Daily Archives: 12. 8. 2022

V oceánu světla

Otázka: Jak na nás působí Světlo? Nepřetržitě nebo jen tehdy, když ho na sebe přitahujeme?

Odpověď: V podstatě se nacházíme v neustálém oceánu Světla. Záleží však na nás, jakým způsobem ho cítíme a do jaké míry jsme připraveni nechat se Stvořitelem ovlivnit.

Nemůžeme tedy říci nic konkrétního. Vše, co pochází od Stvořitele, se nazývá Světlo a člověk podle toho, nakolik je podobný Stvořiteli, pociťuje jeho působení v silnější a plnější míře.

Z televizního programu „Duchovní stavy“, 19. 7. 2022

Originální článek zde.

[#300931]