Když duše pláče…

„V temnotě plač, duše moje“: Když člověk dosahuje úplné duchovní tmy, začne jeho duše plakat. („Šamati“, článek 18, „V temnotě plač, duše moje“)

Otázka: Co to znamená, že „duše pláče“?

Odpověď: Když člověk touží všechno odevzdat Stvořiteli a přilnout k Němu, ale poznává, že toho ještě není schopen dosáhnout. Pak cítí, že jeho duše pláče.

V duchovním světě, stejně jako v našem světě, existuje mnoho různých stavů: duše pláče, Stvořitel pláče, synové Izraele pláčou. Všechno se to ale odehrává uvnitř člověka.

Lze říci, že v duchovním světě, stejně jako v našem světě, existují různé druhy slz: slzy štěstí, slzy smutku a tak dále.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 6. 11. 2022

Originální článek zde.

[#305459]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: