Category Archives: Finanční krize

Jsme na pokraji zhroucení nebo na prahu nové etapy?

Dr. Michael LaitmanNázor: (Miliardář, investor George Soros): “Neexistuje dohoda pro jakékoli země opouštějící euro, což je v dané situaci zřejmě nevyhnutelné.”  Eurozóna by měla vypracovat únikový mechanismus pro dluhy svých nejzadluženějších členů. “ Jsme na pokraji ekonomického kolapsu, který začíná, řekněme v Řecku, ale může se snadno rozšířit… Finanční systém zůstává velmi zranitelný.”

“Myslím si, že většina z nás se nyní shodne, že Evropská krize se aktuálně soustředí kolem eura.… Je to druh finanční krize, která se skutečně rozvíjí. Lze ji předvídat.”

“Jsme na pokraji zhroucení a to je čas uznat, že je zapotřebí změna. “ Soros nazval přežití Evropské unie „životně důležitým zájmem všech” a řekl, že EU potřebuje strukturální změny k odvrácení rozpadu. Euro má základní problém v tom, že není podporováno politickou unií či společnou pokladnou. „Euro nemá žádný předpis k nápravě.“

Komentář: Přesně to byl ten špatný odhad. Nikdo na to nemyslel na začátku, a nikdo o tom neuvažuje teď. Egoismus se musí rozvinout až k svému plnému vyčerpání coby hnací síla lidské společnosti, civilizace a života všeobecně – do rozpoznání zla.

Pak, díky rozpoznání zla a do míry, do jaké jej vnímáme, budeme schopni se obrátit k jeho nápravě, protože budeme cítit, že jediným životním cílem je právě transformace egoismu na altruismus. Jinými slovy, musíme zažít pravidlo „stvořil jsem zlý sklon a stvořil jsem Tóru jako koření“ v plné míře. 

Nicméně rozpoznání zla může být urychleno a zjemněno moudrostí, protože vědomosti nám pomáhají předpokládat vzdálené důsledky. Předejde se zbytečnému a škodlivému, a zvolí se správná cesta. 

Proto nám byla dána kabala: To nám umožňuje zmírnit a dosáhnout cíle: přechodu od egoismu k altruismu. Pak bude v podstatě správně utvořena aliance, která posoudí společné politické a ekonomické cíle, což znamená, že bude založena na plné spolupráci celého lidstva.

[47497]

Co je „krize“?

Dr. Michael LaitmanKrize (z řeckého κρίσις, krize—rozsudek, přelom) je revoluce, přechodné stádium, bod zlomu, stav, kdy se stávající prostředky k dosažení cílů stávají irelevantní, což vede k nepředvídatelným situacím a problémům.

Jinými slovy, krize není stav kolapsu, ale přelom k novému stavu. Problém je, že lidstvo tento nový stav nevidí!
[46691]

Učit se z našich problémů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Říkáme, že přebytečná spotřeba je spotřeba na úkor ostatních. Nicméně abychom si uvědomili zlo v tom obsažené, musíme koukat na konec filmu?

Odpověď: Ne. Stvořitel nemá nedostatek minerálů, vitamínů, ropy, plynu, vody či čehokoli jiného. Připravuje ti tyto potíže v tomto světě proto, aby sis začal uvědomovat svoji ztrátu. Proděláváš.

Stvořitel ti neukáže, že ve skutečnosti necháváš duchovní svět, aby tě minul, protože pak bys ztratil svobodnou volbu.  Místo toho na tebe navalí rány z tohoto světa, ze kterých si začneš uvědomovat zlo své povahy. Stvořitele coby příčinu neodhalíš, nýbrž svůj vlastní egoismus.

Pak, neschopen jej napravit, začneš litovat, že jej máš. Tak postupně dojdeš k pochopení zla. Takže co bys s tím měl dělat? Jak můžeš vyšplhat z pasti? Pomalu, ale jistě se dostáváš blíže řešení.

Nedostatek zdrojů, přírodní katastrofy, lidé kradoucí jeden druhému, to vše jsou vykonstruované věci na závěr dne. Je to „malá změna“ určená k tomu pomoci nám eventuelně odhalit fakt, že si navzájem krademe duchovní svět.

Ve skutečnosti, proč bych měl s tebou sdílet to, co mám, a sebe uspokojovat pouze nezbytnostmi? Je to jen proto, abych se z toho učil a získal přání usilovat o duchovno. To je cíl, vše je od počátku strukturováno přesně tímto způsobem. Jinak by každý člověk měl svou vlastní planetu.

Ze 4. části denní lekce kabaly 22/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Systémová omezení

Dr. Michael LaitmanOtázka: Dejme tomu, že si chci koupit přepychový vůz, který je dvakrát tak dražší, než běžné auto. Jak tím dělám ostatním lidem něco špatného?

Odpověď: Všichni jsme v globálním, integrálním, omezeném systému přírody, který je propojený v jedné „kouli“, ze které se nemůžete dostat. Jste zavázán být v této kouli a být velmi precizně propojen s ostatními. Není ničeho více či méně než to.  

Proto když si koupíte dvakrát tak dražší vůz, stanete se rakovinou buňkou, protože v tomto případě si jej nekupujete, abyste vedl normální život a sloužil ostatním, ale abyste si „urval další sousto“. Čím více „zkonzumujete“ nad vaše základní potřeby, tím zhoubnějším nádorem se stáváte.

Ideálně postavený společný organismus: Každé osobě v něm se musí dostat nezbytných životních potřeb, a v každém dalším ohledu myslet jen na ostatní. Stvořitel vytvořil přání a jeho naplnění. Takže proč si najednou berete více, než kolik vám náleží?

Všechna přání jsou sjednocena v jedno. Světlo je naplňuje a dává jim život v jedné formě. Najednou však “přetahujete deku na svou stranu,” toužíte mít více. Výsledkem je, že váš nadbytek zcela určitě půjde na úkor někoho jiného. 

Dnes to můžeme jasně vidět: Miliarda lidí je na pokraji hladovění, a mezitím, přírodní zdroje dochází svého konce. Brzy je spotřebujeme a nezbyde nám nic.

Veškerou naší konzumní produkcí se blížíme konci.  A co bude dál?

Proto, pokud chcete dosáhnout života v rámci životních nezbytností proti své vůli, pak se to tak stane. Všechno je konečné, limitované, vypotřebované. Vše má svůj konec a ten je čím dál tím blíž. 
[46157]
Ze 4. části denní lekce kabaly 22/06/2011, “Matan Torah (Dávání Tóry)”

Nabídnout světu řešení

Dr. Michael LaitmanOtázka: Milióny lidí po celém světě si přejí duchovně růst. Co však ten zbytek?

Odpověď: Každý trpí; každý se cítí bídně. Podívejte se, jak se po světě šíří nepokoje. Není z toho zřejmé, že se nacházíme na pokraji neštěstí? Tento proces akceleruje s mimořádnou rychlostí. Nedávno jsem obdržel dopis ze Španělska, kde obyčejní lidé čelí vážným problémům. Nezaměstnanost letí do nebes. 

Tímto způsobem Stvořitel všechny popohání a obrací tak, aby mu čelili. Chtíc či nechtíc, lidé se začínají ptát:“ Co uděláme? Jak se dostat ven z potíží?“ Za prvé, předejít potížím je klíčem: Pokud člověk nemá co jíst a nemá peníze, aby zaplatil nájem, pokud postrádá základní potřeby, duchovní záležitosti ho sotva budou zajímat. Můžete jim však ukázat, jaké je řešení.

Přečtěte si, co píší analytici, hledejte kde chcete: Dnes nikdo nemá řešení na problémy, kterým svět čelí. To je při nejmenším více než jasné. Ti, kteří mají stále moc, stejně tak jako političní komentátoři, jsou si plně vědomí toho, že jsme došli do slepé uličky. Nikdo nemá tu kuráž zdvihnout svou ruku a nabídnout vlastní řešení. Je také zřejmé, jak nerealistické a nepraktické je cokoli, co mohou nabídnout. Za této situace, se můžeme ozvat a musíme spěchat tak učinit.  

[45281]
Ze 4. části denní lekce kabaly 25/05/2011,“Úvod do moudrosti kabaly”

Zpátky k harmonii

Dr. Michael LaitmanOtázka: Problém spočívá v tom, že si lidé myslí, že zemi vlastní a podle svého přání, vyždímat jí jak je to jen možné, zemi ničí. Lidé nechápou, že země jim byla dána pouze k tomu, aby jí užívali, ne jako jejich osobní vlastnictví. To vede lidstvo k válkám, bojům o podmanění většího teritoria a zdrojů. 

Jak může studium moudrosti kabaly sladit rozdílné pohledy lidí a donutit je pochopit, že sobeckým využíváním země v první řadě škodí sami sobě?

Odpověď: Může se  tak stát pouze tehdy, pokud vidí odvrácenou stranu mince! Nenaučíme-li se vidět tento svět coby průhledný a objevit síly, které v okolní realitě působí, nezměníme se. Naše ego lze zlomit pouze pokud jasně vidíme, jak jeho činy přináší bolest: „Ublíží mi.“ 

Musíme dojít k stavu, kde odhalíme, že příroda je integrální. Pak už jednoduše nebudu schopen páchat zlo, protože v tom budu spatřovat to, že ubližuji sám sobě. To je jediný způsob! Není žádná další možnost. Lidé se jinak neučí.  

Toto vzájemné spojení mezi námi však můžeme odhalit prostřednictvím studia prostředí, které se snaží spojit a sjednotit, a snaží se vzrůst nad své ego. Pak ucítíme, jak je to složité a začneme zkoumat sami sebe, naši povahu, a všechny naše egoistické vlastnosti; rozlišujeme, nakolik jsme či nejsme schopní se spojit s ostatními oproti našemu přání a pozvedat je v našich očích.  

Je to ohromná duševní práce a pokračuje, dokud nezačneme objevovat vnitřní síly. V podstatě k tomu dochází, když odhalíme hlavní sílu, sílu jednoty, která změní každého z nás.

Zatím nemáme na výběr. Dnes se lidstvo nachází ve velmi nebezpečném stavu. Můžeme jasně vidět, že v průběhu dalších 10-15 let vyčerpáme všechny světové zdroje energie. Produkce hlavních zdrojů energie jako ropa, plyn, uhlí a voda rychle mizí. Potřebujeme dosáhnout rovnováhy s přírodou.

[44676]
Z lekce v Římě 20/5/2011

Globalizace v rodinných poměrech

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, „Mír ve světě”: Nebuďte překvapení, pokud směšuji dohromady blahobyt určitého kolektivu s blahobytem celého světa, protože ve skutečnosti už jsme dosáhli takového stupně, kdy je celý svět považován za jeden kolektiv a jednu společnost. 

Myšleno, protože každý člověk v tomto světě čerpá svou životní podstatu a své živobytí od všech lidí světa,  je nucen sloužit a starat se o blahobyt celého světa.  

Zatím to v plné míře nevnímáme a to jednoduše kvůli tomu, že egoismus před námi zastírá skutečný obraz. Přesto jsme vstoupili do nové éry, dokonce bez toho aniž bychom si uvědomili tento přechod do naší úplné závislosti na celém světě.

Zrovna včera jsme uspořádali “tuzemskou domácnost,” majíc všechny životní nezbytnosti v našich vlastních zemích, zatímco dnes nebudeme schopni vyprodukovat jídlo, oblečení, ani cokoli jiného odděleně od světa.  Najednou odhalíme, že nemáme potřebné potravinové složky, obráběcí nástroje apod.  Vyroste před námi zásadní, nová situace: Nyní není ve světě žádný detail, který by mohl být upřímně zapsán jako váš vlastní bez úvahy o ostatních.  

Dnes není možné nebýt s každým propojen. A to znamená, že musíme vytvořit odpovídající systém vztahů, protože blahobyt jednotlivce a světa záleží na sobě navzájem. 

Ve světle egoismu se nám zdá, že bychom mohli být schopni zbavit se poloviny lidstva bez velkých škod. Je to možné technologicky a vedle toho, pár miliard lidí není nic víc než nepotřebná zátěž. Nicméně, je nezbytné mít na paměti, že nevidíme celý obraz. Ve skutečnosti existujeme v „rodinných poměrech“ podobných tomu,  jako když starší generace už zabezpečila mladší, a už není více schopna pracovat, zatímco mladší dospívá, aby později přijala to, co pro ni bylo připraveno.   

To samé se děje s celým světem, ačkoli v jiné formě. I když člověk nedělá vůbec nic a žije jen z žebrání, nebo dokonce žije-li nějakou mizernou, ubožáckou almužnou na nějakém zastrčeném místě v Africe či Indii, je stále součástí společného systému a my jsme zatím neodhalili, jak důležitý je každý člověk v něm. Dokonce i detaily, které se zdají být zbytečné z našeho úhlu pohledu, jsou nepostradatelné pro celek. 

Lidské tělo také obsahuje mnoho orgánů a systémů, jejichž funkce jsme zatím zcela nerozluštili. Avšak postupně odhalíme, že ani jeden detail nemůže být odepsán jako nepotřebný. 

Proto musíme používat každý předmět podle jeho životního účelu bez jeho zničení. Jakýkoli jiný přístup se stane destruktivní, především pro člověka, který se k němu uchýlí.  

 [34808]
Z lekce „Mír ve světě” 2/4/11 

Karel Marx a kabala

Dr. Michael LaitmanKarel Marx vycítil všechny kabalistické závěry poměrně dobře a vyjádřil je zcela otevřeně, ale zároveň nedostatečně pro malé lidi jako byl Lenin a jeho spolupracovníci. Baal HaSulam o tom píše.

Originální práce Karla Marxe jasně ukazují, že předpokládal, že lidé jednou začnou pracovat na jejich egoismu a zjistí, že je to nemožné. Technicky to je to, co cítili lidé v Rusku, když začali po revoluci budovat socialismus. Následovali však cestu, na kterou rozhodně Karel Marx nikdy nepomyslel, že by se mohlo stát: cestou síly.

Když stanovíte podmínku „miluj bližního svého,” nemůžete jí ukládat jako podmínku, zákon, prostřednictvím síly. To byl ruský vynález. Tak to nikdy nemůže být!

Avšak bolševici vše obrátili touto cestou, a na konci vytvořili teror, při kterém zabili čtyřicet milionů lidí.  Stále to nevedlo k ničemu. Nemůžete uměle změnit lidskou přirozenost, podle vašeho vlastního  způsobu, zvláště prostřednictvím síly. To je nemožné.  Když se zmiňujeme o podstatě, můžete proti ní skutečně něco udělat?

Tato ideologie tak zvaná „miluj bližního svého“ byla vnucována silou všemi způsoby do posledních let sovětského režimu, dokud lidé nebyli ve všem zcela zklamáni. Navenek to zní pěkně, ale chápeme, že to nebylo nic než vnitřní teror.

Karel Marx předpokládal, že si lidé uvědomí potřebu spojit se a porozumí, že tam není místo pro vykořisťování, že kapitalizmus je zkorumpovaný, že socializace prostředků a výsledků produkce je nezbytná. Stejně k tomu dojdeme. Celá globální krize nás k tomu přivádí. Nemůžeme se tomu vyhnout.

Karel Marx napsal všechny tyto kabalistické podmínky jako ekonomické zákony: Každému člověku musí být poskytnuta náhrada za jeho práci tím, co potřebuje k přežití v tomto světě. To odpovídá čemukoli potřebnému každé osobě, aby mohla normálně existovat: byt, práce, rodina, dovolená, penze, zdravotní péče, vzdělání dětí, vše co jeden potřebuje na úrovni našeho světa, v naší normální společnosti. Každý člověk to musí mít.

Avšak vše mimo těchto nezbytností se stává veřejným majetkem. A musí být použito pouze ve prospěch společnosti, a jen v nezbytné míře pro společnost. Pouze tak budeme v rovnováze s přírodou.

[34053]
Ze 3. lekce, Berlínský kongres 28/01/2011

Nemějte obavy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak bych měl podle vědy kabaly přistupovat řekněme k takovým věcem, které ohrožují můj život jako válka, teroristický útok, padající rakety či jen obyčejné zločinné napadení?

Odpověď: Když jsme stále nenapravení, můsíme podle toho žít v našem nenapraveném světě, zatímco se napravujeme, napravujeme tím i svět.  Prozatím by se měl každý člověk chovat podle toho, co je pro společnost a svět přijatelné.

Ve stejnou dobu, každý z nás musí napravit sebe sama a tím odhalit Vyšší Sílu, vlastnost dávání a lásky ve svém nitru a světě. Do míry, do jaké učiní toto odhalení, se naši nepřátelé postupně stanou našimi přáteli a špatné věci vymizí.

Nicméně zatím se musíme chovat v souladu s našimi nenapravenými vlastnostmi. Všichni mnou nenávidění a nepřátelé jsou zlem uvnitř mě, které se stává tímto způsobem zjevným na venek. Promítám je ven a to je důvod, že existují. 

Pokud však, místo nich, vidím Stvořitele, který stojí za nimi, pak se najednou stanou mou neoddělitelnou součástí. Proto bychom si neměli dělat obavy. Co musíme udělat, je provádět nápravy. 

Jsem si jistý, že se člověku, který je zaměřen na „není nikoho jiného kromě Něj“ nemůže nic špatného stát. 
[27109]
Ze 7. lekce, Světový kabalistický kongres 2010,  11/11/2010

Jak překonat globální krizi

Globalizace je odhalením nového stupně propojení mezi námi. Měla by být blahodárnou, ale vidíme,  že nám jen přináší víc a víc problémů. Proč se tak děje? Je to proto, že používáme globální jednotný systém pozpátku: s účelem pozvednout sami sebe tím, že srazíme ostatní dolů, místo abychom se naučili pracovat spolu. Vždy se snažíme porazit, pokořit a být lepší než ostatní.

Tak se děje proto, že jsme se vyvinuli až do bodu totální provázanosti každého s každým, ale naše provázanost je v protikladu k Přírodě, která je sjednocená. To protože naše vzájemné působení je zcela egoistické: každý člověk je připraven pohltit všechny ostatní. Nicméně zákon systému hlásá, že všechny jeho části musí pracovat pohromadě, v koordinované podobě, podle principu „ber ostatní v úvahu stejně jako bereš v úvahu sebe.“

Když se snažíme budovat naše vztahy podle nejspravedlivějšího principu: „co je mé, je mé a co je tvé, je tvé,“ lidstvo jako systém bude chátrat a vyvoláme ještě větší krizi. To protože dnes, v naší globální propojenosti, egoisticky spravedlivý člověk, obchod, banka, vláda nebo pravidlo prostě „nefungují.“

Tak co bychom měli dělat? Měli bychom vzít v úvahu zákony nedílného, uzavřeného systému, který je jako tělo a postupně se podle toho napravovat. V praktických okolnostech to znamená:

  • Uspořádat distribuci tak, že každý člověk obdrží pouze tolik, kolik potřebuje,
  • Zřídit univerzální vzdělávací systém, který učí lidi o zákonu lidské existence v uzavřeném systému.

Dokonce jen první pohyby, které uděláme v tomto směru, ukončí naši opozici k Přírodě a přivedou nás k harmonii s ní. Pak krize a utrpení zmizí. Současná krize vlastně uvolní dost lidí a sil k tomu, aby tento plán byl realizován. Znalosti o světě, ve kterém se náhle nacházíme, budou umožněny každému, kdo má porozumění. (Knowledge about the world we have suddenly found ourselves in will be met by everyone with understanding.) Krize, která nyní probíhá, nás na to připravila. Dnes musíme být převychováni, abychom věděli o tom, jak žít v uzavřeném, propojeném systému, kde jsou všichni “na jedné lodi,” kde spása každého člověka záleží na každém. Musíme se  dozvědět – my a naše děti – o novém světě.