Category Archives: Duchovní práce

Smrtelný svět a věčná duše

Člověk podvědomě stále myslí na smrt a pracuje s cílem, jakým způsobem ji anulovat. Všechny lidské výzkumy, objevy a vynálezy nakonec směřují k tomu, abychom se „prosadili“ ve věčnosti. Celou naší existencí proniká touha cítit, že se smrtí fyzického těla nepropadáme do nicoty.

(Pokračování textu…)

Podmínka nezávislosti státu Izrael

Otázka: Ba‘al HaSulam píše, že podmínka nezávislosti státu Izrael je možná, pokud se národ stane základem duchovního rozvoje celého lidstva. Jak si to vy představujete?

Odpověď: Budeme-li se snažit být duchovním středem světa, ukázat celému světu vlastnost odevzdávání, lásky a jednoty, pak obdržíme sílu, abychom se udrželi, podporovali druhé a dosáhli celkového pochopení, lásky a respektu.

Z TV pořadu „Duchovní stavy“, 26. 4. 2022

Originální článek zde.
[#297352]

Jak vymýtit zlo ze světa

Poznámka: Armen píše: „Chci vymýtit zlo z tohoto světa. Nenávidím zlo, naučte mě, jak to udělat.“

Odpověď: Velmi jednoduše! Chcete-li to provést, musíte přijmout axiom, jeden a jednoduchý, že všechno zlo je pouze ve vás. Kdyby toto zlo neexistovalo, necítil byste ho a neviděl v žádných projevech kolem sebe. (Pokračování textu…)

Porozumět smyslu války

Otázka: Jak se nezbláznit ze zpráv o válce, když automaticky zvyšují míru úzkosti a jsou vnímány jako signál potenciálního nebezpečí?

Odpověď: Ano, tomu rozumím. Musíme jen pochopit smysl války, co musíme udělat, abychom dosáhli vyššího cíle, sjednocení. (Pokračování textu…)

Dostojevskij nás přivede k šťastnému životu

Poznámka: Ve Velké Británii vzrostl prodej Dostojevského knih o 177 procent. Informuje o tom respektovaný deník „The Daily Telegraph“.

Britové kupují hlavně „Zločin a trest“, „Běsi“, „Zápisky z podzemí“. Jejich tržby se zčtyřnásobily. Dostojevskij se v žebříčku nejprodávanějších autorů klasické literatury vyšplhal ze čtyřicátého na čtvrté místo.

Čtenáře přitáhl pesimismus a zachmuřenost Dostojevského. Mnozí v něm viděli proroka. (Pokračování textu…)

Obětování živočišných tužeb

Otázka: Co to znamená obětovat své živočišné touhy?

Odpověď: Jde o živočišné sobectví, které myslí jen na sebe.

Jinými slovy, musíte zabít a spálit všechny myšlenky na sebe. Tu část svého egoismu, kterou jste už zpracovali, pozvedněte na úroveň, kdy ji můžete sníst, tj. správně ji využít, přeměnit ji na energii, aby vaše duchovnost stoupla ještě výš. (Pokračování textu…)

Posílat světlo světu

Slavný kabalista 16. století Ramak napsal ve své knize „Or Jakar“, (Drahé světlo), že lidé, kteří studují Zohar, probouzejí síly duší a síly spravedlivých spolu se silou Mojžíše. Člověk, který studuje Knihu Zohar, je totiž v kontaktu se zdrojem vyššího světla, se silou dávání a lásky. Proto skrze sebe vede vyšší světlo ke všem duším pod sebou. (Pokračování textu…)

Co znamená zachovávat přikázání?

Otázka: Co znamená „zachovávat přikázání“?

Odpověď: Zachovávat přikázání znamená plnit podmínky systému, našeho vzájemného spojení mezi sebou. To je přikázání: být vzájemně propojeni v jednom jednotném systému „Adam“. (Pokračování textu…)

Rychlé odpovědi kabalisty, 8. 1.2022, část 4

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 5

Otázka: Jak spojit víru v mudrce s činy v desítce?

Odpověď: Musíme číst a poslouchat, co nám mudrci říkají, a to pak uplatňovat ve svých vztazích v desítce. Tomu se říká kráčet ve víře mudrců.

Otázka: Závisí vzestup ve víře nad rozumem na tom, jak se k nám chová okolí mimo naše prostředí? (Pokračování textu…)

Rychlé odpovědi kabalisty, 7. 1. 2022, část 3

Mezinárodní kongres kabaly „Pozvednutí se nad sebe sama“. Lekce číslo 3

Otázka: Jak je lépe se posilovat – vidět vyššího každého přítele nebo celou skupinu?

Odpověď: Tak i tak.

Otázka: Splynutí se skupinou je považováno za práci?

Odpověď: Ano, vytvoření Kli (nádoby) je považováno za duchovní práci. (Pokračování textu…)