Category Archives: Duchovno

Příprava na dlouho očekávaného hosta

Dr. Michael LaitmanPrávě se snažíme pochopit všechny komponenty konceptu vzájemné záruky. Garantem této záruky je Stvořitel, Vyšší síla. A tato síla by se měla projevit v každém činu: na jeho počátku, uprostřed i na konci. Stvořitel je velmi „žárlivý,“ a když na Něj zapomeneme, okamžitě Nás opustí, a okamžitě padáme, protože k celému našemu pokroku dochází jen kvůli Němu.

Jaký je rozdíl? Vždyť Stvořitel podporuje celou přírodu: úrovně neživé, vegetativní i živoucí. Tady se ale nemusíme účastnit na našem vztahu s Ním vědomě. Avšak na našem lidském stupni vývoje, musíme být nasměrováni na Stvořitele po celou dobu. V opačném případě, co za člověka by Adam byl, kdyby nesnil o tom, být jako (Domeh) Stvořitel?

Proto se musíme obávat o chybějící součást našeho postupu: o Stvořitele! Nemusíme uspět okamžitě, a nejprve budeme mít pocit, jako bychom něco postrádali, abychom udrželi naši jednotu. Vskutku, vždy začínáme odhalením našeho rozbití. Stvořitel však musí být na počátku i na konci jakéhokoli činu, a v každém momentu..

On by nás měl spojit coby síla záruky, napravující síla, příklad, který před sebou chceme vidět, referenční systém. Vidím ho ve všech přátelích a uvnitř malinového míče: bodu naší jednoty. Chápu, že je to on, který si uvědomuje naše spojení a jednotu. Vidím pouze Jeho-Jeho-Jeho!

V podstatě, proč s přáteli pracujeme? Pracujeme společně na odhalení Stvořitele mezi námi! Je ten nejdůležitější, čestný host, čekáme na Něj, připravujeme se na Jeho příjezd! Připravujeme takové spojení mezi námi,  taková očekávání a snahy, že přijde!
[124660]
Z 1. části denní lekce kabaly (Lesson on the Topic: “9 Steps”)

Dost sebemrskačství!

Dr. Michael LaitmanOtázka: Lidé, kteří přijdou do skupiny, nejenže mají jiné potenciály, ale také se potýkají s různým typem přání: Někdo stále neskončil se svým přáním na fyzické úrovni, a pro někoho jiného je nejpodstatnějším úkolem zápas, například, s jeho touhou po moci.

Odpověď: Nikdo s ničím nezápasí. Člověk, který se učí integrální metodě, nemá potíže sám se sebou, s ujídáním se, sebemrskačstvím nebo dokonce sebe-přezkoumáváním. Není v něm nic k objasňování, neboť to je absolutní ego. Je lepší tuhle „plechovku s červy“ neotevírat a nezkoumat ji.

Jediná věc, která je vyžadována, je vyjít ze sebe do všech ostatních, vytvořit centrum skupiny tak, že bude existovat samo o sobě bez závislosti na druhých. Tomu říkám „malinový míč“, který začne mezi všemi zářit coby výsledek našich altruistických snah.
[124488]
Z Kab TV “Integrální svět” 26/10/2013

Prospěšné zrychlení v postupu vpřed

Dr. Michael Laitman

Musíme identifikovat každý druh vztahu a práce ve skupině, která, když je zařízena správně, nám může pomoci překonat čas a prostor a různé vnější a vnitřní vlivy. Proto můžeme překonat různé vlivy reformujícího světla, které nás střídavě vede skrze různé stavy.

Budeme schopni toto vše překonat pomocí prostředí, pokud jeho vliv je silnější než vliv okolního světla. Pak může být řečeno: „Moji synové mě porazili!“ Tak budeme stoupat nad všechny stavy.

To je vlastně hlavní věc, kterou můžeme udělat, a naučíme se, jak využít každého stavu nejprospěšnějším způsobem, což znamená „milovat světlo Micva, stejně jako to těžké.“ Budeme vždy schopni napravit sami sebe, což znamená „provádět Micvot.“ Nebudeme už nadále zcela závislí na světle, na jeho osvícení, které nám přináší různé pocity. Ve skutečnosti jsme již schopni čerpat reformující světlo naším úsilím a správným spojením mezi námi, což znamená, že jeho vliv nám pomůže postupovat účinnějším způsobem směrem k cíli.

To neznamená, že se chceme vyhnout pocitu světla a tmy, zatvrzení srdce, ne! Chápeme, že to je bez toho nemožné. Ale když se spojíme, pak můžeme sdílet všechny tyto účinky, takže nebudeme cítit žádné překážky, jak postupujeme. Všechny problémy budou vyřešeny spojením mezi námi, protože tím okamžitě ovládáme světlo.

Takže pokud je naše spojení dobré a správné, již určujeme tempo vzestupů a sestupů, které pocházejí ze Světla, postupně urychlujeme náš pokrok a můžeme určit tempo a stavy, které můžeme sami projít. To učiní vzestup trvalý a promění ho v den, který je zcela Světlý.

Stavy se nemění a ve skutečnosti zůstávají stejné. Když je ale překonáme, stavíme nové úrovně. I nyní jsme ve stavu konce nápravy (Gmar Tikkun) a nezáleží na čase, ale na stavu, na našich pocitech. My si volíme, na které úrovni duchovního žebříku máme být. Neměli bychom čekat a doufat, že to přijde samo. Nic se nestane samo od sebe. My to musíme udělat, aby se to stalo. Každý z nás dostává takové pozvání k dosažení konečné nápravy z každého stavu, ve kterém jsme.
[ 122284 ]
Z přípravy na denní lekci kabaly 04/12/13

 

Budoucnost lidstva

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak se žádoucí obrázek budoucnosti lidstva odráží v učebnicích integrálního vzdělávání? Kam je lidstvo směrováno?

Odpověď: Žádoucí budoucností lidstva je naučit se systémové rovnováze od přírody.

Vezmeme-li celistvost přírody jako standard, je třeba, aby se lidská povaha stala integrální, tak jako tomu je ve světě, který nás obklopuje, neboť jsme tou nejrozvinutější vnitřní část přírody, ale egoisticky rozvinuté, a to vypovídá, že to je velmi špatné. Bez ohledu na to, co děláme, pouze ničíme prostor kolem nás. Proto, pokud začneme učit integrální zákony přírody a budeme chtít žít v souladu s nimi, bude to to nejlepší řešení našeho problému.

Integrální společnost musí žít na dvou úrovních, protože člověk se skládá ze dvou částí: fyzického těla a ducha, který ho táhne dopředu. Tento duch má nyní egoistickou formu. Jak se s tím můžeme vyrovnat?

Naše tělo musí dostat vše, co vyžaduje od přírody, aby fungovalo normálně, zatímco duch. tj. naše přání a toužení, musí být vyvážené, protože teď jsou egoistické. K tomu musíme postavit dobro společnosti, nad naše vlastní dobro, a cítit se nedílnou součástí celého tohoto systému.
[ 123048 ]
Z Kab TV „Integrální Svět“ 24/10/2013

Jak se zbavit nechtěných lidí….

Dr. Michael LaitmanV novinách (z The Independent): Irsko žádá své občany, aby opustili svou zemi, pokud nemohou najít práci v zoufalé snaze snížit sociální náklady.

“Irská vláda rozeslala dopis přibližně 6,000 nezaměstnaným, navrhující, že by měli vzít práci v některé z jiných Evropských zemích, coby pokus o snížení benefitů nezaměstnaným, to oznámil the Financial Times. …

“Nezaměstnanost se v posledních měsících snížila, v listopadu klesla na 12,5% tj. na nejnižší úroveň za poslední čtyři roky, nezaměstnanost mládeže však zůstává problémem.

“Celkově, jeden ze čtyř Irů pod 25 let je stále nezaměstnaný.

Můj komentář: Neuvažovali by hlavy států o zničení populace, která je pro ně zbytečná?  A zde něco o vakcíně, která má zredukovat populaci třetího světa.

Z novin (z Geopolitiky a Geo-economie): Zakladatel Microsoftu a jeden z nejbohatších mužů světa Bill Gates promítá obrázek benigního filantropa, který používá své biliony přes (daňově osvobozenou) Bill & Melinda Gates Nadaci, aby se v Africe vypořádal s nemocemi, vyřešil nedostatek jídla a zmírnil chudobu. Na nedávné konferenci v Kalifornii, Gates odhaluje veřejnosti méně známý program jeho filantropie – redukci populace, jinak známou jako eugenika. 

“Gates uvedl své anotace na pozvánky – pouze jako Long Beach, California TED2010 Konference, v projevu označené, “Inovace k Nule!.” Spolu s vědecky absurdním výrokem o redukci člověkem celosvětově vytvořených CO2 emisích na nulu do r. 2050, přibližně ve čtyřech a půl minutách, Gates prohlašuje, ‘Prve tu máme populaci. Dnes je na světě 6.8 miliard lidí. To povede k nějakým 9 miliardám. Když teď odvedeme opravdu dobrou práci na nových vakcínách, zdravotní péči, na službách reprodukčního zdraví, mohli bychom to snížit třeba o 10 možná 15 procent.”.’

“Jednoduchou angličtinou, jeden z nejmocnějších mužů světa jasně prohlásil, že očekává využití vakcín k redukci růstu populace. Když Bill Gates hovoří o vakcínách, mluví s vážností. V lednu 2010 na Světovém ekonomickém fóru smetánky, Gates prohlásil, že jeho nadace by dala $10 billionů (cca €7.5 billionů) během příští dekády na vyvinutí a doručení nových vakcín dětem rozvojového světa. …

“Farmaceutičtí výrobci vakcín nehovoří o enormním poškození zdraví v důsledku kojeneckého očkování a množství neuro-muskulárních deformit, které byly vysledovány zpětně až k toxickým pomocným látkám a konzervantům, které se využívají ve většině vakcínách. …

“Monsanto, DuPont, Dow, Syngenta a jiní významní obři agro-byznysu s geneticky modifikovanými organismy GMO jsou nahlášeni v srdci AGRA, používaje ji jako zadní vrátka k šíření jejich patentovaných GMO osiv napříč Afrikou pod klamným označením, „bio-technologie“, eufemismus pro geneticky vyráběná patentovaná semena. Člověk z Gatesovy nadace, odpovědný za její spolupráci s AGRA, je Dr. Robert Horsch, 25-ti letý GMO veterán z Monsanta, který byl v týmu, jež vyvinul technologie společnosti Monsanto’s RoundUp Ready GMO.  Jeho úkolem je údajně použít Gatesovy peníze k zavedení GMO do Afriky.”

Můj komentář: Možné je však použít obdobného očkování pro jeho spoluobčany!
[123142]

Dvě objímající se jiskry

Dr. Michael LaitmanKdyž dám příteli dárky, dostanu se blíže ke Stvořiteli, protože provádím ty samé činy dávání, jaké Stvořitel provádí vzhledem k přání přítele, a tak si ho koupím, jak kabalisté radí: “Kup si přítele.” Pracuji s jeho přáním přijímat, nedívám se na daného člověka. Nevidím před sebou člověka, ale pouze přání přijímat. Na jeho tváři a charakteru nezáleží. Co je důležité, že se v něm nachází jiskra, která touží po Stvořiteli. Musím mít partnera, který má stejnou jiskru, jako mám já, abych dosáhl Stvořitele. Takže nemám na výběr, protože mi byl seslán z výše jako můj partner a já ho musím přijmout a pracovat s ním.  

To znamená, že “Stvořitel vložil jeho ruce v dobrý osud.” To znamená, že Ho přivedl do skupiny a říká: „Vem si to!“ Takže já beru, protože zkrátka nemám jinou možnost. Tady funguje pevně daný přírodní zákon, jako ve fyzice: Musím využít tyto síly, abych dosáhl žádoucího výsledku.

Musíme spojit nejméně dvě jiskry, dvě Rešimot (vzpomínky), dvě tužby po Stvořiteli, ale přítelova jiskra, stejně jako ta má, je obalena v tlustém obalu egoistického přání. Mohu jím proniknout a dosáhnout jeho jiskry pouze, pokud si koupím jeho ego. Je to velmi prosté: Musím vědět, co chce, a začít odevzdávat a dávat mu jeden dárek za druhým. Tak uplatím jeho ego a on mě přestane odmítat. Výsledkem bude to, že se naše jiskry přiblíží jedna k druhé.

Můj cíl není přítel, ale Stvořitel! A ačkoli naše záměry jsou zcela Lo Lišma (ne pro Něho), v danou chvíli, nás Světlo napravuje. Světlo na nás září a pracuje mezi námi. Tím, že příteli dávám dárek, nejen že neutralizuji jeho ego, ale také vyvolávám a přitahuji Obklopující Světlo, které začne pracovat na mé jiskře a na jeho jiskře. Výsledkem je, že se naše jiskry přiblíží.

Naše egoistická přání se také přiblíží. Uvidíme, že se dokážeme potěšit navzájem a navzájem se naplnit dokonce i našimi narušenými přáními. Společně se cítíme lépe a věci budou snažší! Společným úsilím vybudujeme centrum a uvnitř něj vše uspořádáme, a sloužíme jeden druhému. Je to prospěšné. Vše je uspořádáno tak, abychom sobě ulehčili první kroky na duchovní cestě.

Náš svět nebyl stvořen uměle nebo náhodou. Byl stvořen v důsledku rozbití nádob, a proto je uspořádán tak, aby nám umožnil růst z tohoto specifického stavu do světa Ein Sof (Nekonečna). Máme tu všechny prostředky, které potřebujeme, ale musíme následovat rad kabalistů.
[122890]
Z přípravy na denní lekci kabaly 11/12/2013

V čele procesu nápravy

Dr. Michael LaitmanOtázka: Chtěl bych pochopit, co je Bnej Baruch?

Odpověď: Bnej Baruch je zvláštní skupina lidí, která, poprvé v historii, je určena provést nápravu celé reality a dosáhnout přilnutí ke Stvořiteli. Neděje se tak poprvé kvůli tomu, že by Stvořitel nevybral určité kabalisty, jako tomu bylo v minulosti, kdy v každé generaci vybral kabalistu, který měl pokračovat v řetězci.  Tady je to o skutečné nápravě masou lidí, která za sebou táhne celé lidstvo. Je to první vlna, která roste a je přitahována k zbožnosti.

První skupina, která je předvojem nápravy, je skupina Bnej Baruch a já ji vedu. Není se za co stydět. Naopak, měli bychom cítit velkou odpovědnost, kterou máme, a také podporu, kterou máme. Není čeho se obávat. Měli bychom se naučit, jak stát mezi dvěma silami, jak se vypořádat s našimi vnitřními nepřáteli i těmi vnějšími, s celým světem a s celkovým Faraonem.

To je naše práce. Postupovat jiným způsobem, než mezi dvěma silami, není možné. My jsme uprostřed, řídíme bitvu, boj mezi námi. Proti nám stojí celý svět, a vnitřně jsme také proti tomuto procesu! Přesto se musíme identifikovat s našimi body v srdci, a pak uspějeme a zvítězíme.

Válka bude větší, rozsáhlejší, hlubší a hrozivější, jak budeme postupovat. Na jednu stranu, svět si uvědomí, že nemá na vybranou, protože se mu bude dostávat jedné rány za druhou, a na straně druhé, bude stále odolávat. Stvořitel bude více zatvrzovat Faraonovo srdce.

Po pravdě je na čase přestat odolávat, protože se svět řítí do propasti. Nicméně, je to takové zatvrzení srdce, kdy člověk nerozumí a necítí nebezpečí. Může si myslet, že po tak těžkých problémech budou lidé souhlasit, pochopí, přijdou za námi a budou požadovat metodu nápravy, ale bude tomu naopak.

Musíme porozumět tomuto procesu. Je to válka, která závisí na nás. Stvořitel nemůže s Faraonem bojovat sám, pokud nepoužijeme jeho sílu. Mojžíš musí stát mezi těmito dvěma velkými silami, Stvořitelem a Faraonem, a za použití hole by měl určit, jak přesně by měla válka být.

Proto musíme dospět a dozrát, abychom více cítili a chápali. Není se čeho bát, ale měli bychom zkrátka vědět, že je to válka nápravy, a měli bychom si tento proces užít! Nemyslím tím, užívat si ho ve svém egu, ale měli bychom být rádi, že se tento proces nastartoval, a že jsme předvojem procesu přivedení celé Malchut z Ein Sof (Nekonečna) k nápravě.
[122616]
Z 2. části denní lekce kabaly 6/12/2013, Rabašovy spisy

Bez duchovního Kli není naplnění

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak je možné udržet integrační tým ve stoupání za různých podmínek?

Odpověď: Přesně tak, jako ve skupině. Vidíte, že se musíme vzájemně podporovat. Shora dostáváme pouze stále rostoucí Světlo, a když budeme jako ono, pak nás to k němu přitahuje. A do té míry, do jaké se od něj v našich vlastnostech lišíme, se cítíme jemu vzdáleni. Proto, vše závisí na naší práci, jinak se nám shora nedostane žádné pomoci.

Lidé mívají takový postoj, že všechno přejde, nějak se to samo vyřeší a nemoc odejde a všechno bude v pořádku. Nic nepřejde a nic nebude dobré. Na duchovní cestě není možné dát člověku naplnění bez Kli, nádoby, bez toho, aniž by vytvořil správnou touhu ze své strany. Nebude do čeho co dát. Proto, buď se sami připravíte na objevení Vyššího světla, a to bude objeveno mezi námi, nebo se s tím prostě budete muset rozloučit.

Musíte zatnout zuby, sklonit hlavu, a pracovat na spojení a jednotě. A čím horší to je, a čím více problémů, tím lepší. Zatněte pevněji zuby a jděte a spojte se se svým přítelem navzdory všemu; ukažte mu, dokonce i na truc, nakolik toužíte se s ním spojit a sjednotit, a to i když  se k vám chová s opovržením.

[ 122144 ]
Z hovorů o skupině a šíření 24/11/2013

 

 

Propadejte se, ale nevzdávejte se

Dr. Michael  LaitmanCelý vtip je v tom, jak se povzbuzujeme. Nejdůležitější je spojení za různých podmínek, konstantně přidávat ve sbližování se za různých stavů a zvláště během sestupu. Tyto stavy jsou potenciálně skutečným pokladem. 

Během vzestupu, když se cítím zaujatě, jedu na palivo, které je mi dáno. Světlo, které přichází shora na mě září, a já skočím na tuto vlnu, a po chvilku se na ní vezu. Avšak během propadu, dokonce i malé úsilí má ohromnou cenu.

Celkově byste se měli snažit vidět, že se rozvíjíte, a vědomě postupujete. Je to jako s železnými součástkami na kolech staré lokomotivy, ty se neustále pohybují vzad a vpřed, pořád dokola. Tak je tomu i s duchovní prací člověka, dokonce i když padá zpět, stále postupuje kupředu.

Tak, pokud můžeme spojit naše síly během pádu, pomůže nám to vidět věci mnohem jasněji, než během vzestupu. Důvodem je to, že ve tmě, prozářím tělesnou přírodu, do které jsem nyní ponořen, a odtud, z tohoto Aviutu (tloušťky), dosáhnu odhalení. Je to velmi užitečné. Dokonce i když vidím, že sotva uspěji, a dokonce i s následujícím pádem, stále toho hodně získám.
[122075]
Ze 4. části denní lekce kabaly 3/12/2013, Rabašovy spisy

Nadcházející události v Bnej Baruchu Israel

Nadcházející události v Izraeli

Arava kongres pro muže/Zrcadlový kongres pro ženy v Petach Tikvě
31. ledna – 1. února 2014
Výcvik v integrálním vzdělávání
2 – 3. února 2014
Světový kabalistický kongres 
5 – 7. února 2014
Strana 10 z 54« První...89101112...2030...Poslední »