Category Archives: Člověk

Vesmírná turistika a efekt nadhledu

Efekt nadhledu je málo známým psychologickým fenoménem, který zažili někteří astronauti při pohledu na Zemi z vesmíru. Vědci tento efekt popisují jako „stav úžasu se sebetranscendentními příznaky, který je vyvolán obzvláště působivým vizuálním podnětem“. Nejvýraznějšími společnými rysy osobního prožitku z pohledu na Zemi z vesmíru jsou vnímání a ocenění krásy, nečekané a dokonce ohromující emoce a zesílený pocit spojení s ostatními lidmi a Zemí jako celkem (Pokračování textu…)

Neexistuje nic hrozivějšího než ztratit tvář

Ze všech našich obav je pravděpodobně nejsilnější strach ze ztráty tváře, z ostudy. Pro většinu z nás znamená naše sebeúcta víc než cokoli jiného. Pokud ji ztratíme, často raději zemřeme. Žádný jiný živočišný druh kromě lidí ji nemá. Zvířata myslí jen na to, aby vedla svůj život co nejpohodlněji po fyzické stránce. Pokud se setkají se silnějším zvířetem, ustoupí bez rozmýšlení a zcela bez studu. My se naproti tomu můžeme rozhodnout postavit se těm, kteří jsou považováni za silnější než my, v naději, že si tím získáme respekt, nebo proto, že se stydíme přiznat, že jsme slabší než někdo jiný.

(Pokračování textu…)

Rozdíl v rozmlouvání se Stvořitelem a s přáteli

Otázka: Kdy je člověk v duchovním vývoji povinen mluvit a kdy mlčet? Střídají se tato období?

Odpověď: Během svého duchovního vývoje musí člověk co nejvíce, dokonce neustále, rozmlouvat se Stvořitelem. To znamená být s Ním v neustálém spojení: Já se Stvořitelem a On se mnou. Člověk musí být trvale nasměrován k tomuto spojení. (Pokračování textu…)

Bude mozek řízen počítačem?

Otázka: V budoucnu budeme moci ovládat svůj mozek pomocí počítače nebo chytrého telefonu. Staneme se potom také sami roboty?

Odpověď: K takovému propojení možná částečně dojde. Přinejmenším bude možné chytrým telefonem nebo počítačem vysílat signály nebo příkazy, vytáhnout ze sebe informace a vytisknout je.

A kdo je vlastně člověk? Spojovací článek. (Interface)

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 17. 2. 2022

Originální článek zde.

[#304274]

Je to všechno o mně?

Otázka: Otázka od Maxe. Podíval se na váš videoklip a hned napsal stručnou otázku: „Takže je to všechno o mně, a ne o světě?!“.

Odpověď: Samozřejmě, je to všechno o člověku. A k čemu je tady svět? Co je vlastně svět? Svět, je odrazem tebe. (Pokračování textu…)

Príroda verzus ľudská prirodzenosť

Jednou z najnovších foriem zbraní, v ktorých vývoji sa veľmoci predháňajú, sú hypersonické rakety. Čína, Rusko a USA vyvíjajú rakety, ktoré dokážu letieť viac než päťnásobnou rýchlosťou zvuku (viac než 1 míľu za sekundu), čo veľmi sťažuje ich zachytenie. Ďalším trendom sú laserové zbrane, ktoré dokážu zostreliť lietadlá alebo vyhodiť do vzduchu vozidlá takmer bez nákladov a námahy, keďže ide v podstate o koncentrovaný svetelný lúč. Úžasné na tomto vývoji je, ako veda využíva prírodné princípy, ktoré umožňujú život a evolúciu, a mení ich na nástroje smrti a ničenia s cieľom ovládnuť a zneužiť iných ľudí. Zdá sa, že ľudská prirodzenosť je presným opakom prírody a ich vzájomným protikladom trpia všetci.

(Pokračování textu…)

V zajetí Vyššího cíle

Otázka: Co vás pevně drží, abyste neuhnul ani na jednu stranu a šel za svým cílem?

Odpověď: Důležitost cíle. A co je v tomto světě důležitějšího než to, že je možné z něj vyjít do Vyššího světa a spojit části všech světů dohromady? Úkolem člověka je dosáhnout pochopení, osvícení, naplnění. Ale to jsou jen vedlejší procesy.

Nejdůležitější je odhalit jedinou sílu, pocítit ji, že naplňuje celý systém vesmíru. (Pokračování textu…)

Dostáváme příkazy z vesmíru?

Poznámka: Italští vědci porovnávali síť galaxií v pozorovatelném vesmíru s neuronovou síti v lidském mozku. Našli mezi nimi velkou podobnost.

(Pokračování textu…)

Číňané mají pravdu

V Číně platí nové zákazy. Televizní stanice nesmějí vysílat pořady typu estrády, varieté, reality show. Říkají: „Musíme se postavit proti abnormální estetice, k níž patří zženštilí muži, vulgární celebrity, projevy bohatství a úpadek morálky.“ Čína plánuje zakázat animované filmy obsahující jakékoli zmínky o násilí, krvi, hrubosti a pornografii. Propagovat se prý může pouze pravda, dobro a krása.

(Pokračování textu…)

Dosažení, které přináší štěstí

Otázka: Můžete nám uvést jako příklad nějaké praktické výsledky studia kabaly z vašeho osobního života?

Odpověď: Mohu říct jen jedno: člověk, který studuje kabalu, žije! Každý den je pro něj nový! Neustále odhaluje něco nového a to předává světu. (Pokračování textu…)