Category Archives: Duše

Kniha je systém spojení se společnou duší

Duchovní kniha je systémem propojení vlastní duše se společnou duší. Tedy s tím, co existuje v přírodě, s celým systémem vesmíru, s celým společným stvořením.

K rozbití tohoto stvoření došlo záměrně, abychom se od něj odpojili a sami se začali připojovat. V procesu přilnutí se začínáme přizpůsobovat tomuto společnému systému – Stvořiteli, a začínáme se napravovat, požadovat změny. (Pokračování textu…)

Fyzická a duchovní paměť

Otázka: Co je paměť? Kde se uchovává?

Odpověď: Existuje několik typů paměti. Jednou z nich je paměť na chemické nebo elektrochemické úrovni, ale jde o totéž. Další je duchovní paměť, kterou nelze vymazat žádnými vnějšími hmotnými vlivy. (Pokračování textu…)

Jak se formuje duše dítěte

Otázka: Jak se formuje duše dítěte?

Odpověď: Kdo to může vědět?!

Působí na ni vliv otce, a také vliv matky, prostředí a všech těch generací, kterými prošla. Je to všechno velmi složité. (Pokračování textu…)

Duše

Otázka: Jaká je správná definice duše?

Odpověď: Duše je ta část tebe, kterou rozkrýváš.

Duše, to je náš kořen, kde se nacházíme v plném spojení se Stvořitelem jako dvě síly: naše přijímající a Jeho odevzdávající. Tento vyšší stav se nám odhaluje postupně, prostřednictvím sto dvaceti pěti stupňů odhalení, o nichž hovoří kabala. (Pokračování textu…)

Odtrhnout se od Egypta

Otázka: Pesach trvá sedm dní. Proč?

Odpověď: Sedm dní představuje sedm Sfirot, všechny úrovně naší duše. První den Pesachu člověk vychází ze záměru „pro sebe“ a druhý, třetí a další dny pokračuje ve zbavování se svých egoistických záměrů, až do úplného odpoutání se od nich.

A tím se dostává do stavu, který se nazývá „Jam Suf“ – „Konečné moře“. Již je připraven se do něj vrhnout, aby se zcela odpoutal od Egypta (od egoismu). (Pokračování textu…)

Naplnění Vyšším světlem

Otázka: Lidé spolu většinou komunikují během jídla: buď sedí v kavárně, nebo pijí doma čaj apod. Proč se tento komunikační rituál odehrává právě během jídla?

Odpověď: Tak tomu bylo a je ve všech kulturách, všude a vždy, protože se člověk cítí nejpříjemněji, když je nasycen, naplněn. (Pokračování textu…)

Člověk a osud

Otázka: Má člověk nějaký osud?

Odpověď: Ano, má.

Otázka: A co je to osud? (Pokračování textu…)

Homosexualita v centru pozornosti…

Otázka: Je narůstající počet lidí hlásící se k homosexuální identitě v naší generaci způsoben tím, že ego roste, nebo je to důsledek spojení každého s jeho vlastní nevyvinutou částí, tedy muže s ženskou částí a ženy s mužskou částí? (Pokračování textu…)

Co se můžeme naučit z vesmíru

Vesmír se kdysi dávno stlačil do jediného bodu a explodoval, což je známo jako „velký třesk“. Jeho části se rozptýlily všemi směry, dokud se mezi silami, které na ně působily, nevytvořila rovnováha.

(Pokračování textu…)

Nevyhnutelnost osudu

Otázka: Kdo rozhoduje o osudu člověka? Na svém blogu píšete, že osud závisí na kořenu duše člověka. Dokonce ho neurčuje ani Stvořitel, ale vše je zapsáno v kořenu duše. O čem se tady mluví?

Odpověď: Kořen duše – je přítomnost zadaných výchozích informací v člověku, které musí zrealizovat. (Pokračování textu…)