Category Archives: Duchovno

Zlatý klíč k řešení problémů

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jsou nějaké ukazatele či hodnocení, zda je např. situace na úrovni rodiny zdravá?

Odpověď: Myslím si, že se neučíme, jak se správně chovat v rodině. Studujeme to ve skupině, že duchovní dosažení vyžaduje pohyb vpřed. Je to založeno na faktu, že ego neustále roste a jednota musí konstantně růst nad ním. Takže, pokud cítíme 20kg vzájemného egoistického odporu mezi námi, pak nad něj musím vyrůst. Tím se má na mysli, že sjednocující síla musí být alespoň o jeden gram větší, než ta odpuzující.

Není to tak, jak by to mělo být? Jsme vychováváni nesprávně. My, egoisté, neustále rosteme a měníme se. Každý z manželů se nachází v jeho vnitřním egoistickém stavu: silou, charakterem, atd. Já chci romantiku, ona kosmetiku, já chci na ryby, ona snít.

Neučíme se, že bychom na tom měli neustále pracovat. Výsledkem je to, že se rodinný život zničí. Proč se rodiny rozpadají? Jakmile egoismus začne růst a přepne se ze zvířecí úrovně do další, lidské úrovně, nevíme, jak se s ním vypořádat.

Stane se integrálním a lidé vlastně neví, jak s ním pracovat, “Je snažší nechat se rozvést!” Stal se z toho běžný jev a nekritizujeme ho. A je to vskutku tak, protože v podstatě nevíme, jak pracovat se svou povahou. A to celé, se takto projevuje.

Takže, když jdeme s lekcemi nebo šířením na veřejnost, pak vše, o čem jsme se v kabale učili, se později stane kouzelným zlatým klíčem k řešení kteréhokoli problému v integrálním vzdělávání. Tak jak se snažíme sjednotit ve skupině, se můžeme přesně podle stejného systému sjednotit v rodině. V opačném případě rodina nebude existovat!

Dokonce i v těch moderních civilizacích, kde se rodina zdá být historickým základem a způsobem života, nezůstane nic, dokud nepředstavíme integrální vzdělávání. A to se zcela zakládá na kabale. To, co děláte ve skupině, dělejte doma a v práci.

V současnosti přinášíme naši metodiku různým podnikům a manažerům, kteří si stěžují na ztrátu motivace u lidí; člověk se nedokáže přinutit pracovat. Potřebuje peníze, musí žít, ale nedokáže se donutit.

Svět bude trpět, dokud se nepřesvědčí, že se neobejde bez systému, který vyplývá pouze z poznání duchovní struktury; musíte to zavést, protože svět do něj právě vstupuje, a neví, jak se v něm chovat. Ukazuje se, že se ladí podle nových duchovních struktur, ale každý se v něm stále snaží žít podle egoistických principů.

To je důvod, proč se dá rodinná krize snadno vyřešit. Ukažte příklady workshopů a všech druhů integrálních interakcí těmi stejnými televizními seriály. Začněte lidi učit metodu, jak si k sobě najít cestu a uvidíte, jak to začne fungovat. Lidé nebudou vědět, odkud jejich přání se sjednotit pochází; nebudou mít tušení, že se to učí od hrdinů televizních show.

Šíření metody integrálního vzdělávání neznamená jen někam přijít a někomu něco podívat. Měla by to být naše hlavní zbraň. Takovým způsobem utišíme svět. Navíc se to bude šířit rychleji, než cokoli jiného.
[109945]
Z 1. přípravy na kongres v Krasnoyarsku 13/06/2013

Integrální metoda: Současnost a budoucnost

Dr. Michael LaitmanV dnešní době už je hodně lidí, kteří chtějí o metodě integrálního vzdělávání slyšet. Právě v posledním roce, dvou, je mnoho lidí ochotných naslouchat, protože si začínají uvědomovat, že jsou ztracení jako malé děti. Ztracené dítě stojí a brečí, neví, co má dělat. Sami sebe dnes vidí v této pozici a to evidentně. To je důvod, proč musíme zvládnout metodu integrální interakce, pochopit co znamená, jak ji implementovat, a zkusit ji uskutečnit mezi námi, jak jen to jde.  Nemáme mezi sebou ekonomické, kulturní, politické či jiné vztahy, jen vztah lidský. A to nám otevírá cestu. Navíc, jak víte, snažíme se získat si různé struktury a organizace: školy, vzdělávací instituce, podniky, univerzity a vysoké školy, atd., tam, kde je cítit potřeba. Vždyť krize se projevuje ve vztazích mezi dospělími, dětmi, a už je zřejmé, nakolik je to vážný problém. Například, institut rodiny je v rozkladu, rozvody a množství single je na vzestupu atd. Tu a tam, postupně, už můžeme představit integrální metodiku. Ba co více, ukazuje se, že naše metoda začíná žít od skutečně první třídy, první prezentace. Lidé si okamžitě uvědomí, že to má nějakou zvláštní moc, že je to dokonce neobyčejný „zázrak“. Je znát, že vidí, že zde mohou skutečně dosáhnout zázračných změn.Zaznamenali jsme to především ve skupinách v Evropské části Ruska, částečně v US, a vidíme to i v Israeli. Ale samozřejmě, že to není dostatečné. Musíme expandovat a snažit se rozšířit a předat tuto integrální metodiku do života, kde je jen možné. Postupně budeme učit a budeme schopni ukázat ostatním, že s její pomocí je možné zachránit regiony, země a celý svět před vážnou krizí.

Nyní tím žijeme, moc se snažíme urychlit tempo našeho vývoje integrálním vzděláváním a výchovou, která v této práci zahrnuje různé regiony země, dokonce civilizace, např. západní, východní, asijskou. Každý region má své vlastní problémy. Na jednu stranu, „nejtěžší“ je východní Evropa – opravdu, do dnes je velmi složité k nim mluvit. Trošku jednodušší je to v Americe, Američané respektují zprávy,  obchodní doporučení, všechny druhy coachingu a školení. Dělají to rádi a může to tam být jednodušší.

Rusové jsou také zvyklí na různé druhy inovací, a celkově jsou na ně lidé připraveni. Je to tam snažší, ačkoli mají také vážný egoismus. Možná že díky narůstajícímu egoismu, který se projevuje dříve, bude pro nás jednodušší s lidmi mluvit. Vždyť i obchodní manažeři vidí, že vztahy mezi zaměstnanci snižují produktivitu natolik, že není nic, co s tím mohou udělat. Navíc, sociální otázky jsou tu větší, v Evropské části.

Celkově vzato si myslím, že situace je trochu odlišná v tomto regionu, Krasnoyarsku, a celé Sibiři, Ruské teritorium za Uralem je méně egoistické. Je velmi odlišné od západní části Ruska, a především od Západní Evropy a Severní Ameriky. Příroda se tam chová jinak, a to je důvod, proč tomu může být naopak:  Na straně jedné, lidé se dosud necítí natolik egoističtí, aby objevili, že jejich egoismus má vše na vině, na straně druhé, mohou inklinovat k tomu být si navzájem blíže, a to dělá náš úkol jednodušší.

V každém případě, bez ohledu na to, jak se projevuje, je pro tento region, myslím si, důležité implementovat metodu integrálního vzdělávání a výchovy. Je tu jiná atmosféra, jiné vztahy mezi lidmi, důvěrnější, se mi zdá, poklidnější. Takže pokud to tady společně tak uděláme, uspějeme navzdory velkým vzdálenostem.

Nejdříve však, potřebujeme dobrý kurz integrálního vzdělávání a výchovy, a pak zorganizovat předváděcí třídu, workshopy pro podniky, školy a další instituce, v různých formách. V celém tomto regionu je tak zapotřebí vážně zapracovat.

Jsme průkopníky. Musíme rozvinout tuto metodu a použít ji na moderní lidstvo. Víte, co napsal Baal HaSulam; víte, co napsal Rabaš. A zbytek jsme rozvíjeli v období posledního desetiletí, zvláště v posledních pár letech. Kabala se dá vykreslit pokaždé jasněji.

Interakce mezi námi, použitelnost této vědy na spojení mezi námi v každém směru, to jinde neexistuje, to dosud nebylo popsáno. Jenom znát metodu mých učitelů, já ji rozvíjím dále. V principu nemluvím o ničem novém. Co se jeví jako nějaká novinka, to je vlastně použití jejich idejí na stávající stav lidstva.

Takže budeme muset rozvinout tuto metodu s ohledem na váš region.
[109843]
Z rozhovorů před kongresem v Krasnoyarsku, 01/06/2013

Vzdělávání nebo nacizmus?

Dr. Michael LaitmanOtázka: U diktátorů, kteří se dostali k moci jako Hitler, určitě existuje pocit, že jednali jako vychovatelé, kteří spasí společnost.

Odpověď: Hitler nebyl diktátor. Dostal se k moci v demokratických volbách. Lidé si ho vybrali. Proto je nemožné tvrdit, že si dobyl vládu silou, jako tomu bylo například v Rusku nebo jiných zemích. Německo také nebyl národ, který by se dal ovládnout pomocí vojenské síly. Bylo tak učiněno silou přesvědčování.

Otázka: Tvrdíte, že mudrcové, kterých je zapotřebí u moci nyní, musí také lidi přesvědčovat?

Odpověď: Nemusí přesvědčovat, ale spíše vzdělávat, říci člověku o smyslu života.

Přesvědčovat je možné pouze, pokud jednáte na zvířecí úrovni. Hitler dosáhl především toho: Vyvinul tlak na zvířecí instinkty německého lidu. Tak se to dá udělat s jakoukoli skupinou lidí, protože vnitřně jsou všichni přesvědčení, že jsou „výjimeční“, a tento sklon k jedinečnosti se dá pozvednout až na úroveň fašismu, nacizmu, tj. lidé mohou být s tímto shromážděni a vedeni proti druhým.

V integrální společnosti míříme k úplně novému, odlišnému paradigma: celkové  lidskosti, plné propojenosti, podobnosti přírodě jako jednotného systému, rovnováze mezi námi a přírodou, kde je každý na svém místě, tak aby lidstvo pozvedl a každému pomohl „opustit sebe“. Toto sebe-opuštění bude pociťováno jako nabytí zcela nového způsobu existence, a právě v něm člověk začne cítit život mimo sebe a ne uvnitř sebe.

Především toto je tím, co mudrc, vůdce nového světa, rozšiřuje a propaguje, a tak se to nemůže vůbec porovnávat s tím, co všichni vůdci a diktátoři dělali před ním.

[108844]
Z pořadu na KAB TV 17/03/2013

Dětská krutost

Dr. Michael LaitmanNázor (Elena Galkina, historička): “Násilí mezi dětmi se množí. V dnešní době mají mnohem více příležitostí ponořit se do virtuálního prostředí, do světa televize, počítačových her; v období mezi 5 a 15 rokem, vidí přibližně 20,000 vražd, hororové filmy, thrillery, ohromné množství krve a zrady. Dochází k závěru, že úspěšný je ten, který je násilníkem, vrahem, šlape po druhých, krade a bere úplatky.

“Dítě musí vidět příklad dobrého chování vůči druhým. Jinak, jako biologický tvor, vidí, že má soupeřit, a samozřejmě, vybere si cestu zločinu, násilí a sociální dominance.

“Pokud se nám nepodaří tento problém vyřešit, naše společnost nejenže se změní ve zvířecí, ale navíc nebude schopna se reprodukovat, neboť dokonce i zvířata a ptáci vyžadují určitou dávku altruismu, prvek sociální spolupráce pro společné dobro, a nejen ve svůj prospěch prostřednictvím utrpení druhých. Pokud tomu nebudeme věnovat pozornost, budeme čelit společenskému kolapsu a kolapsu jednotlivců.

Můj komentář: Toto je cesta uvědomění si zla naší povahy, a pouze po uvědomění si ji coby zla, budeme schopni započít s naší nápravou jako tím jediným nevyhnutelným, rozumným a žádoucím jednáním. Uvědomění si zla může být dlouhé a krušné, pokud si budeme trvat na setrvání v egoismu, nebo může být snadné a rychlé, pokud ho studujeme jako tendenci, abychom si jej uvědomili jako zlo a vyrostli nad něj prostřednictvím integrálního vzdělávání, pak ho nahradili laskavostí a láskou s pomocí integrální výchovy.

[109111]

Vytvořte si svou vlastní budoucnost!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co může lidstvo, jednotlivé země, místní společnosti, udělat, aby simulovalo úspěšnější budoucnost?

Odpověď: V každém případě, budoucnost bude úspěšná. Problém je, jak toho dosáhnout. Je lepší udělat to přívětivou, jemnou, správnou cestou. Abychom to dokázali, máme integrální workshopy a metodu integrálního vzdělávání formující úspěšnou budoucnost.

Naše budoucnost je striktně daná. Nelze to udělat jinak. Můžeme ji pouze odhalit dříve tak, že to bude přátelsky, jemně, laskavě a rychle, namísto těžké, dlouhé cesty plné utrpení.

Komentář: Ukazuje se, že člověk má jasně pozitivní linii vývojových údálostí a osudu, a pokud využije integrální metodiku správně, pak okamžitě roste z jednoho stupně do druhého.

Odpověď: Ano. S předstihem předpokládá události, ke kterým z důvodu spojení s ostatními a účasti v integrálních workshopech musí dojít, je daleko před těmito událostmi, sám si vytváří a buduje svou vlastní budoucnost. Čas ho donutí to tak dělat.

[109303]
Z pořadu na KAB TV 20/03/2013

Kontakt s informačním polem

Dr. Michael Laitman

Otázka: V integrální společnosti, změní se nějak komunikace mezi lidmi? Přejdou na nějaký hlouboce citlivý systém komunikace?

Odpověď: Vzájemným doplňováním si lidé vytvoří takové nástroje a měřící mechanismy, že budou další úroveň cítit, svět, který dosud necítili, protože dnes spolu nejsme spojení.

Věc se má tak, že i přes přítomnost relativního odporu, není mezi námi přitažlivost, což znamená, že nejsou dvě síly, které pracují, aby vytvořily obraz tohoto stvoření.

Člověk musí mít nový smyslový orgán, kterému se říká „duše.“ Spojením do integrálních skupin, lidé naleznou kontakt se svou duší a pak mezi sebou začnou komunikovat na úrovni obecné duše v jednotném informačním poli, ke kterému se připojí.

Proto se nyní objevují skupiny velmi sensitivních dětí, neboť lidstvo je připravenější být v kontaktu s tímto informačním polem.

Otázka: Můžeme očekávat nějakou evoluci na úrovni biologických těl?

Odpověď: Ne. Biologické tělo existuje jen v našich pocitech. V míře, v jaké se naše pocity začnou měnit na vyšší, tělo ztrácí postupně v našich pocitech na svém významu, až k takovému stavu, kdy začne mizet celý svět, jako v mlze. Hovoří o tom už i fyzikové a psychologové. Jedná se o čistě vědecká sdělení.
[109308]
Z programu KabTV  „Časem“ 20/03/2013

Dvě úrovně Tóry

Dr. Michael LaitmanTóra nám byla dána na dvou úrovních. Jednou z nich je úroveň běžného člověka, která určuje rámec jeho komunity a domácnosti. Vždyť v něco věřit musí, udržuje se v tomto rámci, možná dokonce i na něco aspiruje, pokud rozvine určitý druh vyšších tužeb. V zásadě však byla Tóra dána kvůli tomu, aby lidi pozvedla na úroveň Stvořitele, kde není hmoty, těl, představ v jakékoli formě.

Na jednu stranu, tato netělesná síla ovládá vše včetně naší hmoty; vede jí k určitému druhu představy, za nějakým účelem. Na straně druhé, sama o sobě vlastně není pociťována. Jak s ní zacházet? Není jak. To je důvod, proč se lidé po tisíce let modlí, vyvolávají, a mučí sami sebe, bez ohledu na to, co dělají, a není žádná reakce.

A správně že tu není. Nedosáhneme Stvořitele. Abychom s ním vstoupili v kontakt, musíme být na stejné úrovni, jako je On, anebo se při nejmenším snažit být na stejné úrovni.

To je důvod, proč se objevila moudrost Kabaly, a vysvětluje nám, jak je možné požádat tuto sílu, která není pociťována, aby nás pozvedla na úroveň jejího vnímání, na úroveň dialogu, a úroveň spojení s ní.

[109447]

Z KabTV’ “Tajemství věčné knihy” 25/02/2013

Odpovědní za sebe navzájem

Dr. Michael LaitmanNaši mudrcové řekli: “Všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem.” To je zřejmé již od dob Abrahama, který vynalezl metodu nápravy a shromáždil lidi, kteří pochopili, že je možné změnit svět jen tím, že změní člověka. K tomu navíc, změnou člověka, se zkrátka nezmění jen svět, ale také se změní způsob vnímání reality, a namísto tohoto světa cítíme svět vyšší. To jsou ti lidé, které Abraham učil se spojit, aby byly schopní vytvořit vlastnost vzájemného dávání ve spojení mezi nimi, což je nádobou pro odhalení vyššího světa, vyššího stavu.

Stav egoistického spojení a toho, co cítíme uvnitř, se nazývá „tento svět“. Nový stav, ve kterém jsme spojení a milujeme se navzájem, se nazývá „vyšší svět.“ Vedle toho, v tomto novém stavu, ve vzájemném spojení mezi námi, cítíme obecnou sílu přírody. Sami jsme se ve vzájemném dávání nevytvořili, ale nad námi existuje síla, která pochází z přírody, která je s námi v ekvivalenci formy, a nyní se v nás projevuje. Tomu se říká “odhalení Stvořitele stvořeným bytostem.”

Takže “stvořené bytosti” jsou ti, kteří se zvládnou spojit jako “jeden muž s jedním srdcem,” ve vzájemném dávání. Tak, v souladu s ekvivalencí formy, dosáhneme vyššího stavu. Takže princip „všichni z Izraele jsou odpovědní za sebe navzájem“ může být pochopen ve dvou rovinách, přímo i opačně. :

·        Pokud patříte ke kategorii „Izrael,” jste za každého odpovědný.

·        Pokud se lidé spojí a chtějí patřit do kategorie „Izrael,“ musí být odpovědní za sebe navzájem.

[109198]

Ze 3. části denní lekce kabaly,  Spisy Baal HaSulama

Platba, která se nedá počítat

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč některé skupiny uspějí v zajištění silné podpory a ochrany svým přátelům před externími vlivy, zatímco pro  jiné skupiny je to velmi těžké? Na co bychom se měli zaměřit, abychom skupinu posílili?

Odpověď: To hlavní, co nás ničí, je rutina. Člověk když přijde z práce, rád počítá, co si vydělal. Musíme pochopit, jaký profit posčítat, zda mohu počítat , a být rád, ačkoli nevidím ve svých nádobách přijímání žádnou platbu.

Nicméně si mohu vážit a pochvalovat zisk, kterého jsem dosáhl, práce, která byla udělána, a úsilí, které bylo během dne vynaloženo. Nedosáhnu žádného tělesné zisku, ale napomohl jsem nápravě světa, a světem jsem pomohl Stvořiteli. To je zisk, kterého bych si měl považovat neustále a to je místo, kde by mě mělo prostředí podporovat.

Pokud člověk nechápe, že k tomu potřebuje silnou skupinu a nedožaduje se od ní takové podpory, nemůže postupovat, protože nemá pohon. Toto bychom si měli ověřit a podle toho uvidíme, zda cítíme dostatek energie a motivace.

Měli bychom si vytvořit prostředí našimi kolektivními silami a nečekat, až to za nás někdo udělá. Máme štěstí, že máme šanci studovat, máme knihy, správný záměr a učitele. Měli bychom toho, co nejrychleji jak je možné, využít!

[108786]

Z 1. části denní lekce kabaly 30/05/2013, Rabašovy spisy

Pozvánka na setkání

Dr. Michael Laitman22 písmen hebrejské abecedy odráží vlastnosti 22 duchovních Sefirot jejich podobou, způsobem, jakým se píší a jejich znaménky: devět v Bině, děvět v Zeir Anpinu and čtyři v Malchut. Každé písmeno představuje určitou Sefiru a odráží způsob, jakým se liší od ostatních písmen, takže zatímco čteme Zohar, můžeme být ohromeni textem, jako bychom se nacházeli v těchto duchovních Sefirách.

Takový bychom měli mít sklon, zatímco čteme, neboť písmena jsou jako hudební noty pro naše vnitřní struny, pro vlastnosti Stvořitele, který vstupuje do přání přijímat stvořené bytosti a vyvolává v něm pocity a  dojmy. Přání se začne kalibrovat a ladit, jako hudební nástroj, podle ducha Zoharu a tento duch se dotýká strun vaší duše a hraje na ni, jako na housle krále Davida.

Tímto způsobem chceme cítit knihu Zohar,  aby Světlo, které z něj přichází nás zasáhlo, naplnilo a rozvibrovalo naše přání. Tato písmena jsou pozvánkou na setkání, na společný pocit se Stvořitelem. Takže do toho!

[108698]

Ze 2. části denní lekce kabaly 27/05/2013 Zohar

Strana 20 z 54« První...10...1819202122...3040...Poslední »