Category Archives: Duchovno

Otrokem touhy

Dr. Michael LaitmanBaal HaSulam, „Uvod do knihy Zohar,” bod 21: …neboť vůle v jakékoli podstatě vytváří potřeby, a potřeby vytváří myšlenky a koncepty tak, aby se dosáhlo těchto potřeb, které si vůle přijímat dožaduje. 

A jak se lidská přání liší jedno od druhého, tak i jejich potřeby, myšlenky a představy.

Naše mysl slouží přání. Reshimot (vzpomínky), které se probudí a rostou, nás naplní různými touhami, a mysl začne naplňovat tyto touhy, aby jich dosáhla.

Můžeme věřit, že jsme chytří, a že naše mysl zahrnuje celou realitu, ale pokud o něco nemáme zájem, pokud se nás to netýká, pak to i naše mysl nechává být. Je to tím, že je otrokem. Pokud něco chceme na fyzické úrovni, koná za účelem uspokojení tužeb týkajících se jídla, sexu nebo rodiny. Pokud se probudí touha po uznání, pak je přitahována k tomuto problému, a ostatní potřeby ignoruje. Stejně tak je tomu, když dojde na nadvládu či peníze, a celkově, všechny různé kombinace našich požadavků. Člověk je motivován kombinací různých přání, a mysl pracuje vždy v závislosti na spektru různých tužeb.

Celkově vzato, po pravdě nemáme svobodnou mysl. Nikdy nemůže být úplně chladná a objektivní, oddělená od pocitů, jak chceme, nebo si myslíme, že tomu tak je. Je to pouhý služebník přání.
[125232]
Ze 4. části denní lekce kabaly 10/01/2014, Spisy Baal HaSulama

Čistota záměru

Dr. Michael LaitmanOtázka: Existují vnější měření či zjevení, která ukazují čistotu mého záměru?

Odpověď: Vaše skutečné záměry nejsou známy, dokonce ani Vám, a ostatní je zcela jistě neznají. Proto se moudrosti kabaly říká skrytá moudrost, vnitřní část světa, neboť vypovídá o tom, co v našem světě není zjevné.

Jak můžeme určit naše záměry? Jen se pokuste dělat vše ve skupině s dobrými úmysly a postupně začnete cítit, jak lžete ostatním i sobě, a budete se z toho radovat jako z odhalení pravdy.

Ba co více, značí to, že nejenže jste měl původně při činu špatné záměry a nyní je jejich pravá podstata odhalena, ale také že v budoucnu zůstanou takové. Takže co dělat? Požádat o dobré záměry.

Tak začnete provádět dobré fyzické činy pro dobro skupiny, snažit se pracovat uvnitř nich se správným záměrem. Výsledkem dosáhnete závěru, že to vše je jen ve Váš prospěch.

To je správný výsledek, odhalíte pravdu. A i když se necítíte pohodlně, musíte být Stvořiteli vděční a požádat ho, aby od nyní a dále Vám dal příležitost dělat správné věci. Pak je Vám dán správný záměr.

Napříště, když něco pro skupinu uděláte, bude Vám opět ukázáno, že máte nesprávný úmysl, a opět, stejným způsobem, půjdete vpřed. Takovým postupem, cykly, v sobě neustále objevujete nesprávnost svých záměrů, ale odhalíte je pokaždé na nové úrovni.

Samozřejmě, je to nepříjemná situace. Nicméně, za všeobecné podpory, celkové inspirace, porozuměním, že právě takovým způsobem postupujeme, uvidíte, že je to obdivuhodná vnitřní bitva. Závěrem, ze všech těchto protichůdných pocitů, člověk začne rozumět sám sobě, světu i Stvořiteli.
[124719]
Z Moskevského virtuálního kongresu 13/12/2013, 2. lekce

Na houpačce

Dr. Michael LaitmanOtázka: Pokaždé, když se cítím spokojeně, někam to se mnou vrhne, jako na houpačce: do dobrého stavu nebo špatného. Jak mohu najít prostřední linii v pohybech zleva doprava?

Odpověď: Jsme vrženi do nebo z bodu rovnováhy, protože je to jediné místo, odkud můžeme postupovat. Pokud chci přilnout ke skupině, učiteli, knihám, cíli, pak se realizuji.

Střed je obvykle opakem mých přání a mé mysli. Bod rovnováhy je vždy nad levou a pravou linií, ve středové linii. Je to víra nad rozumem, nad tím, co mi srdce a rozum říká. Takže čeho se mohu držet tak, abych nespoléhal na náhodu? Jediné, co mě může vést, je to, co mě skupina, učitel a knihy ukládají dělat.

Měli bychom se pouze ujistit, že rozumíme, a že jsme slyšeli správnou radu. Jsme si tak jistí, že učitel měl na mysli právě to, co si my myslíme, a vlastně se o tom i mezi sebou dohadujeme. Každý slyší něco jiného, tak jak si mohu být jist, že jsem slyšel správně?

Pokud se anuluji, abych přilnul ke skupině, začnu slyšet správnou radu. Čím větší a výše člověk je, o to více by měl sebe ponížit.
[124807]
Z 1. části denní lekce kabaly 27/12/2013, Shamati #72 

Jako byste byl….

Dr. Michael LaitmanOtázka: Mnohokrát jste řekl, že člověk studuje, řekněme po deset let, ale stále neuspěl v přilnutí ke skupině, nestal se duchovním embryem. Proto, co se děje během této doby, ego jednoduše roste? 

Odpověď: Když člověk opravdu přilne ke středu skupiny a stane se duchovním embryem, začne cítit, jakoby existoval v duchovním světě na jeho plnou kapacitu. Přesně jako v našem světě, embryo, které se nachází v matčině lůně, dosáhne toho samého, neboť vše, k čemu dochází v jejím těle, je po pravdě, určeno pouze pro něj.

Duchovní embryo je stav, který není jednoduchý, a je to velmi vysoký stav, ze kterého počíná celá duchovní úroveň.

Předpokládejme, že deset let studia někomu uběhlo, a stále se nestal duchovním embryem; to znamená, že neuspěl v sebe-anulování vůči skupině. A nezáleží na tom, nakolik mu o tom říkáme, nezáleží na tom, nakolik si o tom přečetl ve zdrojích, nemůže s tím nic udělat, protože se neúčastní fyzicky na práci skupiny; je povýšený, od toho izolovaný.

Jsme ve zvláštním světě, ve kterém dokonce i naše fyzické činy vzbuzují duchovní výsledky; nemohu přátele milovat, nenávidím je, ale navzdory tomu všemu, stále se nutím, abych si s nimi sedl, smál se na ně, přistupoval k nim s fyzickými činy s nadějí, že mně to nějak změní, a ono mě to opravdu změní. Pokud toto člověk nedělá, pak je to dost špatné, dokonce i po deseti letech zůstane stejným.
[124647]
Z Moskevského virtuálního kongresu “Jednota bez hranic” den druhý 14/12/2013, 2. lekce

Pospěště si, nezastavujte se

Dr. Michael LaitmanOtázka: Proč se nemohu udržet pocitu jednoty, „malinového míče“, postupně zmizí?

Odpověď: Nezáleží na tom, zda-li zmizí. Měli bychom hledět na prospěch našich činů, a pokud mohu přidat nějaké úsilí, jsem šťastnější, když zmizí, než-li když ho mám, protože co mám, je už moje. Když se zastavím třeba byť na vteřinu ve stavu, kterého jsem dosáhl, začne se rozkládat.

V okamžiku, kdy si svůj stav začnu užívat, měl bych pochopit, že se jedná o egoistické potěšení. Pokud mě těší změny stavů, deriváty, což znamená nikoli rychlost, ale zrychlení, zvyšující se rychlost změn, pak se jedná o správné potěšení. Pokud si jednoduše užívám stav jako takový, pak už se jedná o skořápku.

Přesně jako ve fyzice, tělo, které se pohybuje konstantní rychlostí, která může být velmi vysoká, je považováno za stojící na místě, ve vztahu ke mně, že se nehýbe. Může být považováno za pohybující se pouze, pokud se jeho rychlost mění. Takže pokud vaše rychlost konstantně roste, můžete být rád, a je to správná radost. Říká se jí „radost z Micvy,“ protože neustále přidáváte, což znamená, že pozvedáte více a více přání k nápravě.

A co více, nesmíte si v konstantním stavu užívat. Měli byste postupovat jako stařec, který je ohnutý, neustále hledá nedostatek, aby urychlil svou rychlost.

Otázka: Jak můžeme malinový míč udržet?

Odpověď: Malinový míč lze udržet pouze skupinovým úsilím, a za pomoci Vyšší síly. Musíme si s tímto míčem neustále hrát, jako s těstem při pečení matzah, které nemůžete přestat hníst dokud jej nedáte do trouby. Nemůže být hněteno déle, než 18 minut: devět sefirot Přímého a devět sefirot Odraženého světla, a poté okamžitě do trouby!
[124666]

Z 1. části denní lekce kabaly 2/1/2014, Lekce na téma: “9 kroků”

Příprava na dlouho očekávaného hosta

Dr. Michael LaitmanPrávě se snažíme pochopit všechny komponenty konceptu vzájemné záruky. Garantem této záruky je Stvořitel, Vyšší síla. A tato síla by se měla projevit v každém činu: na jeho počátku, uprostřed i na konci. Stvořitel je velmi „žárlivý,“ a když na Něj zapomeneme, okamžitě Nás opustí, a okamžitě padáme, protože k celému našemu pokroku dochází jen kvůli Němu.

Jaký je rozdíl? Vždyť Stvořitel podporuje celou přírodu: úrovně neživé, vegetativní i živoucí. Tady se ale nemusíme účastnit na našem vztahu s Ním vědomě. Avšak na našem lidském stupni vývoje, musíme být nasměrováni na Stvořitele po celou dobu. V opačném případě, co za člověka by Adam byl, kdyby nesnil o tom, být jako (Domeh) Stvořitel?

Proto se musíme obávat o chybějící součást našeho postupu: o Stvořitele! Nemusíme uspět okamžitě, a nejprve budeme mít pocit, jako bychom něco postrádali, abychom udrželi naši jednotu. Vskutku, vždy začínáme odhalením našeho rozbití. Stvořitel však musí být na počátku i na konci jakéhokoli činu, a v každém momentu..

On by nás měl spojit coby síla záruky, napravující síla, příklad, který před sebou chceme vidět, referenční systém. Vidím ho ve všech přátelích a uvnitř malinového míče: bodu naší jednoty. Chápu, že je to on, který si uvědomuje naše spojení a jednotu. Vidím pouze Jeho-Jeho-Jeho!

V podstatě, proč s přáteli pracujeme? Pracujeme společně na odhalení Stvořitele mezi námi! Je ten nejdůležitější, čestný host, čekáme na Něj, připravujeme se na Jeho příjezd! Připravujeme takové spojení mezi námi,  taková očekávání a snahy, že přijde!
[124660]
Z 1. části denní lekce kabaly (Lesson on the Topic: “9 Steps”)

Dost sebemrskačství!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Lidé, kteří přijdou do skupiny, nejenže mají jiné potenciály, ale také se potýkají s různým typem přání: Někdo stále neskončil se svým přáním na fyzické úrovni, a pro někoho jiného je nejpodstatnějším úkolem zápas, například, s jeho touhou po moci.

Odpověď: Nikdo s ničím nezápasí. Člověk, který se učí integrální metodě, nemá potíže sám se sebou, s ujídáním se, sebemrskačstvím nebo dokonce sebe-přezkoumáváním. Není v něm nic k objasňování, neboť to je absolutní ego. Je lepší tuhle „plechovku s červy“ neotevírat a nezkoumat ji.

Jediná věc, která je vyžadována, je vyjít ze sebe do všech ostatních, vytvořit centrum skupiny tak, že bude existovat samo o sobě bez závislosti na druhých. Tomu říkám „malinový míč“, který začne mezi všemi zářit coby výsledek našich altruistických snah.
[124488]
Z Kab TV “Integrální svět” 26/10/2013

Prospěšné zrychlení v postupu vpřed

Dr. Michael Laitman

Musíme identifikovat každý druh vztahu a práce ve skupině, která, když je zařízena správně, nám může pomoci překonat čas a prostor a různé vnější a vnitřní vlivy. Proto můžeme překonat různé vlivy reformujícího světla, které nás střídavě vede skrze různé stavy.

Budeme schopni toto vše překonat pomocí prostředí, pokud jeho vliv je silnější než vliv okolního světla. Pak může být řečeno: „Moji synové mě porazili!“ Tak budeme stoupat nad všechny stavy.

To je vlastně hlavní věc, kterou můžeme udělat, a naučíme se, jak využít každého stavu nejprospěšnějším způsobem, což znamená „milovat světlo Micva, stejně jako to těžké.“ Budeme vždy schopni napravit sami sebe, což znamená „provádět Micvot.“ Nebudeme už nadále zcela závislí na světle, na jeho osvícení, které nám přináší různé pocity. Ve skutečnosti jsme již schopni čerpat reformující světlo naším úsilím a správným spojením mezi námi, což znamená, že jeho vliv nám pomůže postupovat účinnějším způsobem směrem k cíli.

To neznamená, že se chceme vyhnout pocitu světla a tmy, zatvrzení srdce, ne! Chápeme, že to je bez toho nemožné. Ale když se spojíme, pak můžeme sdílet všechny tyto účinky, takže nebudeme cítit žádné překážky, jak postupujeme. Všechny problémy budou vyřešeny spojením mezi námi, protože tím okamžitě ovládáme světlo.

Takže pokud je naše spojení dobré a správné, již určujeme tempo vzestupů a sestupů, které pocházejí ze Světla, postupně urychlujeme náš pokrok a můžeme určit tempo a stavy, které můžeme sami projít. To učiní vzestup trvalý a promění ho v den, který je zcela Světlý.

Stavy se nemění a ve skutečnosti zůstávají stejné. Když je ale překonáme, stavíme nové úrovně. I nyní jsme ve stavu konce nápravy (Gmar Tikkun) a nezáleží na čase, ale na stavu, na našich pocitech. My si volíme, na které úrovni duchovního žebříku máme být. Neměli bychom čekat a doufat, že to přijde samo. Nic se nestane samo od sebe. My to musíme udělat, aby se to stalo. Každý z nás dostává takové pozvání k dosažení konečné nápravy z každého stavu, ve kterém jsme.
[ 122284 ]
Z přípravy na denní lekci kabaly 04/12/13

 

Budoucnost lidstva

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se žádoucí obrázek budoucnosti lidstva odráží v učebnicích integrálního vzdělávání? Kam je lidstvo směrováno?

Odpověď: Žádoucí budoucností lidstva je naučit se systémové rovnováze od přírody.

Vezmeme-li celistvost přírody jako standard, je třeba, aby se lidská povaha stala integrální, tak jako tomu je ve světě, který nás obklopuje, neboť jsme tou nejrozvinutější vnitřní část přírody, ale egoisticky rozvinuté, a to vypovídá, že to je velmi špatné. Bez ohledu na to, co děláme, pouze ničíme prostor kolem nás. Proto, pokud začneme učit integrální zákony přírody a budeme chtít žít v souladu s nimi, bude to to nejlepší řešení našeho problému.

Integrální společnost musí žít na dvou úrovních, protože člověk se skládá ze dvou částí: fyzického těla a ducha, který ho táhne dopředu. Tento duch má nyní egoistickou formu. Jak se s tím můžeme vyrovnat?

Naše tělo musí dostat vše, co vyžaduje od přírody, aby fungovalo normálně, zatímco duch. tj. naše přání a toužení, musí být vyvážené, protože teď jsou egoistické. K tomu musíme postavit dobro společnosti, nad naše vlastní dobro, a cítit se nedílnou součástí celého tohoto systému.
[ 123048 ]
Z Kab TV „Integrální Svět“ 24/10/2013

Jak se zbavit nechtěných lidí….

Dr. Michael LaitmanV novinách (z The Independent): Irsko žádá své občany, aby opustili svou zemi, pokud nemohou najít práci v zoufalé snaze snížit sociální náklady.

“Irská vláda rozeslala dopis přibližně 6,000 nezaměstnaným, navrhující, že by měli vzít práci v některé z jiných Evropských zemích, coby pokus o snížení benefitů nezaměstnaným, to oznámil the Financial Times. …

“Nezaměstnanost se v posledních měsících snížila, v listopadu klesla na 12,5% tj. na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky, nezaměstnanost mládeže však zůstává problémem.

“Celkově, jeden ze čtyř Irů pod 25 let je stále nezaměstnaný.

Můj komentář: Neuvažovali by hlavy států o zničení populace, která je pro ně zbytečná?  A zde něco o vakcíně, která má zredukovat populaci třetího světa.

Z novin (z Geopolitiky a Geo-economie): Zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších mužů světa Bill Gates promítá obrázek benigního filantropa, který používá své biliony přes (daňově osvobozenou) Bill & Melinda Gates Nadaci, aby se v Africe vypořádal s nemocemi, vyřešil nedostatek jídla a zmírnil chudobu. Na nedávné konferenci v Kalifornii, Gates odhaluje veřejnosti méně známý program jeho filantropie – redukci populace, jinak známou jako eugenika. 

“Gates uvedl své anotace na pozvánky – pouze jako Long Beach, California TED2010 Konference, v projevu označené, “Inovace k Nule!.” Spolu s vědecky absurdním výrokem o redukci člověkem celosvětově vytvořených CO2 emisích na nulu do r. 2050, přibližně ve čtyřech a půl minutách, Gates prohlašuje, ‘Prve tu máme populaci. Dnes je na světě 6.8 miliard lidí. To povede k nějakým 9 miliardám. Když teď odvedeme opravdu dobrou práci na nových vakcínách, zdravotní péči, na službách reprodukčního zdraví, mohli bychom to snížit třeba o 10 možná 15 procent.”.’

“Jednoduchou angličtinou, jeden z nejmocnějších mužů světa jasně prohlásil, že očekává využití vakcín k redukci růstu populace. Když Bill Gates hovoří o vakcínách, mluví s vážností. V lednu 2010 na Světovém ekonomickém fóru smetánky, Gates prohlásil, že jeho nadace by dala $10 billionů (cca €7.5 billionů) během příští dekády na vyvinutí a doručení nových vakcín dětem rozvojového světa. …

“Farmaceutičtí výrobci vakcín nehovoří o enormním poškození zdraví v důsledku kojeneckého očkování a množství neuro-muskulárních deformit, které byly vysledovány zpětně až k toxickým pomocným látkám a konzervantům, které se využívají ve většině vakcínách. …

“Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta a jiní významní obři agro-byznysu s geneticky modifikovanými organismy GMO jsou nahlášeni v srdci AGRA, používaje ji jako zadní vrátka k šíření jejich patentovaných GMO osiv napříč Afrikou pod klamným označením, „bio-technologie“, eufemismus pro geneticky vyráběná patentovaná semena. Člověk z Gatesovy nadace, odpovědný za její spolupráci s AGRA, je Dr. Robert Horsch, 25-ti letý GMO veterán z Monsanta, který byl v týmu, jež vyvinul technologie společnosti Monsanto’s RoundUp Ready GMO.  Jeho úkolem je údajně použít Gatesovy peníze k zavedení GMO do Afriky.”

Můj komentář: Možné je však použít obdobného očkování pro jeho spoluobčany!
[123142]