Správná výchova dítěte

Poznámka: Nedávno jste označil současnou výchovu dětí za násilí.

Odpověď: Samozřejmě, naše současná výchova je násilí.

Nešťastnému dítěti strčí batoh nebo aktovku a je to, musí jít na půl dne do školy. A co tam vidí? Můžeme říci, že malé dětí ještě nemají dostatečně vyvinutý egoismus. Dítě je posazeno do lavice, všichni sedí, tak i ono tam sedí a řídí se instinktem stáda.

Dítě je však třeba především vychovávat názorně, v přírodě, v pohybu. Ale ony už před školou sedí u počítačů a pouštějí si různé kreslené filmy. Převážně sedí, než aby se hýbaly a hrály si.

Správná výchova spočívá v pohybu, ve hrách, ve společné činnosti, v živé interakci s učitelem, v poznávání světa a zvířat, v návštěvách různých zařízeních a v diskusi o všem, co se děje.

V rozhovorech děti nacházejí společnou řeč a takto se vyvíjejí až do svých dvaceti let. Přitom vytváří novou společnost: musí společně chodit ze školy do školy, do továren, do nemocnic, kamkoli, diskutovat spolu, a tak se postupně přizpůsobovat jinému světu, cítit ho blíž a lépe. Pro ně chleba neroste na stromě.

To je to, co potřebujeme. Takto se celá vrstva populace, třída po třídě nebo skupina po skupině zapojují do světa. Jejich správné propojení je založeno na integrálním vzdělání, výchově atd.

To se musí začít praktikovat doslova od mateřských škol.

Poznámka: Ale vy jste řekl, že na lidskou přirozenost nelze vyvíjet nátlak.

Odpověď: Toto je nátlak? Je to přitahování Vyššího světla, aby napravilo lidskou přirozenost. Jako rodiče máme povinnost takto konat. A proč si myslíš, že ty na dítě netlačíš? Vnucuješ mu, co má dělat podle tebe, taky ho nutíš. Čemu rozumí, maličký? Vodíš ho do různých kroužků, sem a tam…

Otázka: Takže dítě se musí od malička vychovávat, ale vychovávat ho správně?

Odpověď: Samozřejmě, v integrální společnosti. Děti jsou k ní zpravidla přitahovány, protože se jejich egoismus rozvíjí mnohem později.

Originální článek zde.

[#305009]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Následující příspěvek: