Žena se musí osvobodit od mužského vlivu

Otázka: Victoria píše: „Vidím, že zásadní otázky ohledně štěstí, strachu, starostí, jak uspořádat život, si pokládají z 80 % ženy. Bude žena na tomto světě někdy skutečně šťastná?“

Odpověď: Nemyslím si to. Žena má zvláštní cit pro to, co znamená štěstí. A udělat svět šťastným znamená udělat ho všeobecně dokonalým.

Žena se musí vymanit z mužského vlivu. Nesmí se podřizovat mužskému rozumu, síle, duchu. Pokud začne naslouchat sama sobě, najde správné řešení.

Žena je svět. Žena je síla, která rodí, rozvíjí, pečuje a dělá vše pro zjemnění našeho světa.

Otázka: Řekl jste, že dokud nebude vše dokonalé, žena se nebude cítit šťastná. Řekl jste takovou větu. To znamená, že stejně musí dojít k dokonalosti?

Odpověď: Dnes hraje to, co ji muž naučil. Roli ženy tvrdé, usilující o krásu, o bohatství, o cokoli. Ve skutečnosti je hloubkou ženské přirozenosti bezpečí a rozvoj.

Otázka: Pro druhé nebo pro sebe?

Odpověď: Pro všechny. Jinak to nezajistí ani pro sebe.

Otázka: Přemýšlí tímto způsobem – „pro všechny“?

Odpověď: Ano. Sice dnes žena navenek působí velmi sobecky, ale správná výchova ji pomůže odhalit pravdu – že se může realizovat pouze ve spojení, v souladu, ve sblížení.

Otázka: Sblížit se s ostatními?

Odpověď: Ano. Pak bude mír.

Originální článek zde.

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: