Category Archives: Duše

Skryté síly lidské duše

Otázka: Co to znamená „síly mé duše“? Co jsou to za síly?

Odpověď: Člověk má síly své duše, před ním skryté, které může rozvíjet jen do té míry, do jaké se bude snažit přiblížit k druhým a konat dobro pro druhé.

(Pokračování textu…)

Co když vrátíme čas?

Časopis univerzity Cambridge oznámil, že výzkumníci z této univerzity našli způsob, jak „vrátit hodiny lidských kožních buněk o 30 let“. Obsah článku je již o něco méně slibný a vysvětluje, že výzkumníci byli schopni „částečně obnovit funkci starších buněk, jakož i upravit jejich biologický věk“ a že „v experimentech, které simulovaly zranění kůže, ukazovaly částečně omlazené buňky známky chování, které se více podobalo mladým buňkám. (Pokračování textu…)

Smrtelný svět a věčná duše

Člověk podvědomě stále myslí na smrt a pracuje s cílem, jakým způsobem ji anulovat. Všechny lidské výzkumy, objevy a vynálezy nakonec směřují k tomu, abychom se „prosadili“ ve věčnosti. Celou naší existencí proniká touha cítit, že se smrtí fyzického těla nepropadáme do nicoty.

(Pokračování textu…)

Vyplnit vůli padlých ve válkách

Jsme dlužníky. Jsme zavázáni těm, kteří nechali svůj život ve válkách. „Svou smrtí nám odkázali život“ … tak to říkáme. Jaký život nám však chtěli odkázat? Ten, který máme dnes? Kdy ještě neskončila jedna válka a my hned začínáme další? A místo lásky k bližnímu pěstujeme nenávist.

(Pokračování textu…)

Hodnocení Světového dne zdraví: Planeta je nemocná

Na Světový den zdraví, který OSN určila na 7. dubna, není příliš co slavit. Staré nemoci, které byly kdysi považovány za vymýcené, jako například dětská obrna, se na různých kontinentech vracejí.
Po dvou letech od vypuknutí epidemie Covid-19 se stále potýkáme s pandemií.

(Pokračování textu…)

Proč potřebujeme na světě tolik lidí?

Na začátku 20. století žily na světě zhruba dvě miliardy lidí. Dnes je to zhruba osm miliard. Z těchto osmi miliard je většina chudá a více než miliarda lidí trpí hladem až na hranici smrti. Zajištění důstojného živobytí pro tolik lidí se zdá být pro Zemi příliš náročným úkolem. Navíc každým dnem přibývá strojů, robotů a automatických provozů, které nahrazují lidskou práci. Lidstvo vyrábí dost na to, aby uživilo všechny, takže je otázkou, proč potřebujeme tolik lidí. Nebylo by Zemi a lidstvu lépe, kdyby nás byly například jen čtyři miliardy?

(Pokračování textu…)

Válka mezi Ruskem a Ukrajinou: my všichni jsme jedna rodina

Jsem hluboce znepokojen válkou mezi Ruskem a Ukrajinou. V obou zemích mám mnoho studentů a přátel a dělám si o ně velké starosti. Mnoho mých studentů v Izraeli také s napětím sleduje, co se děje. Mají velké obavy o své příbuzné, kteří žijí na Ukrajině a v Rusku.

Moji studenti jsou pro mě jako moje děti. Cítím, jak se vyhrocená situace mezi Ruskem a Ukrajinou dotýká jich i celého světa, a to mě zneklidňuje. A já jen doufám, že boje, které začaly, nepovedou k rozsáhlé a velmi krvavé válce. (Pokračování textu…)

„Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili“

Poznámka: Zde je velmi známý citát Antoina de Saint-Exupéryho: „Jsme zodpovědní za ty, které jsme si ochočili.“

Odpověď: To je naprostá pravda. Pokud jsi ochočil, to znamená, že jsi vnesl některé své vlastnosti do člověka nebo dokonce do zvířete, pak jsi za tyto vlastnosti, které má teď od tebe, zodpovědný. Jistým způsobem za to neseš odpovědnost.

To znamená, že pokud člověka něco učíš, pak se snaž, aby on v důsledku tvého učení, studia, postupoval v životě správně. (Pokračování textu…)

600 tisíc různých přání

Otázka: Pokud existuje 600 tisíc částí duše, pak mezi těmito částmi jistě existuje i 600 tisíc rozdílů?

Odpověď: Samozřejmě, že se liší v touhách. A rozdílů je mnohem více než 600 tisíc.

Každá duše se skládá z 613 přání, které se podstatou odlišují od 613 přání jiné duše. Ze všech 600 tisíc duší není ani jedna, která by se alespoň v jedné touze podobala jiné.

Z lekce v ruském jazyce, 23. 4. 2017

Originální článek zde.

[#212731]

Problém současné školy

Poznámka: Podle současného vzdělávacího systému učitel říká dětem, co je napsáno v učebnici, a všichni žáci to musí přijmout jako nezpochybnitelnou pravdu, aniž by vyjadřovali svůj názor, aniž by o tom jakkoliv diskutovali. Přijmout a hotovo. (Pokračování textu…)