Životní rady Anthonyho Hopkinse

Poznámka: Anthony Hopkins. Znáte ho, je to velmi slavný herec. Kdysi byl alkoholikem.
On vyprávěl, jak si k němu jednou v baru přisedl jeden muž a prozradil na sebe všechno: že je úspěšný, že má spoustu plánů, že má ten nejskvělejší projekt, který ho udělá bohatým a slavným, že jen on ví, co je pravda. Poté vstal, vyběhl z baru, pak zaskřípěly brzdy a ten člověk zemřel.

Čas plynul, Hopkins přestal pít a jeho hlavní zásadou se stalo toto: „Buď v klidu, nikdy nespěchej. Nesnaž se rozesmát Boha svými plány, nenamáhej svá ústa vtloukáním vlastní pravdy do hlav druhých. Pamatuj, že tvá radost a smrt k tobě přijdou ve správný čas, ve správnou chvíli. Nejsi to schopen žádným způsobem ovlivnit.“

Velmi vás prosím, vyjádřete se k tomuto principu života.

Odpověď: Ano, souhlasím s ním!

Poznámka: No, je tu spousta věcí. Například na začátku: „Buď v klidu, nikdy nespěchej.“

Odpověď: Ano, protože čas urychlit nelze. Je nezbytné se přesunout do jiné dimenze, ale to ty nedokážeš.

Poznámka: To znamená, nespěchej pracovat, nehoň se za penězi

Odpověď: Ne. Vše je naplánované a tak to musí být.

Poznámka: Dále za druhé: „Nesnaž se rozesmát Boha svými plány.“

Odpověď: Ano, protože vždy budeš plnit Jeho plány! A pouze Jeho.

Otázka: Ale jak si nedělat plány? Jak je možné nedělat si plány?

Odpověď: Vírou výše rozumu. V klidu dělej všechno, na co pomyslíš, co k tobě přijde, co k tobě připluje.

Otázka: Myslíte si tedy, že všechny naše plány, které si děláme, všechno to naše snažení, běhání je naprosto k ničemu?

Odpověď: Je to absolutně zbytečné.

Poznámka: Dále: „Neunavuj svá ústa, abys vnutil svou pravdu ostatním.“

Odpověď: No, to je přesné! Za prvé, co se snažíš dokázat? Snažíš se dokázat, že máš větší pravdu než oni?

Poznámka: Ano, to se obvykle stává.

Odpověď: No! Každý má svůj názor, svůj egoismus, tak to nedělej.

Otázka: Ale co když jsem hluboce přesvědčen a vím například, že se tak lidé budou mít lépe?

Odpověď: Kup si velké zrcadlo a před ním se předváděj jak často chceš.

Poznámka: Dále: „Pamatuj, tvá radost i smrt k tobě přijdou v pravý čas. S tím nemůžeš nic dělat.“

Odpověď: Přesně tak! I když chceš spáchat sebevraždu, nepovede se ti to podle tvé vůle, ale jen když to má být.

Poznámka: Rozvíjíme medicínu, prodlužujeme si život…

Odpověď: Všichni se snažíme v pravou chvíli uniknout z tohoto světa.

Poznámka: Takže Vy si myslíte, že i kdybychom se nesnažili rozvíjet medicínu, kdybychom nevyvíjeli…

Odpověď: Všechno by bylo úplně stejné.

Poznámka: Člověk si to může velmi těžko představit. Tolik investuje do toho, aby byl zdravý a dlouhověký.

Odpověď: Je jen třeba sedět v pozici lotosu, jako ti staří indičtí mniši a dívat se do dálky, na obzor, na valící se vlny tohoto světa. Nic jiného není třeba.

Otázka: Můžete tety prosím, pro naše diváky, vše jakoby spojit a doporučit princip, podle kterého bychom měli žít?

Odpověď: Princip je velmi jednoduchý – nestresuj se! A to je vše.

Poznámka: Takže všechny ty kariérní žebříčky…

Odpověď: Vidíme, jak se nám vše před očima hroutí.

Otázka: A co hledání smyslu života?

Odpověď: Hledat smysl života znamená nalezení bodu rovnováhy se Stvořitelem, kdy pochopíš, že vše musí jít podle Jeho plánu. Nakonec se pokoříš před Jeho plánem a klidně pluješ.

Otázka: To je v zásadě celá tato životní cesta, všechno, všechno jako celek, se zakládá na tom, co jste právě řekl? Hledání tohoto bodu kontaktu se Stvořitelem?

Odpověď: Ano. Najít tento proud a vstoupit do něj a nechat se jím unášet.

Otázka: A kdy přijde ten klid, který teď Vy vyzařujete? Kdy to přijde? Poté, co běháme, hledáme, nebo až tehdy, když se něčeho dotkneme, nějaké pravdy? Kdy?

Odpověď: Myslím, že po 20 letech studia kabaly už to možná přijde. A pokud jsi ve správné společnosti, tak i dříve. Protože od každého tu a tam něco uslyšíš, a tak dále.

Otázka: A pak se vrátíme ke všem těmto principům, pak se stanou skutečnými, že? Klid, nespěchej, nerozesmívej Boha svými plány.

Odpověď: Jednoduše už nevstupuješ do žádných svých plánů a akcí. Pouze žiješ a snažíš se hlouběji a hlouběji zachytit proud života.

Otázka: Co všechno zachytávám?

Odpověď: Chytáš něco, co přichází od Stvořitele a co tě unáší.

Poznámka: Je to čas, plynutí času. Řeka života. Proud. A ty cítíš, jak s ním souhlasíš, jsi připraven se na něj položit a nechat se jím unášet.

Otázka: A to je správné, správný princip, správně prožitý život?

Odpověď: Ano. Stejně nemůžeš dělat nic jiného. A naopak, moudrost je odevzdat se.

Z televizního pořadu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 24. 11. 2022

Originální článek zde.

[#307374]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: