Daily Archives: 1. 6. 2023

Poslední housle v orchestru

Celé dějiny, včetně mého bývalého soukromého života, z 99,9 % stvořil Stvořitel. A zbývajících 0,1 % už zůstává na mně. Ale tato setina je pro mě ve skutečnosti 100 % mého života! Ale tato setina závisí na 100% pouze na mně a proto se musím starat pouze o ni, o nic jiného. Neboť všechno ostatní není v mé moci. (Pokračování textu…)