Category Archives: Duchovno

Jak změnit náš svět?

Poznámka: Nazýváte náš svět nízkým, špatným. Ale ve skutečnosti je tento svět duchovní.

Odpověď: Pokud ho správně používáš.

Otázka: V podstatě je naším úkolem obrátit naše vnímání a celý tento svět se stane harmonickým, krásným, příjemným? (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Desátý díl.

Proč nejsou v duchovním světě nad Binou žádná písmena?

Protože v bílém světle stále neexistuje jasný popis černého egoismu. To neznamená, že tam žádná písmena nejsou, jen nejsou vidět na pozadí bílého světla, splývají s ním, protože malý egoismus se neprojevuje ve formě černých písmen. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Devátý díl.

Záleží na počtu písmen v abecedě?

Rozhodně! Prvních devět písmen je zadní strana Biny, druhých devět písmen je Zeir Anpin a poslední čtyři jsou Malchut. (Pokračování textu…)

Odkud pochází abeceda? Druhý díl.

Vše pochází z jediného černého bodu – touhy. Z tohoto bodu se šíří světlo shora dolů, to znamená, že z Vyššího světa se do našeho světa šíří světlo Chochma – světlo života, síla moudrosti (svislá čára na obrázku). Současně může vyzařovat i horizontální síla – světlo Chasadim, světlo milosrdenství. (Pokračování textu…)

„Nahý a chudý“ v duchovním

Otázka: Co to v duchovním znamená být nahý a chudý?

Odpověď: Když člověk „na sobě nemá oděv“ („Levušim“), tj. Kelim, nádoby pro obklopující světlo, tehdy se nazývá „nahý“. (Pokračování textu…)

Pozvednout úsilí k duchovnímu

 Otázka: Pokaždé máme pocit, že od své práce utíkáme. Jak neutíkat před překážkami? Jak se správně pozvednout nad svou přirozenost, ale také jak pozvednout nezbytné, a jak mezi nimi najít rozdíl?

Odpověď: Hlavní je být stále více ve spojení se svými přáteli, dokud se před vámi všechny důležité body správně neseřadí. (Pokračování textu…)

Projevy duchovní struktury

Otázka: Když se dívám na skupinu, na duchovní prostředí, a přitom se snažím zaměřit na Stvořitele, na bod jednoty, jak se v tom projevuje struktura deseti Sfirot?

Odpověď: Postupně začínáme pociťovat, že mezi námi existuje živá síť spojení, která je stále v pohybu, v různých změnách. Začneme vnímat změnu postoje ke svým přátelům, ke světu, k našemu okolí a tyto pohyby budeme přesně rozeznávat. (Pokračování textu…)

Bez desítky nejste nic

Otázka: Je pravda, že všechna naše selhání jsou nové kelim, nádoby?

Odpověď: Všechny úspěchy, tak i neúspěchy, jsou vždy nové. K obojímu musíme přistupovat stejně.

Nejdůležitější je shromáždit je dohromady, uvědomit si, že všechna pochází od Stvořitele, a chtít je spojit s naším budoucím správným stavem. (Pokračování textu…)

Peníze z pohledu kabaly

Otázka: Jaký je vnitřní kabalistický význam společné peněžní měny? Je to vyjádření určitého lidského snažení?

Odpověď: Ano, je to univerzální ekvivalent lidského úsilí. V kabale jsou peníze odrazem clony a clona je anti-egoistické úsilí každého člověka. (Pokračování textu…)

Jak slova působí na hmotu?

Otázka: Kdysi se dělal takový experiment: lidé psali na lahve s vodou různá slova, pak je zmrazili a pod mikroskopem pozorovali strukturu sněhových vloček. Tyto sněhové vločky se od sebe velmi lišily.

Některé byly krásné a některé, na nichž byla napsána například slova „válka“ nebo „smrt“, byly hrozné, destruktivní. Jak slova působí na hmotu? (Pokračování textu…)