Daily Archives: 8. 2. 2023

Činy, které vedou k rovnováze

Pochopíme-li historii našeho vývoje a jeho směřování, uvědomíme si, jak nás příroda tlačí k harmonii, k tomu, aby v ní člověk obnovil rovnováhu a naopak nevyvolával opačný efekt. Pak také pochopíme, jak se musíme chovat k přírodě na její neživé, rostlinné, živočišné a především úrovni lidské, tedy společenské, a jak musíme vytvářet naši společnost, aby měla vliv na celou přírodu a uváděla ji do harmonie. (Pokračování textu…)