Category Archives: Duchovní práce

Správce nápravy rozbíjení

2012-03-25_768_wOtázka: Co je špatného na separatismu, pokud jsou jasná pravidla vzájemných vztahů rozdělených částí, jako například rozdělení funkcí v těle člověka?
Odpověď: V rozdělení není nic špatného, až na to, že ho musíme napravit. Už přímo tady vzniká otázka: proč to musím napravit? Je nutné, aby důležitost realizace tohoto činu určovala správný cíl. Nedělám to totiž proto, aby se já dobře cítil – pozvedám se tím na jinou úroveň rozhodnutí. Můj mozek, rozum, city, nesmějí patřit přímo mně osobně, ale musejí byt spojeny se všemi ostatními. Po každém vzestupu na další úroveň měním přístup kontroly svého stavu z individuálního na společenský, pro společné blaho, jako vedoucí týmu, který se stará o blaho všech jeho členů.
Skupina se mi pak rozkrývá v ještě větším egoismu, v ještě silnějším odtržení jednoho od druhého, jako bychom se spolu propadli. A znovu se musím, jako správce týmu, pozvednout na větší úroveň a spojit všechny dohromady.
To je podstata práce, abych mohl být vedoucím, správcem nápravy rozbíjení, jak je řečeno: Pro mě je stvořen svět.

[130928]

Z přípravy na lekci 25.03.2014

 

Správná pýcha

Dr. Michael LaitmanOtázka: Jak máme přistupovat k pýše?

Odpověď: Co je na této vlastnosti špatného? Musím být pyšný. Je řečeno: (Knihy kronik II 17:6) “A jeho srdce bylo povzneseno na cestách Páně.” To je jak bych řekl, jsem pyšný, protože patřím k vyšší úrovni lidstva, která je stvořena Vyšším světlem, část, kterou chce Stvořitel pozvednout. To je další úroveň povznesení, nejvyšší z celého lidstva, a nyní musí vstoupit se Stvořitelem v kontakt.

Chci to, jsem hrdý, že jsem na této úrovni společně se svými přáteli. Proč ne? Musí to být správný druh pýchy, ne pýcha, kde druhými pohrdám, spíše, kde se stávám kanálem Vyššího světla pro celé lidstvo a začnu se o ně zajímat jako vyšší vzhledem k nižším. Staráte se s láskou, a to je vyšší pýcha úplně jiného druhu, jako otec ke svým dětem.

Otázka: Ale na druhé straně, pýcha člověka přivádí k izolaci, odloučení.

Odpověď: Záleží na tom, o jakém druhu pýchy mluvíte. Mluvím tu o dobrém druhu pýchy. Teď si vyberte, přejte si, aby s vámi zůstala jen ta dobrá pýcha.
[120382]
Z hovorů o skupině a šíření 21/10/2013

Slzy a radost

Baal HaSulam, „Dědictví země“: Je řečeno: „podle utrpení je i plat“. To znamená, že odměna se měří mírou utrpení. Utrpení a snahy je zapotřebí pouze proto, abychom našli nádobu, která dostane dobrou odměnu. A čím více utrpení je u člověka v duchovní práci, tím větší je jeho nádoba, která ve výsledku dostane maximální odměnu.

Všechno zvažujeme podle nádoby, přání. Vždyť světlo se nachází v absolutním klidu a všechno záleží právě na nádobě, na tom, nakolik jí rozvíjíme. A nádoby, jsou podstatou utrpení. Ale v duchovnu se toto utrpení stává sladkým a nazývá se „utrpením láskou“. Tam, bolest od nedostatku  může být zároveň i potěšením, ale ne jako dvě protikladnosti, stále v nich rozkvétám, rozvíjím se v nich. Stávají se pro mě pocitem věčného života. Je to to, k čemu jdeme. Sami na sobě vidíte, že tento rozum může přijít pouze shora. Samotný člověk nemá ani nejmenší možnost chytit se aspoň za jeden „okraj“. Nakolik by se filozofové a myslitelé nesnažili rozebrat se ve věčných otázkách, není to možné. Vždyť odpovědi nejsou založené v naší stávající egoistické přirozenosti.

[#117793]

Z lekce článku Baal HaSulama „Dědictví země, 4.10.2013

Rychlý způsob jak pocítit duchovno

Věřit ve Stvořitelovu velikost

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená věřit ve Stvořitelovu velikost? Je věření nějaký nástroj, jako nástroj, který vědci používají při experimentech sledujících názor jiného vědce?

Odpověď: V našem světě termín „věřit“ se stal banálním: „věřím,“ „jsem věřící,“ atd. Podle moudrosti kabaly, termín „věřit,“ má zcela jiný význam. Věřit znamená cítit.

Vše, o čem moudrost kabaly hovoří, jsou dvě síly: přijímající a dávající, což znamená přání a Světlo (jeho naplnění). Navíc, naplnění vždy utváří přání a mění jeho formu, jak se učíme, ve čtyřech fázích Přímého Světla.

Proč se jedna ze sil nazývá Světlo a ne potěšení? Protože Světlo fáze ovlivňuje podle toho, jakou nádobu vyvíjí, a ne vždy je pociťováno jako potěšení. Vše však dělá Světlo. Proto neexistuje takový termín, jako je „věřit“.

Co to znamená, že v něco věřím? Má to co dělat s něčím, čemu nerozumím, že to je fádní či nehmatatelné? Nikoli. Vždy mluvíme z pohledu nádoby (přání), z perspektivy toho, co cítí.

Hlavní je cítit velikost síly, která mě stvořila a ovládá, cítit, že je dobrá a dávající. Tomuto pocitu říkáme věřit.

Také atributům dávání a milování říkáme věřit, protože cítěním síly, která mě stvořila, cítím atribut dávání a lásky uvnitř sebe. Jinak bych nebyl schopen tuto sílu cítit, protože je pociťována pouze do té míry, do jaké jsem s ní v ekvivalenci formy; do míry, do jaké mám určitou vlastnost, cítím tento atribut jako sobě externí, ačkoli nic takového, jako mě externí, není, a vše je vždy pociťováno uvnitř mě.

Musíme pochopit, že cokoli cítíme, je proto, že jsme identičtí s tímto pocitem a vlastně se z tohoto atributu skládáme. Celkově vzato, cítíme sebe! Otázkou je, jak můžeme sebe změnit tak, abychom se cítili jinak, abychom se cítili, že jsme duchovní.

Věřit ve Stvořitelovu velikost znamená cítit nadřazenost a velikost síly, která vše stvořila, a že vše naplňuje.

[115631]

Z denní lekce kabaly 25/08/2013, Otázky a odpovědi s Dr. Laitmanem

Dvě úrovně přání: Otec a dcera

Dr. Michael LaitmanKdyž člověk prodá svou dceru za otrokyni, nedostane se ona na svobodu tak, jak se dostávají otroci(Tóra, Exodus, 21:7)

Tóra je jen o korekci touhy. Otroctví je, když jedna touha patří do jiné silnější touhy, která ji může opravit. Takže v dávných dobách lidé žili kolektivní, společenský život.

„Moje dcera“ je přání, které jsem objevil, ale nemohu ho opravit sám. Nemůžu si vzít svou dceru, nemůžu zplodit další úroveň svého potomstva. Takže při vývoji mých tužeb, nepřipojuji přání s názvem „dcera“ jako otec, nepřicházím k ní se svým Masachem (obrazovkou), protože ji musí ovládat jiný Masach, jiné přání. To znamená, že patří druhému. Prodávám ji tak, že bude patřit někomu jinému.

Proto se tak říká, že „nedostane se ona na svobodu tak, jak se dostávají otroci.„, protože ženské touhy patří pouze do Biny, kde jsou.
[111626]
Z „Tajemství věčné knihy“ KabTV v 11/03/13