Jak získat od života to, co chceš

Otázka: Záleží na každém, jaký bude příští rok?

Odpověď: Ano! Záleží na každém. A to tím nejvíce přímočarým způsobem.

To znamená, že já vytvářím svůj život, sebe samého, svůj svět. Jen se to musím naučit. Věda kabala je vědou o přijímání – učí, jak získat od života to, co si přeješ.

Otázka: Co tedy musím vytvořit?

Odpověď: Sebe. Vytváříš sebe a v souladu s tím tvoříš svět, ve kterém existuješ.

Vytvořit sebe znamená formovat se do takové podoby, po jaké toužíš. K tomu je potřeba přijít. Aby člověk ničeho nelitoval, aby uměl děkovat přírodě, Stvořiteli, lidem – všem!

Já mluvím o vznešených snech – vystoupit na úroveň věčnosti a dokonalosti. Všichni jsou k tomu předurčeni, jen se o to musíme co nejdříve pokusit.

Nelze to odkládat. Musí to být v příštím roce. Je třeba na tom začít pracovat hned.

Otázka: A mohu říci: „Právě teď chci vstoupit do stavu, kdy budu milovat, dávat a budu existovat ve věčném prostoru“? Mohu to udělat hned? Mohu? Toho chci nyní dosáhnout.

Odpověď: Ano. To musí být tvůj cíl, zajímat se, jak toho lze dosáhnout.

A tato tvá myšlenka vytvoří tento cíl. Člověk tvoří sám sebe i svět.

Z TV programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 28. 12. 2020

Originální článek zde.

[#276959]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: