Category Archives: Duchovní práce

Slzy a radost

Baal HaSulam, „Dědictví země“: Je řečeno: „podle utrpení je i plat“. To znamená, že odměna se měří mírou utrpení. Utrpení a snahy je zapotřebí pouze proto, abychom našli nádobu, která dostane dobrou odměnu. A čím více utrpení je u člověka v duchovní práci, tím větší je jeho nádoba, která ve výsledku dostane maximální odměnu.

Všechno zvažujeme podle nádoby, přání. Vždyť světlo se nachází v absolutním klidu a všechno záleží právě na nádobě, na tom, nakolik jí rozvíjíme. A nádoby, jsou podstatou utrpení. Ale v duchovnu se toto utrpení stává sladkým a nazývá se „utrpením láskou“. Tam, bolest od nedostatku  může být zároveň i potěšením, ale ne jako dvě protikladnosti, stále v nich rozkvétám, rozvíjím se v nich. Stávají se pro mě pocitem věčného života. Je to to, k čemu jdeme. Sami na sobě vidíte, že tento rozum může přijít pouze shora. Samotný člověk nemá ani nejmenší možnost chytit se aspoň za jeden „okraj“. Nakolik by se filozofové a myslitelé nesnažili rozebrat se ve věčných otázkách, není to možné. Vždyť odpovědi nejsou založené v naší stávající egoistické přirozenosti.

[#117793]

Z lekce článku Baal HaSulama „Dědictví země, 4.10.2013

Rychlý způsob jak pocítit duchovno

Věřit ve Stvořitelovu velikost

Dr. Michael LaitmanOtázka: Co znamená věřit ve Stvořitelovu velikost? Je věření nějaký nástroj, jako nástroj, který vědci používají při experimentech sledujících názor jiného vědce?

Odpověď: V našem světě termín „věřit“ se stal banálním: „věřím,“ „jsem věřící,“ atd. Podle moudrosti kabaly, termín „věřit,“ má zcela jiný význam. Věřit znamená cítit.

Vše, o čem moudrost kabaly hovoří, jsou dvě síly: přijímající a dávající, což znamená přání a Světlo (jeho naplnění). Navíc, naplnění vždy utváří přání a mění jeho formu, jak se učíme, ve čtyřech fázích Přímého Světla.

Proč se jedna ze sil nazývá Světlo a ne potěšení? Protože Světlo fáze ovlivňuje podle toho, jakou nádobu vyvíjí, a ne vždy je pociťováno jako potěšení. Vše však dělá Světlo. Proto neexistuje takový termín, jako je „věřit“.

Co to znamená, že v něco věřím? Má to co dělat s něčím, čemu nerozumím, že to je fádní či nehmatatelné? Nikoli. Vždy mluvíme z pohledu nádoby (přání), z perspektivy toho, co cítí.

Hlavní je cítit velikost síly, která mě stvořila a ovládá, cítit, že je dobrá a dávající. Tomuto pocitu říkáme věřit.

Také atributům dávání a milování říkáme věřit, protože cítěním síly, která mě stvořila, cítím atribut dávání a lásky uvnitř sebe. Jinak bych nebyl schopen tuto sílu cítit, protože je pociťována pouze do té míry, do jaké jsem s ní v ekvivalenci formy; do míry, do jaké mám určitou vlastnost, cítím tento atribut jako sobě externí, ačkoli nic takového, jako mě externí, není, a vše je vždy pociťováno uvnitř mě.

Musíme pochopit, že cokoli cítíme, je proto, že jsme identičtí s tímto pocitem a vlastně se z tohoto atributu skládáme. Celkově vzato, cítíme sebe! Otázkou je, jak můžeme sebe změnit tak, abychom se cítili jinak, abychom se cítili, že jsme duchovní.

Věřit ve Stvořitelovu velikost znamená cítit nadřazenost a velikost síly, která vše stvořila, a že vše naplňuje.

[115631]

Z denní lekce kabaly 25/08/2013, Otázky a odpovědi s Dr. Laitmanem

Dvě úrovně přání: Otec a dcera

Dr. Michael LaitmanKdyž člověk prodá svou dceru za otrokyni, nedostane se ona na svobodu tak, jak se dostávají otroci(Tóra, Exodus, 21:7)

Tóra je jen o korekci touhy. Otroctví je, když jedna touha patří do jiné silnější touhy, která ji může opravit. Takže v dávných dobách lidé žili kolektivní, společenský život.

„Moje dcera“ je přání, které jsem objevil, ale nemohu ho opravit sám. Nemůžu si vzít svou dceru, nemůžu zplodit další úroveň svého potomstva. Takže při vývoji mých tužeb, nepřipojuji přání s názvem „dcera“ jako otec, nepřicházím k ní se svým Masachem (obrazovkou), protože ji musí ovládat jiný Masach, jiné přání. To znamená, že patří druhému. Prodávám ji tak, že bude patřit někomu jinému.

Proto se tak říká, že „nedostane se ona na svobodu tak, jak se dostávají otroci.„, protože ženské touhy patří pouze do Biny, kde jsou.
[111626]
Z „Tajemství věčné knihy“ KabTV v 11/03/13