Daily Archives: 3. 1. 2023

Žít uvnitř sebe

Poznámka: Velmi často se stává, že je člověk formován místem, kde žije. Například, když Indián vyrostl v Anglii, tak už to není Indián, ale Angličan.

Odpověď: K tomu dochází na materiální úrovni, protože běžní lidé mají silnou vazbu na pozemskou kulturu, pozemské zákony, konvence. Ale u kabalisty je to jiné. Odděluje se od svého těla, od všech konvencí, vstupuje do zcela jiného prostoru, do vlastnosti odevzdávání. (Pokračování textu…)