Daily Archives: 4. 2. 2023

Rozdíl mezi kabalistou, rabínem a vědcem

Otázka: Jaký je rozdíl mezi lekcí vedenou kabalistou a přednáškou rabína nebo profesora?

Odpověď: Rabín nebo profesor mluví o našem světě. A kabalista mluví o další úrovni člověka a o tom, jak na ni vystoupit. V tom je celý rozdíl.

Kabalista přináší světu odhalení Vyššího světa, zatímco profesor a rabín přinášejí jenom vědomosti. (Pokračování textu…)