Daily Archives: 3. 12. 2022

Deset přikázání a Čin Stvoření

Poznámka: V knize Zohar je řečeno, že Deset Přikázání odpovídá deseti Činům Stvoření.

Odpověď: Deset Přikázání je deset hlavních kritérií, podle kterých musíme vybudovat model našeho vnitřního obrazu, nazývaného „Adam“ ze slova „dome“ – „podobný Stvořiteli“. (Pokračování textu…)