Monthly Archives: Srpen 2023

Základní struktura vesmíru

Otázka: Jak se čtyři stupně vývoje přání projevují v našem každodenním životě?

Odpověď: Tyto čtyři stupně jsou základní strukturou celého systému přírody. Jsou to úrovně neživá, rostlinná, živočišná a úroveň člověk. (Pokračování textu…)

Stvořitel ví nejlépe, co má každému dát.

Otázka: Prožívám neurčitý stav. Na jedné straně mě mrzí, i když se snažím sebevíc, že se nemohu přiblížit ke svým přátelům. Na druhé straně se obávám, že Stvořitel splní mé přání a dá mi vlastnost odevzdání, což mě až zase tolik nepřitahuje. Co mám v takovém stavu dělat? (Pokračování textu…)

Jakou budoucnost mají peníze?

V současné době nám peníze zajišťují pocit bezpečí a v podstatě fungují mezi námi jako pojivo: Já ti dávám peníze, ty mi dáváš peníze a každý z nás od druhého něco získá a něco na úkor druhého vydělá. Tyto „transakce“ jsou vlastně kopií našich vnitřních vztahů mezi námi: každý od druhého něco chce a množstvím bankovek vyjádříme hodnotu toho, co si mezi sebou vyměníme.

(Pokračování textu…)

Uvidět celý vesmír

Otázka: Stvořitel vytvořil všechny světy v různém stupni skrytí, až po ten úplně poslední, hmotný svět, ve kterém Ho už vůbec necítíme. Co to znamená, že necítíme Stvořitele? Co přesně necítíme? (Pokračování textu…)

Kdy se nám odkrývá pravda

Otázka: Lidské spory jsou nekonečné ne proto, že by nebylo možné najít pravdu, ale proto, že účastníci sporu se snaží prosadit sami sebe, a ne pravdu.

Je to dnes zřejmé na první pohled?

Odpověď: Samozřejmě.

Otázka: Je vůbec možné najít pravdu v našem světě? (Pokračování textu…)

Rozeznáte rozdíly v chování člověka a zvířete?

Zvířata lze zkrotit a ochočit pomocí pozitivních a negativních podnětů. Lidé se dají ochočit podobným způsobem, když jsou poníženi na úroveň zvířat.

(Pokračování textu…)

Kdo rozhoduje, zda žít, nebo zemřít?

Otázka: Velmi na mně zapůsobil jeden příběh.

Nemocný mladík napsal dopis, ve kterém se loučil se životem. Umíral a lékaři mu dávali šanci na dva měsíce života. A pak za ním přišla jeho přítelkyně a řekla, že je těhotná.

A on vzpomíná: „A já jsem doslova cítil, jak nemoc odchází. Pamatuji si tento stav. Najednou jsem pocítil jistotu – ano, je to tak, jsem zdravý.“ (Pokračování textu…)

Musíme se odevzdat Stvořiteli

Poznámka: Vyprávěli jsme si příběh o jedné starší ženě, které zemřel manžel. Prožili spolu život v dokonalé duchovní harmonii. A ptala se, jak se s tím smířit a že si nedokáže představit, že už není.

A Vy jste řekl prakticky jedno slovo, že to vyžaduje pokoru. A pak přišla spousta otázek. Ukázalo se, jak obrovské množství lidí se nachází v situaci, že ztratili své blízké a žijí s tím. A všichni mají jedinou zásadní otázku: jak být pokorný? (Pokračování textu…)

Co vás nutí nenávidět lidské ego?

Hlavním problémem dnešního světa je, že všichni obviňují každého. Pokud se však na sebe díváme jako na lidi, kteří žijí v naprosto propojeném a vzájemně závislém systému, pak jsou vinni všichni a nikdo se nemýlí. Pokud je na světě zlo, je to důsledek každého z nás.

(Pokračování textu…)

Kontakt s kabalou – šance k nápravě

Poznámka: Často říkáte, že pokud nedojdeme k nápravě v tomto cyklu, budeme pokračovat v dalším. To ale zní děsivě, protože dokud nedosáhneme určitý stupeň uvědomění, musíme začít celý proces znovu.

Odpověď: To je ale silný podnět k tomu, abychom pokračovali v práci. A pak na dalších, vyšších úrovních, když už postupujete k odevzdání, se přesvědčíte, že to není to nejdůležitější. Obecně však musíte dbát na to, abyste svůj život nežili zbytečně. (Pokračování textu…)