Stvořil ďábel školu?

Poznámka: Citát: „A vytvořili školu přesně tak, jak jim ďábel přikázal. Dítě miluje přírodu, proto ho zavřeli mezi čtyři stěny. Nedokáže sedět bez pohybu, tak ho přinutili zůstat v klidu. 

Ono miluje tvořit rukama, ale začali ho učit teorie a poučky. Rádo mluví – nařídili mu mlčet. Snaží se porozumět – musí se učit nazpaměť. Touží všechno samo prozkoumat a hledat vědomosti, ale dostává je již hotové.

A tak se děti naučily to, co by se v jiných podmínkách nikdy nenaučily. Naučily se lhát a přetvařovat se.“

Toto řekl švýcarský učitel, publicista Ferrier. Už na začátku století.

Odpověď: Dnes je to také aktuální.

Otázka: Proč vzali tohoto svobodného ptáčka, dítě, a strčili ho do klece?

Odpověď: Protože pro nás dospělé je to jednodušší a srozumitelné. Silou tlačit na dítě a donutit ho zůstat v našem vymezeném prostoru.

Otázka: Co mu tedy bereme?

Odpověď: Bereme mu svobodný rozvoj duše i srdce, a také rozumu a dokonce i tělesného vývoje.

Otázka: Toto je podle Vás pro člověka nejdůležitější?

Odpověď: Myslím, že dítě se má vyvíjet svobodně. Dítě by mělo sedět a poslouchat starší, ale mělo by to být pro něj zajímavé. A také by mělo trávit více času se svými kamarády. S kamarády a zároveň s učitelkou. Svobodně se pohybovat venku, hrabat se v nějakých autíčkách, ve velkých autech. Ještě mnoho dalšího. To znamená, že člověk se musí vychovávat v souladu s jeho přáním.

Poznámka: Takže si myslíte, že je to pro něj důležitější než, řekněme, aby se věnoval fyzice, algebře.

Odpověď: Nic mu to nedá. Jenom jednotlivci se takto dokážou prosadit, a to jen proto, že chtějí být lepší než ostatní.

Otázka: Vy tedy dáváte menší důraz na znalosti?

Odpověď: Ano. Nepotřebujeme je.

Otázka: Takže znalosti nejsou důležité. A co je to, co teď navrhujete? Tohle osvobození, co mu to dá?

Odpověď: To, co navrhuji, rozvíjí dítě přirozeným způsobem při všech činnostech. A v tomto případě dítě vymyslí cokoli, co je třeba. Ne jen nějaké vrtulníky, ale vesmírné lodě! Fungující na úplně jiných principech, na těch, které, jak si teď myslíme, vlastní ti, co nás občas navštěvují. A tak dále.

Poznámka: To znamená, že tato nezávislost osvobodí myšlení, neboť my stále nevíme, co se skrývá uvnitř dítěte. A v něm jsou všechny světy.

Otázka: Mluvil jste o svobodě, prosím, jaké jsou principy této svobody vzhledem k dítěti?

Odpověď: Principy této svobody – to je přirozený kontakt s přírodou, samostatné myšlení, závěry, střet názorů s dospělými i s vrstevníky. To vše je velmi potřebné pro správný lidský vývoj. Jinak uzavřeš dítě do nějakého rámce, nevím kam, do krychle, a ony se za celý život nedokážou odtamtud vyhrabat. Nutíš je k formálnímu myšlení.

Otázka: A tím zastavíme celý tento vývoj?

Odpověď: Ano.

Otázka: Jaké jsou požadavky na učitele?

Odpověď: Vyžaduje to, aby se učitelé chtěli měnit, aby nezůstali stejní jako ti, kteří jsou dnes. Musíme to všechno přetransformovat na mnoho let dopředu. Ale pak dojdeme k docela jiným výsledkům.

Otázka: Když si to uvědomíme, dojdeme někdy k závěru, že je třeba všechno změnit? Ministerstvo školství…

Odpověď: Přes velkou revoluci.

Poznámka: Chápete, že to zahrnuje všechno, celý byrokratický systém…

Odpověď: Celý!

Poznámka: Bude se bránit.

Odpověď: Já nemluvím o tom, jestli bude chtít nebo ne, jestli je třeba za to bojovat nebo ne. K ničemu nevyzývám.

Otázka: A jak se to uskuteční?

Odpověď: Nevím, jen říkám, co je pravda.

Otázka: A mohou shora přijít a změnit naše myšlení?

Odpověď: Shora můžou všechno. „Shora“ nemyslím vládu.

Otázka: Ne, ani já ji nemám na mysli. To znamená, že Vyšší síla může vzít a změnit myšlení?

Odpověď: Ano.

Otázka: V jakém okamžiku se to stane?

Odpověď: Nemohu to říct s jistotou, ale myslím si, až dojdeme k absolutnímu zklamání z toho, co máme.

Z televizního programu „Novinky s Michaelem Laitmanem“, 1. 9. 2022

Originální článek zde.

[#304845]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: