Daily Archives: 26. 3. 2023

Dravá realita našeho století

Komentář: Starozákonní proroci nazývali modloslužebníky ty, kdo uctívali věci vytvořené vlastníma rukama. Jejich bohy byly předměty vyrobené ze dřeva nebo kamene.

Pod pojmem modlářství se rozumí, že člověk přenáší vše, co prožívá, sílu lásky, sílu myšlenky, na objekty mimo sebe. Moderní člověk je modloslužebník, vnímá sám sebe pouze prostřednictvím předmětů, prostřednictvím věcí, které vlastní. (Erich Fromm). (Pokračování textu…)