Proč nemůže být láska bez nenávisti?

Otázka: Proč nemůže existovat láska bez nenávisti?

Odpověď: Na jakém základě vzniká láska? Jak by mohla existovat láska, kdyby neexistovalo odmítnutí? Jak by se jinak mohla projevit?

Všechny naše vlastnosti, pocity, vnímání života, sebe sama, ostatních se na něčem rodí. Nad něčím! Protože egoismus je naší hlavní vlastností, rodí se nad ním i láska.

Egoismus je hlavní vlastností a láska je hlavní jemu protikladnou vlastností.

Z rozhovoru „Zazvonil mi telefon. Jak změnit nenávist na lásku?“

Originální článek zde.

[#307846]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: