Stradivariho tajemství

Otázka: Stradivari žil 92 let, vyrobil 600 houslí. A v pozdějších letech vyráběl housle, které mají jména a příběhy.

Nejnovější technologie se nedokážou ani přiblížit zvuku houslí Stradivari. Mezinárodní asociace výrobců houslí se mnohokrát pokoušela odhalit mistrovo tajemství, ale na nic nepřišla. Existují nejrůznější logická vysvětlení: dřevo bylo jiné, doba byla jiná, no, co jen chcete.

Řekněte mi, prosím, v čem je podle vás tajemství takových mistrů – Stradivariho houslí?

Odpověď: Nejprve musíme pochopit, co se děje v našem uchu. Přesně co a proč může způsobit takovou reakci, jako jeho struny.

Otázka: Tedy jak do nás mohou tyto zvuky takto proniknout. Je v tom nějaké tajemství?

Odpověď: Je tam tajemství. Ale myslím, že ani sám Stradivari o něm nevěděl, on jednoduše pracoval. A tajemství spočívá ve zvláštní kombinaci zvuků, které působí na srdce. Zde je třeba myslet na to, aby nejprve reagovalo srdce, a pak to slyšelo ucho. To je nejdůležitější a nikdo to neví. Myslím, že sám Stradivari to nevěděl. Neznal tuto vnitřní podstatu.

Otázka: To znamená, že byl spíše vykonavatelem nějaké vůle?

Odpověď: Jeho ruce, jeho samotného, poháněla vnitřní intuice.

Otázka: A tam by se to bez Stvořitele neobešlo?

Odpověď: Ne, samozřejmě že ne.

Otázka: Je to tak, že je vybrán obyčejný člověk, o kterém se začne hodně mluvit. Ale ve skutečnosti je tento člověk vyvolen a jeho prostřednictvím je předáváno takové tajemství. Může být toto tajemství ukryté ve všem, nejen v houslích, nejen ve violoncellu?

Odpověď: Ano. V čemkoli, nejen v hudebním nástroji. Zvuk musí projít nejdříve ne do ucha, ale do srdce, a teprve potom z ucha vychází.

Otázka: Vychází z ucha?

Odpověď: Ano.

Otázka: To je něco, neslyším ušima?

Odpověď: Ne, srdcem.

Otázka: Má slovo vlastnosti zvuku, jak tvrdíte?

Odpověď: Samozřejmě. Takto se slovo reprodukuje.

Otázka: Člověk tedy musí najít slovo, které pronikne do srdce a teprve potom je slyšet. Je to pravda?

Odpověď: Ano.

Otázka: Existují nějaká taková slova?

Odpověď: Existují.

Otázka: Ale jak můžeme my v naší vědě najít taková slova? My studujeme tuto vědu ne ze zvědavosti, ne pro znalosti. A jak můžeme najít taková slova, která proniknou do srdce?

Odpověď: Je to velmi jednoduché. Zeptal jsem se na to Rabaše. On řekl: „Ty jsi slyšel, co říká modlitba ‚Šema‘? Šema, Michaeli.” Byl jsem překvapen: ale proč „Michaeli”, když je to modlitba „Slyš, Izraeli“?

Protože „Izrael“ je běžné jméno. Ve skutečnosti sem můžeš vložit každé jméno.

Otázka: To je výzva k srdci: „Poslouchej, Michaeli“?

Odpověď: Ano.

Otázka: Modlitba ‚Šema‘ je považována za jednu z nejvyšších modliteb?

Odpověď: Samozřejmě.

Otázka: Nyní se dostáváme k tomu, že modlitbu – nejdříve ji přesně slyšíme srdcem?

Odpověď: Ano, a teprve potom uchem, pokud ji vůbec slyšíme.

Poznámka: Vy stále trváte na tom, že modlitba obyčejného člověka, je významnější než modlitby zapsané třeba mudrci, kabalisty.

Odpověď: Ano, protože ji cítí. Právě v jeho srdci dochází k vnitřní rezonanci s Vyšším slovem. Proto je to ta Nejvyšší prosba ke Stvořiteli.

Otázka: Chcete tedy říci, že když člověk takto dojemně prosí, slyší nejprve shora?

Odpověď: Ano.

Otázka: Nerodí se to v něm?

Odpověď: Samozřejmě že ne.

Z TV programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 1. 12. 2022

Originální článek zde.

[#306819]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek: