Category Archives: Ekonomie

Malý krok člověka – obrovský skok pro lidstvo

Přesně před 50 lety došlo k významné události: svět se zatajeným dechem sledoval první kroky člověka po Měsíci. Všechny rozhlasové a televizní stanice vysílaly slova Neila Armstronga: „Je to malý krok člověka, ale obrovský skok pro celé lidstvo.“

Je nyní, po 50 letech, skutečně možné říci, že to byl pro lidstvo opravdu velký průlom?

(Pokračování textu…)

Kdo nepracuje, jí

thumbs_laitman_426Na konec si lidstvo uvědomí svůj egoismus a bude chtít se ho zbavit. To uvědomění přijde jako důsledek ran, které na nás začínají dopadat ze všech stran.

Záhy si lidstvo uvědomí, proč máme tak mnoho problémů, proč je pokaždé výsledkem krize, destrukce, zklamání a neschopnost pokračovat dál.

Krize je všude, ve vládách, v rodinách, naprosto všude. My stavíme a stavíme a vidíme, že to, co jsme vybudovali se ukazuje jako pro nás škodlivé. Během posledních sto let lidstvo způsobilo tolik zkázy, jako nikdy před tím v historii: dvě světové války, revoluce. (Pokračování textu…)

Zotavení z krize je v sebe-korekci

Dr. Michael Laitman

Názor (Lucrezia Reichlin, profesorka ekonomie na London Business School): „“ O ekonomice se mluví skoro všude po krizi roku 2008. Zdálo se, že dojde k obnově, ale ve skutečnosti v Evropě, která je v recesi, se od léta roku 2011 věci zhoršily…. “

„“ Pokud Evropa, včetně Německa, neřeší problém, a dostává se do pozice investování do „vzdělávání“, pokud nebude posílen lidský kapitál , a pokud problém korupce nebude vyřešen, byl bych velmi znepokojen. „“

Můj komentář: Vzdělávání ani korupci nelze vyléčit, bez zavedení integrálního přístup k lidstvu a jeho převýchovy.
[97302]

Úkol pro příštích šest měsíců

Dr. Michael Laitman

Naším hlavním úkolem v příštích šesti měsících je organizovat integrální vzdělávání a výchovu v celém světě, nebo alespoň zahájit proces organizace. Na začátku je to důležité pro vyspělé země Evropy a Severní Ameriky, nikoliv pro rozvojové země Jižní Ameriky nebo Číny a všech asijských zemí, zejména tedy pro rozvinuté země, které jsou již vystaveny globální krizi. Myslím, že v blízké budoucnosti se krize výrazně projeví v Evropě, a pak zasáhne Ameriku jako bumerang.

Protože Evropa je v krizi a všechno je v žalostném stavu, finanční prostředky jsou investovány do ekonomiky USA, přenáší se tam určitý podíl financí a ekonomiky obecně. To je důvod, proč se krize neprojevuje tak jasně v USA, je to cítit jen tím, že lidé žijí v dluzích, a mohou být viděny pozitivní zájmy. Když v Evropě skončí tento pád, bublina v USA praskne, a pak to bude opravdu špatné.

Do té doby je potřeba nejen připravit lidi a základní systém integrovaného vzdělávání a výchovy, ale také o něm rozšiřovat informace v médiích, ve společnosti, a být připraveni, že vás pak lidé začnou poslouchat.

Samozřejmě, že do té doby není lidský egoismus připraven slyšet nic, protože je mnohem hezčí dívat se na fotbal než poslouchat nějaké kurzy, nějaké transformace a vývoj: kam jsme došli a proč. Dokud přežívám ode dneška k zítřku, vaše vysvětlení mě nezajímají. Ale když zítra nebudu mít ani fotbal, ani základní potřeby, pak je to problém.

To je důvod, proč připravujeme základní systém integrovaného vzdělávání a výchovy.
[83171]
Z „Diskuse o integrální výchově“ 29. 5. 2012

Dosažení jednotného finančního řízení? Ještě není příliš pozdě.

Dr. Michael LaitmanNázor (Christine Lagarde, ředitelka Mezinárodního měnového fondu): „Na schůzce s ministry financí eurozóny, ředitelka Mezinárodního měnového fondu,Christine Lagardeová, vysvětlila plány na další centralizované ekonomické řízení 17 zemí používajících jednotnou měnu. Říká, že preference MMF je pro rekapitalizaci bank, která má být provedena přímo z evropských záchranných fondů, spíše než jednotlivými státy.“

Můj komentář: Náš egoismus nám zavírá oči a otupuje nás tolik, že nás ani nenechá uvědomit si, že není možné vytvořit jednotnou EU bez centralizovaného řízení. Což nebude fungovat bez sjednocení celého řízení EU do jedné ruky, která bude jednat se všemi členy EU jako s jedním národem a lidem.
[81532]

Finále se blíží

Dr. Michael LaitmanNázor (Robert Zoellick, šéf Světové banky): „Dejte si pozor na opakování velké paniky roku 2008:“ Varuje vedoucí Světové banky, Evropa směřuje k „nebezpečné zóně“, kdy světové trhy zakouší prozatím nejbezútěšnější den v roce. …

„Pan Zoellick řekl … „ani zdaleka není jasné, zda se představitelé eurozóny obrnili“ na blížící se katastrofu kvůli obavám z řeckého odchod z jednotné měny a tavení ve Španělsku.

„Tok peněz do tzv. ‚bezpečných útočišť ‚, jako je například Velká Británie, Německo a americký vládní dluh se změnil včera na bezhlavý útěk.“ …

„Spousta neutěšených ekonomických zpráv z celého světa, klesající výrobní produkce v Británii a Evropě, rostoucí nezaměstnanost v eurozóně a Spojených státech a rychle se rozvíjejících ekonomikách, jako jsou Brazílie a Čína, jsou známky, že dochází pára.“

Můj komentář: Tak, nakonec slyšíme pravdivá prohlášení a nikoli reklamu. Už není možné skrývat kolaps konzumního systému. Existuje jen jeden způsob, jak se z toho dostat – změnit ho. Ale přesto nikdo nemluví o jednom a jediném řešení. Takže krize bude pokračovat, dokud ti tvrdohlaví lidé nekapitulují. Kolik utrpení, strádání a hladu budou lidé trpět kvůli krátkozrakosti a tvrdohlavosti finančníků?
[79929]

Nejsme otroky?

Dr. Michael Laitman

Otázka: V našem poselství je špatně vysvětleno téma seberealizace. Člověk, který slyší o sjednocení, se bojí ztratit vlastní Já.

Odpoveď: Platí to naopak – dnes je člověk otrokem současné destruktivní společnosti, my ale nabízíme zcela rozumné věci: Nechme každého dle možnosti pracovat a každému zajistit normální, základní potřeby. Tehdy nebudeme muset utrácet zdroje na války, vzdorování a bankovní bubliny. Nadto se konečně objeví volný čas.

Je ale pravda, že se vytvoří problém: Co dělat s tím volným časem, který nám spadne na hlavu? Jakým způsobem se teď realizovat?

Pravda, ale kde se ve skutečnosti realizujeme dnes? Copak v práci, kde jsme kolem deseti hodin pro zaměstnavatele? Naopak: když máte čas, můžete pracovat na sobě, člověk se konečně začne seberealizovat, a bude v sobě moci vidět Člověka. Dnes nevíme co dělat se svým volným časem. Jsme naprosto naprogramovaní, jsme roboti: po návratu z několikahodinové komunikace s počítačem, si sedáme k … druhému počítači. Všimněte si, s jakou zručností do nás společnost nainstalovala program otroctví. Jím to, co jí všichni, spím, když spí všichni, dělám to, co dělají všichni – a to je můj nezávislý život. Ty předpokládáš, že život bez naplnění tvých egoistických přání neexistuje. Copak je to možné, ráno se probudit a nedat se do běhu za novou porcí slasti?

Kdo ti ale řekl, že v nové společnosti budeš po ránu sedět na místě? Běž, jednej, jen nepoužívej svůj egoismus. Když už jsme pochopili, že egoismus je destruktivní, vede nás ke krachu, k čelní srážce s Přírodou, – co nám v tom případě zbývá? Zbývá nám ho jen uvést do rovnováhy.  Dnes v tobě hoří špatným způsobem, spíše se udí, než hoří. Přece už od rána přemýšlíš, jak se prodrat mezi ostatními, jak je „využít“ ve svůj prospěch. Je však možné naplnit své přání jiným způsobem, nikomu tím nevadit. Když nehodláš dělat ostatním újmu, když myslíš pozitivně, není to už egoismus v jeho dosavadní podobě.

Zde už se těsně blížíme ke komunistické koncepci. Sovětské Rusko udělalo komunismu špatnou reklamu, když přikrylo jeho jménem svůj nepodařený pokus vybudovat novou společnost. Nicméně komunismus ve svém původním smyslu je nejlepší a nejprogresivnější sociální útvar.  

„Co ale budu dělat se svou komunistickou svobodou?“ – zeptáš se. Co budeš dělat s deseti hodinami volného času denně? Tím už se přiznáváš k tomu, že jsi nyní vlastně otrokem. Vždyť pouze otrok neví co dělat, když mu pán nic nepřikázal. Skutečně ti chceme uvolnit tyto hodiny, aby sis formoval podobu Člověka. Ty ale říkáš: Nechci! Copak to je seberealizace? Vždy když jdeš do práce – tehdy je to jasné. Pracovní dny a večery před obrazovkou, dokud nezemřeš – to je pro tebe pochopitelné. Jsi zvyklý na toto otroctví. Avšak svobodná společnost ti úmyslně uvolňuje čas a říká: Dej svému tělu všechno nezbytné a pak ze sebe tvoř člověka.

‚Člověk‘ jako koncept – je láska k bližnímu, a zrovna ty ji nechceš v sobě pěstovat. Hodiny, které je možné uvolnit pro toto, používáš pro ničení světa. Vždyť kromě základních potřeb, větší část našich zdrojů utíká na zbrojení, spekulace a jiné destruktivní ‚hračky‘.

Marks – zakladatel komunismu, toto chápal. Byl opravdovým učencem, ekonomem a dobře se vyznal v systému. My ho bohužel nejsme schopni pochopit. Avšak v důsledku i negativní příklad Ruska nám udělá dobrou službu – dává nám možnost vyvarovat se opaku. Dnes už lidé začínají chápat, že to s „triumfem kapitalismu“ není tak jednoduché.

[65081]

Přechod na odevzdání jako přirozený proces

Dr. Michael Laitman

Naše šíření by mělo být jednoduché: Musíme přivést lidstvo k pochopení skutečnosti, že současná ekonomika se hroutí z důvodů, které jsou mimo naši kontrolu, v důsledku objektivních okolností. Nikdo není na vině, tato fáze je implantována v povaze lidské společnosti jako takové, a je určena pro to aby nás spojila a způsobila vytvoření nové společnosti, která bude žít podle zákonů vzájemných záruk.

Nejprve začneme studovat a přitom se náš myšlenkový proces a postup změní: z úzkého a rovného na velmi komplexní. Pak začneme chápat, jak budovat systém interakce mezi lidmi, obchodními partnery, vládními systémy a tak dále.

Ale především je to studium: integrální vzdělávání. Jak Baal HaSulam píše, může to vyžadovat až tři generace, než lidstvo začne prakticky budovat novou společnost. Tolik času je potřeba, aby člověk realizoval změny a začal myslet jinak.

Ale do té doby budeme žít produkcí všeho potřebného pro naše základní potřeby a postupně pokračovat k integrálnímu pohledu na svět. Krize odstraní všechen nadbytek a sníží nás na úroveň výroby životně důležitého zboží. Již nyní je to zřejmé: Růst nezaměstnanosti v jednom komplexu světové ekonomiky postupně odvádí zisky od všech, včetně těch, kteří jsou na vrcholu. Jachty, diamanty a obrovské bankovní účty, to vše zmizí. Ať chceme, nebo ne, svět přijde k jiné ekonomii.

A my, na oplátku, musíme připravit každého člověka na nadcházející vývoj událostí, tak jak jen můžeme. Samozřejmě musíme zkoumat, jak vytvořit novou ekonomiku, ale obecně se bude budovat sama. Koneckonců, ekonomika je replikou propojení mezi lidmi. Finanční a ekonomický systém je v podstatě kopií našeho egoismu. Proto tím že změníme sami sebe, automaticky začneme měnit naše vztahy ve všech oblastech, včetně ekonomických.

Nepotřebujeme prudké pohyby. Nepotřebujeme urychlit vlnu. Nepotřebujeme revoluce nebo metodu síly. Vše se stane přirozeně, přesně tak, jak Baal HaSulam napsal v „Pracích poslední generace“: „Koncept kolektivismu potřebuje doučovat a dozrávat v lidské mysli v ne méně než třech plných generacích míru a vzájemné shody. Tak svět ještě zažije mnoho otáček a experimentů, než se dostane do závěrečné fáze. A není jednodušší cesta zrání myšlenek, než je cesta kabaly.“

[65725]
Z 4. části denní lekce kabaly 8/1/12, „Svoboda“

Záchranný plán udělá krizi Eura ještě horší

Dr. Michael LaitmanStanovisko: (Peter Morici, profesor na Univerzitě Maryland’s Smith School of Business, je bývalý hlavní ekonom americké Komise pro mezinárodní obchod): „Evropští vůdci horečně pracují na vytvoření toho, co německá kancléřka Angela Merkelová nazývá“ fiskální unií“ obnovit důvěru soukromých investorů v Evropě a oživit růst. Bohužel, to, co prosazuje, uvrhne Evropu do hlubší hospodářské krize a ponechá evropské lídry bez fiskální a měnové politiky, nástroje nezbytného k boji proti recesi. “

Můj komentář: Nikdo ale neví, jak tyto problémy řešit, a každý se chová, jako kdyby to věděl. V každém případě je třeba více času uvědomit si, že náš egoismus, závist a pýcha jsou prvky naší zlé povahy a uvědomit si nutnost sjednotit se v zájmu našeho přežití.
[65670]

Chci sociální spravedlnost

Dr. Michael LaitmanJe nemožné dosáhnout sociální spravedlnosti bez vzájemné záruky. Jak by měla sociální spravedlnost vypadat? Existují tucty různých metod a plánů, které jsou navzájem neporovnatelné. Žádný z nich není odpovědí na tuto otázku, protože je nemožné dosáhnout spravedlnosti bez toho, aniž bychom na všechny nenahlíželi  jako na jednu rodinu. 

Musíte dosáhnout vnitřního stavu, kdy si je ve vašich očích každý rovný, kdy sedíte s každým kolem kulatého stolu, jako v rodině, diskutujete o společných problémech a cítíte, že si je každý rovný a Vám blízký. 

Jen tak můžete rozdělit společný „koláč“ a řešit problémy s ohledem na všechny, a každého, a společně s nimi, radit se s ostatními a brát všechny jejich názory v úvahu, protože jsou vám drazí. Pouze pak můžete dosáhnout sociální spravedlnosti. Žádným jiným způsobem to není možné! Je to důvod, proč všechny ty pěkné slogany, právě jako Sovětský svaz, jsou odsouzeny k nezdaru.

Dnes musíme oslovit každého, postupně připravit populaci a vysvětlit, že stávka dnes není správná metoda, protože staré způsoby už nezabírají. 

Chcete sociální spravedlnost? Není problém. Budete mít spravedlnost, když si budete rovní. A jak dosáhnout rovnosti? Vy, chudák, chcete, aby na světě nebyli boháči? Tak to udělejme prostřednictvím vzájemné záruky. Vy, boháč, vidíte, že už nadále nedokážete nic ovládat? Ale můžete vládnout a radovat se z toho, jenže tohle nepřijde penězi, formou nul na vašem bankovním kontě, které nepotřebujete. Spíše radost přijde z pocitu vděčnosti za vaši vládu.

Velcí továrníci, bankéři, jsou to velcí lidé. Dosáhli všeho tvrdou prací a vědí, jak řídit ohromné systémy. Nechme je dělat to, co umí dělat, dejme jim pouze jinou radost. Dnes zažívají pouze utrpení, protože jejich milióny jim „unikají“ a ztrácí moc. Dejte jim něco jiného: čest, respekt, uznání a obdiv za to, co dělají pro společnost a oni budou spolupracovat.

Jinými slovy, musíme dosáhnout na všechny vrstvy společnosti. 
[61764]
Z TV programu “Propojený svět” 10/30/2011