Category Archives: Egoismus

Svoboda – pouze nad touhou

Otázka: Proč je nám na tomto světě dána iluze svobody?

Odpověď: Zdá se nám, že jsme svobodní, ale jen do té doby, dokud se nad tím nezamyslíme a přestaneme se ztotožňovat se svým živočišným tělem.

Kdybychom se nad něj dokázali trochu povznést, poznali bychom, že toto tělo je přísně podřízeno daným zákonům a procesům, kterými prochází. (Pokračování textu…)

Jsme uvnitř černé díry

Otázka: Je známo, že černé díry pohlcují vše, co vstoupí do jejich gravitačního pole. Astronomové za pomocí výkonného Hubbleova teleskopu objevili černou díru, která se stala matkou – místem zrodu hvězd.

A tak vznikla teorie, jak se z černých děr rodí hvězdy. Černá díra nasává plynná mračna, ta se zahřívají na požadovanou teplotu a ve spojení s plazmovými proudy se stávají živnou půdou budoucích hvězd. (Pokračování textu…)

Obyčejný zázrak

Zázraky neexistují! Všechny zázraky jsou výsledkem našeho vnitřního napětí ve snaze o vzájemné sblížení.

Takto se budeme pozvedat nahoru a uvidíme všechny světy shora dolů. Stvořitel se nám bude odhalovat jako síť, která vše objímá a uchovává v sobě. (Pokračování textu…)

Homosexualita v centru pozornosti…

Otázka: Je narůstající počet lidí hlásící se k homosexuální identitě v naší generaci způsoben tím, že ego roste, nebo je to důsledek spojení každého s jeho vlastní nevyvinutou částí, tedy muže s ženskou částí a ženy s mužskou částí? (Pokračování textu…)

Proč nemůže být láska bez nenávisti?

Otázka: Proč nemůže existovat láska bez nenávisti?

Odpověď: Na jakém základě vzniká láska? Jak by mohla existovat láska, kdyby neexistovalo odmítnutí? Jak by se jinak mohla projevit? (Pokračování textu…)

Hrozí hladomor i dnes?

Jeden z mých studentů se mě zeptal na pravděpodobnost celosvětového hladomoru a citoval zprávu, v níž téměř 90 procent dotázaných mezinárodních odborníků na potravinovou bezpečnost a výživu předpovědělo, že „bez inovací a odvážných opatření bude v příštím desetiletí celosvětový hlad stále narůstat“. To je skutečně možné a staré kabalistické prameny naznačují, že v naší době bychom se mohli dostat do tak hrozných situací, které lze srovnat s tím, jako když matky požívají své vlastní děti. Tak závažné by to mohlo být.

(Pokračování textu…)

Jeden čin, různé záměry

Otázka: Často říkáte, že nepotřebujeme zničit egoismus, ale egoistický záměr, protože egoismus je naše přirozenost a my se jej musíme naučit jen správně používat. Jaký je v tom rozdíl? (Pokračování textu…)

Co stvořil Stvořitel

Úryvek z knihyDosahování Vyšších světů“.

Jediné, co Stvořitel stvořil, je náš egoismus, a pokud člověk anuluje jeho vliv, pak znovu cítí pouze Stvořitele a stvoření – egoismus zmizí jako před začátkem stvoření a v tom také spočívá podstata vzestupu (návratu, Tšuva) po žebříku Jákoba. V tomto případě v člověku dochází ke spojení živočišného těla a božské duše. (Pokračování textu…)

Rodit ano, nebo ne?

Otázka: Nina nám píše: „Nedávno kočka, která se mnou žije, porodila koťata. O pár dní později je sama zabila. Řekněte mi, prosím, je to přirozený, přírodní jev mezi zvířaty? Tedy v čem je jeho kořen? Může to být následek našeho hrozného chování?

Odpověď: Je docela možné, že kočka cítí, co se děje kolem, a podle toho jedná se svými dětmi, koťaty. (Pokračování textu…)

Jak se stát šťastným

Poznámka: Lidstvo je jeden obrovský organismus. Člověk se sám nemůže cítit úspěšný nebo šťastný, pocítí to pouze ve vztahu s ostatními lidmi. Ve skutečnosti však vidíme, že je většina lidí neúspěšná, nešťastná. (Pokračování textu…)