Daily Archives: 30. 1. 2023

Prečo sa rozpadá čoraz viac rodín?

Čoraz viac rodín sa rozpadá. Ľudia nie sú ochotní znášať obmedzenia, ktoré si rodina vyžaduje.

Aby sme mohli žiť v rámci obmedzení vyplývajúcich z rodinného života, musíme splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je prijať skutočnosť, že inštitúcia rodiny bola pre nás ustanovená prírodou. To znamená, že ak by sme pochopili, že životom v rodine môžeme dosiahnuť dokonalý a večný stav bytia, ku ktorému nás všetkých vedie príroda, potom by sme získali silu prechádzať všetkými situáciami, ktoré v rodine vznikajú. (Pokračování textu…)