Category Archives: Duchovno

Zkrátit pády i vzestupy

Otázka: Říkal jste, že Klipa zdánlivě prodlužuje čas. Co to znamená?

Odpověď: V našem světě je to příležitost, jak prodloužit nebo zkrátit čas.

Otázka: Ale v duchovním světě není čas. Jak tam funguje Klipa? (Pokračování textu…)

Dosažení, které přináší štěstí

Otázka: Můžete nám uvést jako příklad nějaké praktické výsledky studia kabaly z vašeho osobního života?

Odpověď: Mohu říct jen jedno: člověk, který studuje kabalu, žije! Každý den je pro něj nový! Neustále odhaluje něco nového a to předává světu. (Pokračování textu…)

Zprava doleva

Otázka: Proč se v hebrejštině píše zprava doleva?

Odpověď: Pravá strana je stranou dokonalosti a levá strana je stranou nedokonalosti.

I při vzájemné komunikaci si vždy říkáme: Máš pravdu (pravá strana). A levá strana je opačná, odvrácená. Proto se v hebrejštině začíná psát na pravé straně, protože od Stvořitele všechno vychází zprava doleva. (Pokračování textu…)

Rešimo to je nenaplněná touha

Otázka: Jaké jsou druhy Rešimot?

Odpověď: Existuje obrovské množství Rešimot, stejně, kolik je biologických informací v nás.

Poznámka: Ve skutečnosti máme necelých 30 000 genů, ale známe pouze 5 % jejich funkčních vlastností. (Pokračování textu…)

Bod v srdci je nejskrytější touha

Otázka: Jaká jsou spojení mezi Rešimot a jsou ovlivněna bodem v srdci?

Odpověď: Bod v srdci je naše ústřední, nejskrytější touha. Musíme ji spojit s touhami druhých lidí a se Stvořitelem. A pak celé stvoření přivedeme k nápravě, k jedné jediné touze, která se jmenuje „Adam“.

Celá historie lidstva je odhalování Rešimot.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 12. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300681]

Vývoj nelze vrátit zpět

Poznámka: V současné době existuje mnoho teorií a studií, které tvrdí, že nejsme jedinou civilizací ve vesmíru a že před námi existovaly i vyspělejší civilizace.

Odpověď: Když o tom začneme přemýšlet, začneme si klást otázky: „Co bude po nás? Zase dinosauři nebo co?“ Uklidní nás naše myšlenky? (Pokračování textu…)

Náhoda nebo determinismus?

Otázka: Je původ člověka výsledkem náhodných změn v přírodě nebo výsledkem evolučního procesu?

Odpověď: V přírodě se nic neděje náhodou. Pokud se setkáme s něčím neočekávaným, co jsme předtím neviděli, neměli bychom to přisuzovat náhodě. Měli bychom to přičítat naší nevědomosti, neschopnosti nějaký jev zatím pochopit. Čím více přírodu objevujeme, tím více v ní vidíme jasný deterministický způsob vývoje, nekonečné souvislosti a jejich formy. (Pokračování textu…)

Světlo – základ života

Otázka: Je potěšení nějakým druhem duchovní substance?

Odpověď: Potěšení znamená naplnění Vyšší energií.

Tato energie přichází shora také do našeho světa. Je to život, který hýbe atomy, drží molekuly, jsou to všechny chemické a biologické přeměny, které nás naplňují a zduchovňují – je to vše, co se v kabale nazývá Světlem. (Pokračování textu…)

Co je štěstí?

Otázka: Jaký je rozdíl mezi štěstím a osudem?

Odpověď: V zásadě si tyto dva parametry lidé někdy pletou.

Štěstí je něco, co jsme si nepředstavovali jako pravděpodobné a najednou se stalo. (Pokračování textu…)

Duchovní kořen čísla deset

Otázka: Jaký je duchovní kořen čísla deset?

Odpověď: Duchovní kořen čísla deset se rozkrývá právě prostřednictvím deseti stupňů tohoto vyčíslení. Desítka proto vyjadřuje podstatu vztahu Stvořitele ke stvoření a naopak. Jinými slovy, je nutné projít deset stupňů od stvoření ke Stvořiteli a od Stvořitele ke stvoření, aby jeden pocítil druhého. (Pokračování textu…)