Monthly Archives: Leden 2023

Co potřebujeme změnit?

Poprvé v historii lidstva přecházíme k inverznímu vnímání světa. Musíme změnit své vlastní vnímání.

Není třeba měnit ekonomickou, sociálně-sociologickou, politickou strukturu a různé formy společenské nadstavby. Musíme změnit sami sebe. Proto by přechodové období mělo být velmi jednoduché – období sebevzdělávání a sebevýchovy. (Pokračování textu…)

Prečo sa rozpadá čoraz viac rodín?

Čoraz viac rodín sa rozpadá. Ľudia nie sú ochotní znášať obmedzenia, ktoré si rodina vyžaduje.

Aby sme mohli žiť v rámci obmedzení vyplývajúcich z rodinného života, musíme splniť niekoľko podmienok. Jednou z nich je prijať skutočnosť, že inštitúcia rodiny bola pre nás ustanovená prírodou. To znamená, že ak by sme pochopili, že životom v rodine môžeme dosiahnuť dokonalý a večný stav bytia, ku ktorému nás všetkých vedie príroda, potom by sme získali silu prechádzať všetkými situáciami, ktoré v rodine vznikajú. (Pokračování textu…)

Rodina v současném světě

Otázka: Je rodina v moderním světě nezbytná?

Odpověď: Myslím, že bez rodiny se žít nedá, i když dnes miliony lidí na světě rodinu nezakládají, nerodí dědice, další generace. Myslím, že to všechno je nesprávné a dočasné.

Otázka: Má smysl mít děti, když nevíte, co bude zítra? (Pokračování textu…)

Hrozí hladomor i dnes?

Jeden z mých studentů se mě zeptal na pravděpodobnost celosvětového hladomoru a citoval zprávu, v níž téměř 90 procent dotázaných mezinárodních odborníků na potravinovou bezpečnost a výživu předpovědělo, že „bez inovací a odvážných opatření bude v příštím desetiletí celosvětový hlad stále narůstat“. To je skutečně možné a staré kabalistické prameny naznačují, že v naší době bychom se mohli dostat do tak hrozných situací, které lze srovnat s tím, jako když matky požívají své vlastní děti. Tak závažné by to mohlo být.

(Pokračování textu…)

Nejdůležitější prostředek duchovního rozvoje

Úryvek z knihyDosahování Vyšších světů“.

Ale nejdůležitějším prostředkem duchovního rozvoje člověka je jeho prosba ke Stvořiteli o pomoc, aby posílil jeho touhu se duchovně rozvíjet, dal mu sílu k vítězství nad strachem z budoucnosti, když nebude postupovat podle egoistických pravidel, aby posílil jeho víru ve velikost a sílu Stvořitele, v Jeho jedinečnost, a také, aby mu dal sílu k potlačení neustálých silných podnětů k jednání podle vlastního mínění.

(Pokračování textu…)

Jeden čin, různé záměry

Otázka: Často říkáte, že nepotřebujeme zničit egoismus, ale egoistický záměr, protože egoismus je naše přirozenost a my se jej musíme naučit jen správně používat. Jaký je v tom rozdíl? (Pokračování textu…)

Duchovní kořen pomluv

Kongres ve Vilniusu „Od chaosu k harmonii“. Lekce č. 1

Otázka: Mají pomluvy duchovní kořen?

Odpověď: Samozřejmě. Říká se tomu „lašon a-ra“ – „zlý jazyk“. (Pokračování textu…)

Jak mohu překonat strach ze smrti

Nechte strach odejít. Nemyslete na to, co se stane v příštím okamžiku.

Netušíme, co se v našich životech skutečně odehrává. Proto je pro nás nejlepší nezabývat se tím. Tento potenciál v sobě máme. Zbavit se strachu vyžaduje určitou dovednost, která je pro nás důležitá.

(Pokračování textu…)

Člověk a osud

Otázka: Má člověk nějaký osud?

Odpověď: Ano, osud existuje.

Otázka: Co je to osud?

Odpověď: Osud, to je předurčení. (Pokračování textu…)

Všechny stavy jsou v nás

Otázka: Je zajímavé, že se nic neodehrává v přítomném čase. Alespoň pro nás. Všechno, co vidíme, slyšíme, cítíme a myslíme, je produktem minulosti.

Světlo potřebuje určitý čas, než k nám dorazí, a proto je vše, co vidíme, již minulostí. Řekněme, že světlo od Slunce k Zemi doletí za osm minut. Ukazuje se, že žijeme v situaci, kde se v přítomnosti nic neděje, vše se už stalo. Souhlasíte s tímto tvrzením? (Pokračování textu…)