Daily Archives: 12. 12. 2022

Návrat do lůna přírody

Otázka: Řekněme, že někdo udělal něco špatného. Jak mu můžeme pomoci? Morálními poučkami? Přece existuje mnoho dalších metod.

Odpověď: Můžeme ho pozvat k nám a pomoci mu, aby se spojil s ostatními. Zařaďte ho do skupiny, aby mohl se všemi spolupracovat a snažte se ho podpořit, aby se tomu všemu přizpůsobil. To je všechno. (Pokračování textu…)