Category Archives: Děti

Ako zefektívniť individuálnu výuku?

Individuálny prístup vo vyučovaní je aj v súčasnom vzdelávacom systéme skutočným problémom. Individuálne potreby detí by mali byť vždy na prvom mieste. Napriek tomu by sme mali skontrolovať, či deťom vyhovuje.

(Pokračování textu…)

Jaké je poslání autistů ve světě?

Autismus se klasifikuje podle různých vnějších a vnitřních znaků a diagnostika je stanovena podle daných testů. Avšak autisty bych nepovažoval za odlišné od ostatních, protože všichni jsme do určité míry autisty. Lidská duše je rozmanitý a různorodý fenomén.

(Pokračování textu…)

Moudrý otec

Otázka: Je možné říci, že se Stvořitel ponořil do stavu, ve kterém se vnímá jako stvoření?

Odpověď: Ne. Ve skutečnosti jsou všechna stvoření v jediném, absolutním, dokonalém stavu. Aby stvoření dosáhla Stvořitele, musí projít všemi stupni vývoje, kterým se říká „vyhnanství“, aby z těchto úrovní skrytosti, vyhnanství, temnoty pochopila stav, ve kterém se vlastně nacházejí. (Pokračování textu…)

Jak se formuje duše dítěte

Otázka: Jak se formuje duše dítěte?

Odpověď: Kdo to může vědět?!

Působí na ni vliv otce, a také vliv matky, prostředí a všech těch generací, kterými prošla. Je to všechno velmi složité. (Pokračování textu…)

Učte dítě jeho způsobem

Učte dítě jeho způsobem. Přísloví 22,6

Pozoruhodný je také citát švýcarského učitele a publicisty Adolpha Ferrièriho, který vysvětluje, jak se nám nedaří jednat podle tohoto principu:

„A vytvořili školu přesně tak, jak jim ďábel přikázal“. (Pokračování textu…)

Neupírejte svobodnou vůli druhým

Otázka: Jak se má člověk chovat, aby druhému nebral svobodnou vůli?

Odpověď: S láskou. Ale i láska má mnoho podob, například matka, která svou láskou dítě dusí.

Milovat znamená upřednostnit přání druhého a jeho cestu nad svou vlastní.

Otázka: Připusťme, že rodiče formují život dítěte podle svého chápání, co je správné a co ne. Jak určit správnou cestu?

Odpověď: Tak, že vycházíš z touhy dítěte a pracuješ s ní, a ne s tou svojí. Proto Bible říká: „Vychovávej člověka jeho způsobem“.

Otázka: Jak se Vám podařilo dát svým dětem správný základ?

Odpověď: Snažil jsem se, aby byli víceméně ve společnosti, která má správný cíl, kde nejsou „žádné viry“. To je vše, nic víc.

Byli vychováni v normálních podmínkách, v rámci konzervativní výchovy. Věřím, že to tak u dětí musí být, jinak stále podléháte různým dočasným proudům, které dnes nemají žádný správný směr a cíl.

Z rozhovoru „Zazvonil mi telefon. Jak zjistit předurčení vašeho dítěte“

Originální článek zde.

[#309604]

Mění se lidé k horšímu?

Tuto otázku mi položil student poté, co ho zaujal příběh sedmileté dívky, která ve svém okolí dávala na čelní skla automobilů lístky na parkování, na které napsala „Zaparkoval jsi moc hezky!“ s kresbou ve tvaru srdce. Můj student se zeptal: Proč jen děti přicházejí s takovými roztomilými nápady? (Pokračování textu…)

Mohu své dítě nutit ke studiu kabaly?

Otázka: Může člověk nutit své dítě ke studiu kabaly?

Odpověď: Samozřejmě, že ne! V žádném případě! Musím mu dát jen příležitost a je na dítěti, aby si samo vybralo, zda „ano“ nebo „ne“.

Ale v zásadě platí, že když je dítě ještě malé, jsi to stále ty, kdo mu předává určité množství vědomostí. Dáváš mu to, co považuješ za důležité. Tak je uspořádaný svět. (Pokračování textu…)

Proč bychom si měli hrát?

Hra je velmi důležitým prostředkem rozvoje. Když si hrajeme, rozvíjíme nové vztahy a spojení.

Je všeobecně známo, že si děti ke svému rozvoji potřebují hrát. Vynakládáme velké úsilí, abychom jim koupili hry, které jsou pro každou fázi jejich vývoje ty nejvhodnější. Ale u nás, dospělých, to tak jednoznačné není, my si opravdu neradi hrajeme. Naše vztahy se rychle zhoršují, dokud každý z nás neponíží druhého, a tím naše hraní skončí. (Pokračování textu…)

Prečo sa rozpadá čoraz viac rodín?

Čoraz viac rodín sa rozpadá. Ľudia nie sú ochotní znášať obmedzenia, ktoré si rodina vyžaduje.

Aby sme mohli žiť v rámci obmedzení vyplývajúcich z rodinného života, musíme splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je prijať skutočnosť, že inštitúcia rodiny bola pre nás ustanovená prírodou. To znamená, že ak by sme pochopili, že životom v rodine môžeme dosiahnuť dokonalý a večný stav bytia, ku ktorému nás všetkých vedie príroda, potom by sme získali silu prechádzať všetkými situáciami, ktoré v rodine vznikajú. (Pokračování textu…)