svobodu projevu, aby mohl vyjadřovat své názory a také svobodu vyznání včetně práva si zachovat svoji víru?

Odpověď: To není jeho názor ani jeho víra! Člověk nemá nic svého: je produktem výchovy, vzdělání a vlivu životního prostředí.

(Pokračování textu…)

Polévka pro všechny

Otázka: Lidstvo již zažilo těžké ekonomické krize, ale pokaždé našlo řešení. Dokonce byla překonána i Velká hospodářská krize třicátých let. Dnes však tvrdíme, že je třeba napravit člověka. Zní to iracionálně…

Odpověď: Já to vidím jinak: všechny dnešní problémy vznikají kvůli člověku. V minulých časech jsme způsobili krize různými vnějšími příčinami, avšak v současné době nám začíná být stále jasnější, že zdrojem toho, co se děje, je člověk, který je dezorientován a nechápe, kde se nachází.

(Pokračování textu…)

Pánové miliardáři!

Jaké velké tajemství bych prozradil největším světovým magnátům? (Pokračování textu…)

Výchova člověka budoucnosti, č. 3

Otázka: Jak bude vypadat vztah mezi rodiči a dětmi v reformované společnosti budoucnosti, když v každém plane egoismus?
Odpověď: Neničíme náš egoismus, ale pouze se jej učíme správně používat. Egoismus je příroda, kterou nelze v žádném případě ničit.

(Pokračování textu…)

Výchova člověka budoucnosti, č. 2.

Otázka: Jak jedná rodič, který vychovává děti nad svým egoismem?

Odpověď: Rodič musí získat všechny zkušenosti na sobě samém, studovat kurzy integrálního vzdělávání, účastnit se seminářů, pracovat na sjednocení ve skupině. Tam pochopí, co se od něho požaduje jako od člověka a rodiče. (Pokračování textu…)

Láska, která neumírá

Otázka: Říkáte, že láska mezi manželskými páry je nedostatečná a že potřebují dosáhnout lásky Stvořitele ke stvoření?

Odpověď: V dnešní době u manželských párů nenacházíme žádnou lásku. Naše rodinné vztahy jsou ve stavu dne smutku 9. ava. Zkáza je pociťována ve všech oblastech našeho života – ve vztazích mezi rodiči a dětmi, nadřízenými a zaměstnanci, stejně jako mezi členy vlády. Nikde není pochopení.

Otázka: Je mnoho druhů lásky – láska k dětem, rodičům, blízkým příbuzným a další. Proč však láska mezi mužem a ženou obsahuje zvláštní romantičnost?

Odpověď: Láska znamená, že naplňuji touhu jiné osoby a dávám této touze přednost před mou vlastní. Potřebuji vědět a cítit, co druhá osoba chce, aby se její touha pro mě mohla stát důležitější než je moje touha.

Toto je nejvíce univerzální definice lásky, ale platí pro všechny případy. Manželské spojení pouze zahrnuje více oblastí, protože k němu patří vzájemné závazky, společné soužití, důkladnější poznání partnera, společné děti, domov a peníze, stejně jako pocit bezpečí a záruka podpory v těžkých časech. Sňatek je sjednocením v tomto světě se všemi důsledky, které přináší.

Avšak v duchovním světě můžeme poznávat partnera každý okamžik jiným způsobem. Je psáno, že Malchut se stává panenskou každý den znovu, a tak začíná každý den úplně nový vztah.

Zdá se, že právě tento aspekt nám chybí v každodenním životě a rodině. Kdyby byl manželský pár na duchovním stupni, obnovoval by svůj vztah v každém okamžiku.

Před třemi a půl tisíci lety národ Izraele žil tímto způsobem. Doufejme, že se brzy k tomuto stavu navrátíme a naučíme se odhalovat nové vlastnosti jeden v druhém každý den. Pak to bude správná, pravá láska, která se neustále obnovuje.

Do té doby jsme však nuceni oživovat naše vztahy a cítit v nich alespoň nepatrné spojení prostřednictvím vzájemného boje. Tím se pohasínající příchuť lásky obnovuje.

Z duchovní lásky není možné učinit si zvyk. Stále se mění, protože se mění podmínky. Láska je tak neustále oživována.

[164261]

Z besedy č. 600. O novém životě, 30.07.2015

Epidemie osamělosti

Výzkum: Obezita je menší hrozbou pro lidské zdraví než osamělost a izolace od společnosti. Nedostatek integrací do společnosti je vysokým rizikem pro život.

Výzkumníci došli k závěru, že riziko smrti mezi mladými lidmi je více spojeno s osamělostí než s věkem.

V blízké budoucnosti také předpovídají epidemie osamělosti, přičemž tento účinek bude mít vliv i na ty, kteří jsou obklopeni spoustou lidí, ale zároveň se cítí osaměle.

Poznámka: Tento problém se bude prohlubovat, protože svět je stále více nakloněn k vnějším vztahům. Osamělost lidí ukazuje na nesrovnalost našich osobních vztahů s kladnými vazbami v přírodě. Míra této nesrovnalosti vytváří všechno utrpení ve světě.

Sledování seriálu vede k depresi

Zpráva: Sledovat televizní seriály on-line se v posledních letech stalo módní. Tato možnost přitahuje pozornost mnoha lidí a vede k novému druhu závislosti.

Moderní globální síť umožňuje snadno najít spoustu filmů a dalších zábavných programů. Volno nyní lidé tráví, aniž by vypínali obrazovku, sledováním televizních seriálů prostřednictvím internetu.

Tento trend napomáhá rozvoji deprese a závažných psychických a duševních poruch. Studie ukazují, že mezi depresí a přenosy, které lidé sledují v televizi, existuje přímá souvislost.

Takové trávení času vytváří v jednotlivcích pocit osamělosti. Čím více se respondenti dívali na televizní pořady, tím více byli náchylní k depresím a osamělosti. Seriály zrodily závislost.

Poznámka: V blízké budoucnosti, kdy lidé budou mít více volného času, bude toto obecně nejvíce uznávaná zábava. Pouze utrpení pozvedne člověka z pohovky a hodí jej do náručí společnosti! Šířením metodiky integrálního sbližování připravíme prostředí, do kterého všichni milovníci „pohovek“ přijdou.

Co je nejlepší pro Evropu?

Otázka: Na  kongresu ve Francii jste řekl, že v Evropě je lepší šířit kabalu než integrální vzdělání?

Odpověď: Naše skupiny v Evropě dosud neprošly etapou vnitřního rozvoje, která právě probíhá pod vlivem kabaly. Proto šířit integrální vzdělání a nabízet lidem sjednocení znamená jít proti jejich povaze.

Necítí zatím vnitřní potřebu. Porozumění musí přijít zevnitř, z touhy, která je vytvořena určitým způsobem. My toto už máme.

Vícekrát jsme dělali kongresy a různé akce, aby lidé pomocí nátlaku rozvíjeli v sobě toto přání. Stalo se to naší povahou, objevilo se vnitřní vnímání, most mezi integrálním vzděláním (já bych řekl nápravou) a kabalou.

V principu je to stejné, ale je to rozděleno do dvou fází. Spojením dohromady vytvoříme jeden systém, který už je vnímán jasněji a hladce.

Kromě toho máme pocit, že jsme povinni jít k lidem. Sjednotit kolem sebe miliony lidí, kteří chápou ideje, ale netlačit národy světa k židovskému náboženství. Činit vše tak, aby se dům Stvořitele stal domovem pro  všechny národy. Koneckonců – dům Stvořitele (Béjt midraš) je touha k odevzdání a lásce. Všechny naše sobecké částice po nápravě a správném spojení mezi sebou do něj musí vstoupit.

Pokud chceme přijít  k národům světa a vysvětlit jim, co je to skutečná Tóra, musíme se profilovat jako kabalisté. Z tohoto důvodu v zahraničí – v každé části světa – mluvím se všemi ve stejném jazyce – jazyce jednoty.

 Z pořadu „Tajemství věčné knihy“ 14/05/2014

 [# 153528]

Odposlouchávací zařízení jako dárek přírody

Otázka: Jak může vyučující „pocítit“ publikum, aby pochopil, že dosáhl nové kvalitní úrovně a je připraven vnímat informace ze zdrojů?

Odpověď : Já jednoduše cítím lidi kolem sebe. Přičemž nejen ty, kteří sedí v sále, ale všechny, kteří mne poslouchají v různých částech světa.

Jak říkají specialisté na špionáž: „Nepřítel naslouchá“. Odkaď vědí, že naslouchá? Existují přístroje, které zjistí jakoukoliv přítomnost na lince, vstřebávají energie přítomného.

Já mám právě takový pocit. Na něj se orientuji, když přecházím od smíchu k odporování,  ke křiku nebo k něčemu vážnému a pak zase k legraci. Nacházím se v takovém stavu, jako splávek na vodě. A vlny, t.j. množství lidí, kteří mě poslouchají, mnou houpají ze strany na stranu.

V tomto je podstata vyučujícího – když cítí publikum a začíná s ním pracovat.

Z rozhovoru o integrální metodice 07.09.2014