Category Archives: Duše

Svátky – sjednocení duší

Otázka: Nyní nastalo období židovských svátků – jaký je jejich kabalistický význam?

Odpověď: Podle programu stvoření je veškerý život procesem nápravy egoismu. Byl stvořen pouze proto, abychom ho používali pro odevzdávání v lásce k lidem a od nich ke Stvořiteli. Život nemá jiný cíl, smysl a naplnění. (Pokračování textu…)

Zvláštní moc Žalmů

Otázka: Když čteme Davidovy Žalmy, cítíme jejich zvláštní moc. Můžeme je číst jako přípravu na lekci? Jak nám to pomůže ještě více otevřít naše srdce?

Odpověď: Žalmy se v hebrejštině nazývají „Teilim“. Můžete je číst, je to velmi užitečné, protože to člověka přitahuje, přibližuje ho ke Stvořiteli. (Pokračování textu…)

Proč se základní lidské touhy stávají méně důležitými

Otázka: V roce 1991 mělo 54 % středoškolských studentů již sexuální zkušenosti, z toho 37 % mělo pravidelný sex. A v roce 2017 tato čísla klesla na 28 %, tedy téměř o polovinu. Takže vidíme, že podle statistik mají lidé méně sexu. Je to zajímavý jev. Proč si myslíte, že se snižuje potřeba uspokojení základních lidských tužeb? (Pokračování textu…)

Proč jsou někteří lidé leváci a někteří praváci?

Podle moudrosti kabaly existuje vyšší úroveň reality. Náš svět je různými silami spojen s kořeny této vyšší reality, podobně jako je propojena rubová strana vyšitého obrázku s jeho lícem.

(Pokračování textu…)

Kdo rozhoduje, zda žít, nebo zemřít?

Otázka: Velmi na mně zapůsobil jeden příběh.

Nemocný mladík napsal dopis, ve kterém se loučil se životem. Umíral a lékaři mu dávali šanci na dva měsíce života. A pak za ním přišla jeho přítelkyně a řekla, že je těhotná.

A on vzpomíná: „A já jsem doslova cítil, jak nemoc odchází. Pamatuji si tento stav. Najednou jsem pocítil jistotu – ano, je to tak, jsem zdravý.“ (Pokračování textu…)

Kontakt s kabalou – šance k nápravě

Poznámka: Často říkáte, že pokud nedojdeme k nápravě v tomto cyklu, budeme pokračovat v dalším. To ale zní děsivě, protože dokud nedosáhneme určitý stupeň uvědomění, musíme začít celý proces znovu.

Odpověď: To je ale silný podnět k tomu, abychom pokračovali v práci. A pak na dalších, vyšších úrovních, když už postupujete k odevzdání, se přesvědčíte, že to není to nejdůležitější. Obecně však musíte dbát na to, abyste svůj život nežili zbytečně. (Pokračování textu…)

Duchovní úroveň

Otázka: Proč jsou tři náboženství – křesťanství, islám a judaismus – považována za hlavní náboženství?

Odpověď: Protože symbolizují tři linie. Všechna ostatní náboženství je doplňují, jsou do nich začleněna. Jednoznačně nepocházejí ze stavu společné duše, která se pak rozbila na kousky. (Pokračování textu…)

Jak najít spřízněnou duši?

Otázka: Jak najít spřízněnou duši?

Odpověď: Myslím, že vše záleží na člověku samotném, a ne na tom, koho najde.

Pokud se ti někdo líbí jako člověk a vidíš, že je seriózní, sympatický, tak už to potom záleží jen na tobě. Pokus se k němu chovat co nejlaskavěji a sleduj, zda ti rozumí, zda se začínáte navzájem vnímat, podporovat. Nejdůležitější je vzájemná podpora, touha po spojení. (Pokračování textu…)

Jak Stvořitel pracuje s člověkem

Poznámka: Mark Twain řekl toto: „Když mi bylo 14, byl můj otec tak hloupý, že jsem ho jen stěží dokázal snést. Ale když mi bylo 21, byl jsem ohromen tím, jak moc tento starý muž za posledních sedm let zmoudřel.“

Řekněte mi prosím, nikdy neuvidíme, že je to v nás? Celý ten čas čekám, až ten druhý zmoudří? A já jsem byl vždy ten chytrý? (Pokračování textu…)

Duchovní buňka

Otázka: Existují nějaká omezení na propojování duší, neboli, duchovního splynutí? Často mluvíme o vzájemném zapojení, kdy jeden člověk přijímá přání toho druhého. A na materiální úrovni je to nějak dáno takto: tady jsem já, tady je moje žena, moje děti. (Pokračování textu…)