Jak působí Světlo

Otázka: Jaká je struktura Světla? Jak je možné pochopit jeho vliv, když nemáme žádnou podobnost v našem světě?

Odpověď: Je to Světlo myšlenky, intuice, prozření, odhalení, moudrosti, kdy se v tobě otevírají další a další nádoby v pocitech a v mysli, a náhle se začneš rozšiřovat. Je to, jako by ses probudil a byl jsi ještě v polospánku, visíš mezi nebem a zemí, piješ šálek kávy a najednou se začneš jakoby otevírat zevnitř: pocity, mysl, vše se začíná probouzet – takový je pocit působení Světla.

Cítíš nové vrstvy světa, hloubku lidí, cítíš, jak se všechno pohybuje.

Otázka: Proč se tomuto pocitu říká „světlo“?

Odpověď: Světlo pochopení, osvícení, pocítění, mysli. Tak je přijímáno ve světě.
Světlo je základem světa, základem života, základem přírody. Nemusí jít nutně o viditelné světlo. Jsou to vlny, které nesou informace, které nás naplňují.

Otázka: Působí toto duchovní Světlo stejně i na hmotný svět?

Odpověď: Ano, působí i na hmotný svět, formuje ho a udržuje. Je to taková jeho malá opačná část, která je nutná pouze k tomu, abychom se pociťovali v iluzi našeho světa a postupně z ní mohli vyjít.

Z rozhovoru „Zazvonil mi telefon. Jak působí světlo?“

Originální článek zde.

[#313484]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: