Daily Archives: 13. 12. 2022

Horší než zvířata

Dnes ráno, když jsme studovali vliv sociálního prostředí, se jeden student zmateně zeptal na program, který prosazují liberální kruhy. Řekl: „Učíme se, že ze svého prostředí přebíráme všechny naše návyky. Hodnoty, které byly tisíce let považovány za samozřejmé, jsou však v poslední době zpochybňovány: Muži chtějí být ženami, ženy chtějí být muži, děti chtějí, aby se s nimi zacházelo jako s kočičkami, a učitelé musí vyhovět přáním dětí. Kam to povede? Jak hluboko klesneme?“

(Pokračování textu…)