Monthly Archives: Květen 2023

Tajemství vysokého věku

V Austrálii se jedna stoletá žena podělila o své tajemství dlouhého života, které podle ní spočívá v klidném přístupu k jakýmkoli bouřlivým životním událostem. Doporučuje nedržet se zášti a žít tady a teď. Její krédo zní: „Netrapte se věcmi, které se možná ani nikdy nestanou.“

(Pokračování textu…)

Kniha je systém spojení se společnou duší

Duchovní kniha je systémem propojení vlastní duše se společnou duší. Tedy s tím, co existuje v přírodě, s celým systémem vesmíru, s celým společným stvořením.

K rozbití tohoto stvoření došlo záměrně, abychom se od něj odpojili a sami se začali připojovat. V procesu přilnutí se začínáme přizpůsobovat tomuto společnému systému – Stvořiteli, a začínáme se napravovat, požadovat změny. (Pokračování textu…)

Moudrý otec

Otázka: Je možné říci, že se Stvořitel ponořil do stavu, ve kterém se vnímá jako stvoření?

Odpověď: Ne. Ve skutečnosti jsou všechna stvoření v jediném, absolutním, dokonalém stavu. Aby stvoření dosáhla Stvořitele, musí projít všemi stupni vývoje, kterým se říká „vyhnanství“, aby z těchto úrovní skrytosti, vyhnanství, temnoty pochopila stav, ve kterém se vlastně nacházejí. (Pokračování textu…)

Nevyřešené tajemství života

Věda kabala vidí celý vesmír jako přání přijímat, rozdělené do čtyř úrovní: neživé, rostlinné, živočišné a lidské.

V zásadě odkazuje na životní sílu, která v nich působí. Na základní, neživé úrovni vytváří pouze nezbytnou potřebu k udržení její struktury. A tak vše začíná elementární polarizací, „plusem“ a „mínusem“, elektronem a pozitronem, k nimž se přidávají další částice a vytvářejí v atomu celou „galaxii“. (Pokračování textu…)

Fyzická a duchovní paměť

Otázka: Co je paměť? Kde se uchovává?

Odpověď: Existuje několik typů paměti. Jednou z nich je paměť na chemické nebo elektrochemické úrovni, ale jde o totéž. Další je duchovní paměť, kterou nelze vymazat žádnými vnějšími hmotnými vlivy. (Pokračování textu…)

Šavu‘ot – nejdůležitější svátek

Otázka: Existují svátky, které si každý pamatuje a oslavuje, jako je Roš ha-Šana a Pesach. Ve srovnání s nimi se svátek Šavu‘ot nezdá být tak působivý. Můžeme říci, že ve srovnání s ostatními, se jedná o méně významný svátek?

Odpověď: Naopak, je to nejdůležitější svátek. Vždyť nám byla dána metodika, pomocí které můžeme pozvednout svůj život na duchovní úroveň. Objevit pro sebe budoucí svět – tady a teď, jak je řečeno: „Svůj svět uvidíš během svého života.“ (Pokračování textu…)

Symbióza dvou vlastností

Otázka: Zmizí vnímaný obraz našeho světa, když začneme vnímat duchovní síly?

Odpověď: Nikam nezmizí. A pokud to opravdu chcete vědět, musíte se změnit. Nemít předsudky vůči tomu, co je vám ukazováno, ale přijmout to a snažit se to skutečně realizovat. (Pokračování textu…)

Šavu‘ot

Šavu‘ot je svátek, který se slaví již tisíce let. A dnes je obzvlášť aktuální, protože jsme se dostali do stavu, kdy jakoby stojíme před horou Sinaj. Hora Sinaj – od slova „sina“ (nenávist).

(Pokračování textu…)

Cestování v čase

Otázka: Co je paměť?

Odpověď: Paměť jsou minulé stavy, které mohu vytáhnout a zažít je jako přítomnost. Ve skutečnosti nic takového jako „paměť“ neexistuje. Jednoduše jsou všechny mé stavy ve mně uloženy jako minulé „parcufim“ a mohu přecházet z jednoho stavu do druhého. Mohu mezi nimi cestovat jakoby v čase. V duchovnu je to naprosto reálné. (Pokračování textu…)

Jak se formuje duše dítěte

Otázka: Jak se formuje duše dítěte?

Odpověď: Kdo to může vědět?!

Působí na ni vliv otce, a také vliv matky, prostředí a všech těch generací, kterými prošla. Je to všechno velmi složité. (Pokračování textu…)