Monthly Archives: Únor 2023

Lék na pomluvu

Kongres v Moskvě. Lekce č. 4

Otázka: V jakém okamžiku vzniká pomluva a jak tento bod nepřehlédnout, abychom se do pomluv nenechali vtáhnout?

Odpověď: Pomlouvání vychází z pocitu vlastní nadřazenosti, protože když budete o všech mluvit dobře, ztrácíte možnost se nad někým povyšovat. Potřeba vyvyšovat se nutí člověka pomlouvat ostatní.

Je podstatné, abychom se snažili hovořit pouze se Stvořitelem.

Ze 4. lekce kongresu v Moskvě, 3. 5. 2016

Originální článek zde.

[#189382]

Předávání moudrosti – z úst do úst

Otázka: Řekl jste, že po staletí byla věda kabala předávána „z úst do úst“. Co to znamená?

Odpověď: „Z úst do úst“ znamená přenos duchovního dosažení prostřednictvím společné clony mezi učitelem a žákem, tehdy, když se oba nacházejí na stejné úrovni. Když jsou propojeni jako dospělý a dítě v našem světě. (Pokračování textu…)

Energie kabalistických míst

Otázka: Může nás nějakým způsobem ovlivnit návštěva kabalistických míst?

Odpověď: Samozřejmě, na člověka působí všechno, on podléhá různým psychickým vlivům. Proto je mu třeba vysvětlit všechna tajemství a souvislosti našeho světa, které k nám přicházejí od Vyšších sil z Vyššího světa. (Pokračování textu…)

Obyčejný zázrak

Zázraky neexistují! Všechny zázraky jsou výsledkem našeho vnitřního napětí ve snaze o vzájemné sblížení.

Takto se budeme pozvedat nahoru a uvidíme všechny světy shora dolů. Stvořitel se nám bude odhalovat jako síť, která vše objímá a uchovává v sobě. (Pokračování textu…)

Člověk a osud

Otázka: Má člověk nějaký osud?

Odpověď: Ano, má.

Otázka: A co je to osud? (Pokračování textu…)

Působí síly, ne zvuky

Otázka: Jazyk Světla, Tóry, prostupuje všechny světy. Jazyk lidí vytváří v tomto světě pouze vibrace?

Odpověď: Samozřejmě. Můžete křičet, nadávat, zpívat krásné písně, modlit se, co chcete. Na tom nezáleží. Nic z toho Stvořitele neovlivňuje. (Pokračování textu…)

Podstata obětování

Otázka: Všechna náboženství byla odjakživa spjata s rostlinnými a zvířecími oběťmi. Před několika tisíci lety existoval v Izraeli dokonce Chrám k obětování zvířat. Jaký postoj k tomu zaujmout?

Odpověď: Je třeba vidět, že bylo nutné přinášet neživé, rostlinné i zvířecí oběti, a tak jakoby odčinit svou vinu. Ale ve skutečnosti bylo pravým významem pochopení člověka, v čem spočívá skutečná oběť. (Pokračování textu…)

K dokonalosti stačí změnit pouze jednu věc

Svět směřuje ke stavu dokonalé harmonie. Z našeho úhlu pohledu se nám naopak může zdát, že tomu tak není a od dokonalosti se stále více vzdalujeme, a to z jednoho přesného důvodu: abychom pocítili svou vzdálenost od dokonalého stavu, abychom si všichni přáli společně táhnout za jeden provaz a snažili se k dokonalému stavu přiblížit.

(Pokračování textu…)

Homosexualita v centru pozornosti…

Otázka: Je narůstající počet lidí hlásící se k homosexuální identitě v naší generaci způsoben tím, že ego roste, nebo je to důsledek spojení každého s jeho vlastní nevyvinutou částí, tedy muže s ženskou částí a ženy s mužskou částí? (Pokračování textu…)

Srdce kongresu

Na kongres v Aravě se naše desítka rozdělí do tří skupin: Jedna část přijede přímo na kongres do pouště, druhá část se zúčastní místního, zrcadlového kongresu a další se ke kongresu připojí virtuálně, z domova. Je možné se v takové situaci spojit jako jeden člověk s jedním srdcem? (Pokračování textu…)