Daily Archives: 7. 2. 2023

Jak se vyrovnat se strachem a úzkostí

Jeden z mých studentů mi řekl, že když mluvil o svých úzkostech s někým blízkým, například se svou ženou nebo přítelem, zjistil, že v okamžiku, kdy se jim začal svěřovat, úzkost klesla – a to ještě předtím, než dostal jakoukoli radu nebo útěchu.

Blízkost a pospolitost snižuje úzkost. Moudré přísloví říká, že „sdílený smutek je smutek poloviční“, tj. když sdílíme nějaký pocit, rozdělíme ho a ten se stane lépe zvládnutelným. (Pokračování textu…)