Category Archives: Duchovno

Světlo – základ života

Otázka: Je potěšení nějakým druhem duchovní substance?

Odpověď: Potěšení znamená naplnění Vyšší energií.

Tato energie přichází shora také do našeho světa. Je to život, který hýbe atomy, drží molekuly, jsou to všechny chemické a biologické přeměny, které nás naplňují a zduchovňují – je to vše, co se v kabale nazývá Světlem. (Pokračování textu…)

Co je štěstí?

Otázka: Jaký je rozdíl mezi štěstím a osudem?

Odpověď: V zásadě si tyto dva parametry lidé někdy pletou.

Štěstí je něco, co jsme si nepředstavovali jako pravděpodobné a najednou se stalo. (Pokračování textu…)

Duchovní kořen čísla deset

Otázka: Jaký je duchovní kořen čísla deset?

Odpověď: Duchovní kořen čísla deset se rozkrývá právě prostřednictvím deseti stupňů tohoto vyčíslení. Desítka proto vyjadřuje podstatu vztahu Stvořitele ke stvoření a naopak. Jinými slovy, je nutné projít deset stupňů od stvoření ke Stvořiteli a od Stvořitele ke stvoření, aby jeden pocítil druhého. (Pokračování textu…)

Přechod do jiné dimenze

Otázka: Co je střed desítky? Pokaždé se k tomuto pojmu přiblížíme, ale pak se někde ztratí. Vzniká střed desítky v případě, že spojíme své body v srdci a anulujeme se?

Odpověď: Střed desítky je bod, v němž se každý z nás anuluje ve vztahu k ostatním přátelům. Když se všech deset lidí anuluje jeden před druhým, pak dosáhneme tohoto středu. Přitom se odhaluje pozoruhodná vlastnost – duchovní. Otevírá se vchod do Vyššího světa. (Pokračování textu…)

Jak vymýtit zlo ze světa

Poznámka: Armen píše: „Chci vymýtit zlo z tohoto světa. Nenávidím zlo, naučte mě, jak to udělat.“

Odpověď: Velmi jednoduše! Chcete-li to provést, musíte přijmout axiom, jeden a jednoduchý, že všechno zlo je pouze ve vás. Kdyby toto zlo neexistovalo, necítil byste ho a neviděl v žádných projevech kolem sebe. (Pokračování textu…)

Obraz ideálního soudce

Hlavním úkolem soudce v Období Soudců bylo posoudit své vlastní vlastnosti, pochopit, kdy jsou dobré a kdy ne, jakým způsobem, a takto se pohybovat vpřed. Napravit sebe sama, modlit se, obracet se ke Stvořiteli, aby dal vlastnost odevzdávání, lásky a pozvedl člověka nad jeho egoistickou přirozenost. (Pokračování textu…)

Hra na Boha

Život je plný her. Zvířata, miminka, děti, všichni si hrají. Když se z nás stanou teenageři, začínají jiné hry, které se postupem času stávají stále sofistikovanějšími. Nasazujeme a sundáváme si masky osobností, které obdivujeme nebo které ovlivňují nás, a přitom ztrácíme kontakt s tím, kým jsme.

(Pokračování textu…)

Zákeřný nepřítel Amálek

Nejhorším nepřítelem člověka usilujícího o duchovní je Amálek. Když nás tento Amálek překoná, pak pociťujeme nedostatek v důležitosti duchovního, mlhu, únavu. Zbavuje nás touhy vyvinout vlastní úsilí k odhalení podstaty Stvořitele a k pokusu stát se Jemu podobnými. Objevujeme mnoho důvodů, proč bychom to neměli dělat. A tomu se říká moc Amáleka. (Pokračování textu…)

Co je to „anulování touhy“?

Světový kongres Kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 4

Člověk se může anulovat jen do té míry, že své touhy a záměry nahradí skupinovými, účelovými.

Anulování sebe sama neznamená, že jednoduše zakrýváš nějakou svou touhu. Rozhodně ji musíš nahradit něčím jiným – něčím vyšším, preferovanějším. Pokud si budeš přát omezit své egoistické touhy, pak toho dosáhneš. Nemůže to být jinak. Pouze pokud ti dá skupina pochopit, že toto je nejdůležitější, pak dokážeš anulovat své ego. (Pokračování textu…)

Magické číslo sedm

Otázka: Když jsem hledal informace o zázracích, tak se ve všech záznamech objevilo číslo sedm, například sedm divů světa atd. Proč zrovna sedm? Co je to za magické číslo?

Odpověď: Sedmička je magické číslo, které zdůrazňuje, že mluvíme o něčem nad přírodou.

Pravá, levá, přední, zadní, horní, spodní, to je šest stran, ve kterých jsme uzavřeni jako v krychli, a sedmá již vychází mimo ni. Proto je číslo sedm tak symbolické. Definuje něco, co přesahuje náš svět.

Z TV pořadu „Duchovní stavy“, 30. 11. 2021

Originální článek zde.

[# 290724]