Nejdůležitější prostředek duchovního rozvoje

Úryvek z knihyDosahování Vyšších světů“.

Ale nejdůležitějším prostředkem duchovního rozvoje člověka je jeho prosba ke Stvořiteli o pomoc, aby posílil jeho touhu se duchovně rozvíjet, dal mu sílu k vítězství nad strachem z budoucnosti, když nebude postupovat podle egoistických pravidel, aby posílil jeho víru ve velikost a sílu Stvořitele, v Jeho jedinečnost, a také, aby mu dal sílu k potlačení neustálých silných podnětů k jednání podle vlastního mínění.

Stvořitel neslyší, co vyslovujeme našimi ústy, nýbrž čte naše pocity v srdci každého. Není nutné se namáhat krásně vyslovovat prázdné fráze bez srdce či nepochopitelná slova, číst v kabalistických modlitebních knihách.

Jediné, co se od člověka vyžaduje, je nasměrovat srdce ke Stvořiteli, procítit své touhy a prosit Stvořitele, aby je změnil! A dialog se Stvořitelem nikdy nepřerušovat!

Originální článek zde.

Odkaz na nákup knihy.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: