Daily Archives: 12. 11. 2022

Neexistuje nic hrozivějšího než ztratit tvář

Ze všech našich obav je pravděpodobně nejsilnější strach ze ztráty tváře, z ostudy. Pro většinu z nás znamená naše sebeúcta víc než cokoli jiného. Pokud ji ztratíme, často raději zemřeme. Žádný jiný živočišný druh kromě lidí ji nemá. Zvířata myslí jen na to, aby vedla svůj život co nejpohodlněji po fyzické stránce. Pokud se setkají se silnějším zvířetem, ustoupí bez rozmýšlení a zcela bez studu. My se naproti tomu můžeme rozhodnout postavit se těm, kteří jsou považováni za silnější než my, v naději, že si tím získáme respekt, nebo proto, že se stydíme přiznat, že jsme slabší než někdo jiný.

(Pokračování textu…)