Kabalistické pojmy: „Svět nekonečna“, „Světlo“, „Sfira“

Světem nekonečna označujeme stav, ve kterém stvoření dosáhne poznání jeho absolutní nekonečnosti. Vždy se hovoří o vztahu ke stvoření, které není ve Světě nekonečna v ničem ohraničeno a cítí své neomezené možnosti.

Poznámka: V kabale se také často používá pojem „Světlo“.

Odpověď: Světlo je to, co nás osvěcuje, co nám slouží, co o nás pečuje. Všechno, co se odehrává jako dobro v kterémkoli z našich stavů, až po ten nejnovější, se uskutečňuje Světlem.

Světlo je síla dávání a lásky Stvořitele.

Otázka: A všechno, co je špatné, není Světlem?

Odpověď: Všechno špatné je odvrácená strana Světla, je to vytrácení se a vzdalování Světla.

Otázka: To znamená, že vzdalování se od vlastnosti odevzdávání a lásky, od Stvořitele, se nazývá tma a přiblížení se nazývá světlo?

Odpověď: Ano. Světlo je síla, která nás přibližuje.

Otázka: V kabale je používán také pojem „Sfira“. Co je to?

Odpověď: Sfira od slova „sapir“, „svítící“, je touha, která se stala podobnou touze Stvořitele, stává se vlastností odevzdávání, a proto v sobě může shromažďovat Světlo a začít zářit.

Z televizního programu „Základy kabaly“, 17. 6. 2019

Originální článek zde.

[#265098]

Nastavení komentářů | Share Feedback | Ask a question
"Kabala, Věda a Smysl Života" Komentáře RSS Feed

Předchozí příspěvek:

Následující příspěvek: