Daily Archives: 8. 8. 2022

Životní síla vody

Otázka: Proč je stáří vždy spojeno s uvadáním těla? Když se člověk narodí, jeho tělo obsahuje až 90 % vody, v těle dospělého člověka je to 70 % a ve stáří toto číslo klesne na 45 % nebo i méně.

Odpověď: A tak to pokračuje, dokud tělo úplně nevyschne a nerozpadne se na prach. Množství vody v těle člověka vypovídá o tom, do jaké míry je jeho život napájen Vyšší informací lásky.

Novorozenec je této síle lásky nejblíže. Příroda ho zabezpečuje a ochraňuje. (Pokračování textu…)